Stránky jsou podporovány Ministerstvem zdravotnictví v rámci Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Přihlásit se
15. červen 2024
Svátek má Vít

Citát

Touhy ať jsou vedeny rozumem.
MARCUS TULLIUS CICERO

Lidské tělo

Stárnutí

Většina starších touží být mladší. Tělesně určitě. Z těch lehčích trápení zmíním vrásky a... více

Cestování

Vody už je dost

A to v pravém slova smyslu. Neustálé příděly vody ze shora nenaplňovaly jenom naší loď, ale taky... více

Kalendárium

 
16. 6.
Evropský den židovské kultury
17. 6.
Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha
Zobrazit další datumy v kalendáriu

Infomateriály

 

Slovníček

A

Anatomie
nauka o skladbě těla
Anúrie
zástava vylučování moče
Apatie
netečnost, lhostejnost
Atrofie
zmenšení normálně vyvinutého orgánu nebo jeho části (např. a.svalová)

C

Cervikální
krční úsek páteře (C)
CNS
zkratka pro centrální nervovou soustavu

D

Dekomprese
uvolnění zúženého páteřního kanálu (zúžení po poranění nastává buď posunem poraněného úseku páteře nebo uložením kostních úlomků v prostoru páteřního kanálu)
Dekubity
defekty měkkých tkání, vznikající na podkladě špatného prokrvení tkání (ischemizace), obvykle  v místech nadměrného působení tlaku kostí v blízkosti povrchu těla. Dekubity vznikají obvykle u těžkých celkových onemocnění, spojených s nehybností pacienta. Optimálním řešením je prevence d. (předcházení otlakům podložkami rizikových míst, polohováním,  péčí o kůži), léčba je konzervativní (jen u lehkých forem d.) a chirurgická.
Deprese
sklíčenost, smutek, neschopnost prožívat radost
Deprivace
závažné dlouhodobé neuspokojování určitých potřeb, strádání, dlouhodobá frustrace (např. citová deprivace – dlouhodobý nedostatek lásky, rodičovské, partnerské, aj.)
Dorsální
hrudní úsek páteře (též thorakální)
Dysfunkce
poškozená, porušená činnost

E

Empatie
vcítění se
Ergoterapie
léčba fyzického a psychického stavu člověka s následky po poranění míchy prostřednictvím specifických aktivit. Cílem je pomoci člověku dosáhnout nejvyšší možnou výkonnost a soběstačnost ve všech aspektech jeho života. Společně s fyzioterapií patří k základním prostředkům léčebné rehabilitace.

F

Frustrace
zklamání, nenaplněné očekávání. Stav porušené psychické a citové rovnováhy člověka, vyvolaný nenaplněním či mařením důležité potřeby
Fyzioterapie
úkolem fyzioterapie je prostřednictvím metod léčebné tělesné výchovy udržet či zlepšit fyzickou kondici, kloubní pohyblivost, svalovou sílu, pohybovou koordinaci člověka s následky po poranění míchy. Společně sergoterapií patří k základním prostředkům léčebné rehabilitace.

I

Inervace
nervové vybavení svalů a orgánů
Inkontinence
neschopnost udržet moč
Ischemie
místní nedokrevnost orgánu

K

Kontrakce
svalový stah
Kvadruplegie
-  úplné přerušení krční míchy s ochrnutím horních i dolních končetin (též tetraplegie)

L

Léze
(z lat.) jakékoli poškození zdraví (např. míšní léze)
Lumbální
bederní úsek páteře (L)

M

Metabolismus
látková přeměna v živých tkáních, složité chemické pochody v živých organismech
Mícha  (lat. medulla spinalis)
jako svazek nervových vláken je uložena v páteřním kanálu, v meziobratlových otvorech vystupují z míchy míšní nervy, které jako periferní nervy motorické ovlivňují činnost svalů, senzitivní citlivost a vegetativní činnost vnitřních orgánů.
Motorika
hybnost

N

Neurogenní
nervový

P

Para (řec.)
na obou stranách
Paraplegie
kompletní motorické ochrnutí dolních končetin (odb. transverzální míšní léze)
Peristaltika (řec.)
rytmické smršťování svalstva tvrávicí trubice
Plegie (řec. plégé - rána)
motorické ochrnutí
Psychoterapie
léčebné působení pomocí psychologických metod

R

Rehabilitace
obnovení původního stavu, ve zdravotnictví nápravné lékařství
Resocializace
je součástí rehabilitace v širším slova smyslu, cílem je adaptace člověka s tělesným postižením na následky tohoto postižení a jeho opětné začlenění  do společnosti

S

Sakrální
úsek křížové kosti (S)
Spasticita
zvýšené napětí svalových vláken s častějšími či méně častými svalovými záškuby, velmi nepříjemný jev při poranění míchy
Spinální jednotka
oddělení pro míšní poranění (z lat. medulla spinalis  = mícha)
Spondylochirurgie
označení pro chirurgii deformit, úrazů a instabilit páteře
Stabilizace páteře
operační výkon, při němž je páteř zpevněna (např. dlažkami a šrouby), tento zákrok umožňuje brzké zahájení rehabilitace

T

Terapie
léčba
Tetraplegie
viz kvadruplegie
Thorakální
hrudní úsek páteře (T), též dorsální
Transverzální míšní léze
úplné přerušení míchy v horizontální rovině

U

Uroinfekce
infekce močových cest

V

Vaskulární
cévní
Vegetativní nervstvo
útrobní nervstvo, nepodléhá přímé kontrole mozku, patří k němu zejména sympatikus a parasympatikus, ovlivňující např. cévní a dýchací soustavu
Vertikalizace
uvádění pacienta do vzpřímené polohy prostřednictvím vertikalizačního lůžka

Vyhledávání

 


Foto dne

 
PepřenkyPepřenky
Jak si připravíte tuto pochoutku se dozvíte v dnešním článku.

Trénuj mozek

Krátce ...

 
9.11.2014

Dlouhodobé užívání analgetik na bolavé klouby může způsobit i závažné zdravotní problémy

Podle odborníků analgetika každodenně užívá... (celý text)
8.11.2014

6 nejčastějších příčin şişli escort nedostatku vitaminu

Ümraniye Escort ile karsılasın, Bu... (celý text)
7.11.2014

10 příznaků Alzheimerovy choroby

Eğer isterseniz harika sex için şişli escort... (celý text)
Zobrazit další­ zprávy