Stránky jsou podporovány Ministerstvem zdravotnictví v rámci Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Přihlásit se
21. únor 2024
Svátek má Lenka

Citát

K tomu, aby se lidé sešli, je třeba hloubky jejich duší; aby se rozešli, stačí už jen jejich povrchnost. 
SERGEJ DAVYDOV

Lidské tělo

Stárnutí

Většina starších touží být mladší. Tělesně určitě. Z těch lehčích trápení zmíním vrásky a... více

Cestování

Vody už je dost

A to v pravém slova smyslu. Neustálé příděly vody ze shora nenaplňovaly jenom naší loď, ale taky... více

Kalendárium

 
21. 2.
Mezinárodní den mateřského jazyka
22. 2.
Evropský den obětí
Zobrazit další datumy v kalendáriu

Infomateriály

 

Slovníček

A

Anatomie
nauka o skladbě těla
Anúrie
zástava vylučování moče
Apatie
netečnost, lhostejnost
Atrofie
zmenšení normálně vyvinutého orgánu nebo jeho části (např. a.svalová)

C

Cervikální
krční úsek páteře (C)
CNS
zkratka pro centrální nervovou soustavu

D

Dekomprese
uvolnění zúženého páteřního kanálu (zúžení po poranění nastává buď posunem poraněného úseku páteře nebo uložením kostních úlomků v prostoru páteřního kanálu)
Dekubity
defekty měkkých tkání, vznikající na podkladě špatného prokrvení tkání (ischemizace), obvykle  v místech nadměrného působení tlaku kostí v blízkosti povrchu těla. Dekubity vznikají obvykle u těžkých celkových onemocnění, spojených s nehybností pacienta. Optimálním řešením je prevence d. (předcházení otlakům podložkami rizikových míst, polohováním,  péčí o kůži), léčba je konzervativní (jen u lehkých forem d.) a chirurgická.
Deprese
sklíčenost, smutek, neschopnost prožívat radost
Deprivace
závažné dlouhodobé neuspokojování určitých potřeb, strádání, dlouhodobá frustrace (např. citová deprivace – dlouhodobý nedostatek lásky, rodičovské, partnerské, aj.)
Dorsální
hrudní úsek páteře (též thorakální)
Dysfunkce
poškozená, porušená činnost

E

Empatie
vcítění se
Ergoterapie
léčba fyzického a psychického stavu člověka s následky po poranění míchy prostřednictvím specifických aktivit. Cílem je pomoci člověku dosáhnout nejvyšší možnou výkonnost a soběstačnost ve všech aspektech jeho života. Společně s fyzioterapií patří k základním prostředkům léčebné rehabilitace.

F

Frustrace
zklamání, nenaplněné očekávání. Stav porušené psychické a citové rovnováhy člověka, vyvolaný nenaplněním či mařením důležité potřeby
Fyzioterapie
úkolem fyzioterapie je prostřednictvím metod léčebné tělesné výchovy udržet či zlepšit fyzickou kondici, kloubní pohyblivost, svalovou sílu, pohybovou koordinaci člověka s následky po poranění míchy. Společně sergoterapií patří k základním prostředkům léčebné rehabilitace.

I

Inervace
nervové vybavení svalů a orgánů
Inkontinence
neschopnost udržet moč
Ischemie
místní nedokrevnost orgánu

K

Kontrakce
svalový stah
Kvadruplegie
-  úplné přerušení krční míchy s ochrnutím horních i dolních končetin (též tetraplegie)

L

Léze
(z lat.) jakékoli poškození zdraví (např. míšní léze)
Lumbální
bederní úsek páteře (L)

M

Metabolismus
látková přeměna v živých tkáních, složité chemické pochody v živých organismech
Mícha  (lat. medulla spinalis)
jako svazek nervových vláken je uložena v páteřním kanálu, v meziobratlových otvorech vystupují z míchy míšní nervy, které jako periferní nervy motorické ovlivňují činnost svalů, senzitivní citlivost a vegetativní činnost vnitřních orgánů.
Motorika
hybnost

N

Neurogenní
nervový

P

Para (řec.)
na obou stranách
Paraplegie
kompletní motorické ochrnutí dolních končetin (odb. transverzální míšní léze)
Peristaltika (řec.)
rytmické smršťování svalstva tvrávicí trubice
Plegie (řec. plégé - rána)
motorické ochrnutí
Psychoterapie
léčebné působení pomocí psychologických metod

R

Rehabilitace
obnovení původního stavu, ve zdravotnictví nápravné lékařství
Resocializace
je součástí rehabilitace v širším slova smyslu, cílem je adaptace člověka s tělesným postižením na následky tohoto postižení a jeho opětné začlenění  do společnosti

S

Sakrální
úsek křížové kosti (S)
Spasticita
zvýšené napětí svalových vláken s častějšími či méně častými svalovými záškuby, velmi nepříjemný jev při poranění míchy
Spinální jednotka
oddělení pro míšní poranění (z lat. medulla spinalis  = mícha)
Spondylochirurgie
označení pro chirurgii deformit, úrazů a instabilit páteře
Stabilizace páteře
operační výkon, při němž je páteř zpevněna (např. dlažkami a šrouby), tento zákrok umožňuje brzké zahájení rehabilitace

T

Terapie
léčba
Tetraplegie
viz kvadruplegie
Thorakální
hrudní úsek páteře (T), též dorsální
Transverzální míšní léze
úplné přerušení míchy v horizontální rovině

U

Uroinfekce
infekce močových cest

V

Vaskulární
cévní
Vegetativní nervstvo
útrobní nervstvo, nepodléhá přímé kontrole mozku, patří k němu zejména sympatikus a parasympatikus, ovlivňující např. cévní a dýchací soustavu
Vertikalizace
uvádění pacienta do vzpřímené polohy prostřednictvím vertikalizačního lůžka

Vyhledávání

 


Foto dne

 
PepřenkyPepřenky
Jak si připravíte tuto pochoutku se dozvíte v dnešním článku.

Trénuj mozek

Krátce ...

 
9.11.2014

Dlouhodobé užívání analgetik na bolavé klouby může způsobit i závažné zdravotní problémy

Podle odborníků analgetika každodenně užívá... (celý text)
8.11.2014

6 nejčastějších příčin şişli escort nedostatku vitaminu

Ümraniye Escort ile karsılasın, Bu... (celý text)
7.11.2014

10 příznaků Alzheimerovy choroby

Eğer isterseniz harika sex için şişli escort... (celý text)
Zobrazit další­ zprávy