Stránky jsou podporovány Ministerstvem zdravotnictví v rámci Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Přihlásit se
15. červen 2024
Svátek má Vít

Citát

V osmnácti ví muž o ženách vše, ve třiceti zjistí, že neví nic.
Jiří Žáček

Lidské tělo

Stárnutí

Většina starších touží být mladší. Tělesně určitě. Z těch lehčích trápení zmíním vrásky a... více

Cestování

Vody už je dost

A to v pravém slova smyslu. Neustálé příděly vody ze shora nenaplňovaly jenom naší loď, ale taky... více

Kalendárium

 
16. 6.
Evropský den židovské kultury
17. 6.
Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha
Zobrazit další datumy v kalendáriu

Infomateriály

 

Anonymní alkoholici a jiné léčebné postupy

Anonymní alkoholici a jiné léčebné postupy

Koncem minulého století překvapily odborníky zabývající se léčením závislostí výsledky studie MATCH (Project MATCH, 1997), což byla největší a statisticky nejsilnější studie v dějinách psychoterapie. Autoři v ní porovnávali u různých skupin závislých na alkoholu účinky: 1. kognitivně-behaviorální psychoterapie (zaměřuje se na změnu vnímání, myšlení a chování, zkráceně KBT), 2. posilování motivace, 3. práci s dvanácti kroky Anonymních alkoholiků a povzbuzování ke účasti na setkáních této organizace. Výsledky uvedených postupů byly přibližně shodné. U jedné skupiny léčených byly při použití metody dvanácti kroků výsledky dokonce příznivější. Posuzováno s určitým odstupem tyto závěry nemusely tolik překvapit.

Více podobností, než by se mohlo zdát

Zdá se totiž, že zmíněné léčebné modality mají společného více, než je patrné na první pohled. Posilování motivace má ke KBT velmi blízko a někteří terapeuté používající KBT mají dnes tendenci považovat posilování motivace za jednu ze svých technik. Našly by se také styčné body mezi posilováním motivace a účastí na setkáních Anonymních alkoholiků. K posilování motivace tam dochází přirozeně tím, že abstinence je oceňována (pozitivní motivace) a při vyprávění příběhů jiných si účastník vybavuje vlastní negativní zkušenosti s alkoholem (negativní motivace). Navíc se to celé děje v rámci emoční podpory a pochopení a nekonfrontačně, tedy podobně jako posilování motivace.

Zdánlivě největší vzdálenost je tedy mezi KBT a dvanácti kroky Anonymních alkoholiků. Odlišnosti zdůrazňuje zejména velmi odlišný jazyk. I zde se ale najdou podobnosti. Tak první z dvanácti kroků „Přiznali jsme svoji bezmocnost vůči alkoholu - naše životy začaly být neovladatelné” lze chápat jako terapeutický paradox. Dokud se závislý bál sobě i druhým přiznat, že nemá své pití pod kontrolou, byl bezmocný, když si přizná bezmoc vůči alkoholu, získává postupně opět nad svým životem kontrolu. Podobně KBT terapeuté někdy vedou své klienty k tomu, aby udělali právě to, z čeho mají největší strach. Bylo by také možné uvažovat o tom, jak neadaptivní vzorce komunikace nejsou na setkáních Anonymních alkoholiků posilovány, a tak vyhasínají. Opakující se rituály Anonymních alkoholiků lze považovat za účelné, protože pouze dokonale naučený a častým opakováním upevňovaný materiál je možné si vybavit ve stresu nebo při silném bažení po alkoholu.

Je spiritualita problém?

Kromě terminologie se zdá být největším rozdílem mezi KBT a Anonymním alkoholiky prvek spirituality u Anonymních alkoholiků. Ani tento rozdíl však není nepřekonatelný. Anonymní alkoholici totiž na nikom nevyžadují, aby věřil ve „Vyšší moc”. Známe z praxe případ přesvědčeného člena KSČM, který soustavně dochází do skupin Anonymních alkoholiků, aniž by mu tam kdokoliv vyčítal jeho světonázorovou orientaci . Spiritualita není cizí některým odborníkům, kteří se zabývají KBT. Před lety jsem se např. setkal s profesorem psychologie, jenž se zabýval KBT a také zkoumal a praktikoval buddhistickou meditaci. Terapeuté využívající KBT navíc zjistili, že některé meditační techniky je možné vhodně kombinovat s jejich terapií nebo že se jí podobají. Tak např. nezúčastněné pozorování myšlenek nazývané surfing (tj. klouzání po nich, aniž by se člověk „namočil”) se velmi podobá buddhistické nebo jógové meditaci. Objevily se i pokusy o přiblížení KBT a křesťanství (Lasure a Mikulas, 1996).

Co je podstatné, že existují empirické doklady o praktické užitečnosti spirituality, a to i při léčbě návykových nemocí (přehled viz Nešpor a Csémy, 2006). O rovinách, na nichž působí spirituální vlivy a KBT, lze uvažovat jako doplňujících se úrovních, které se navzájem ovlivňují.

Otázka kompatibility

Z praktického hlediska je důležité, že účast v organizaci Anonymních alkoholiků je slučitelná s jinými formami psychoterapie. To potvrzují i zkušenosti našich pacientů, z nichž řada využívá Anonymních alkoholiků i služeb profesionálních terapeutů. Tak lze zintenzivnit a zkvalitnit léčbu.

Prameny

  • Lasure LC, Mikulas WL. Biblical behavior modification. Behav Res Ther. 1996;34(7):563-566.
  • Nešpor K, Csémy L. Spiritualita v medicíně. Čas. Lék. čes. 2006; 145(9):743-745.
  • Project MATCH Research Group: Matching alcoholism treatments to client heterogenity: Project MATCH posttreatment drinking outcomes. J Stud Alcohol 1997; 58:7-29.
Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Národní koordinátor Evropského akčního plánu o alkoholu Světové zdravotní organizace
www.plbohnice.cz/nespor
nespor.k@seznam.cz
Kategorie: ostatní
Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Publikováno: 21.2.2007

Vyhledávání

 


Foto dne

 
PepřenkyPepřenky
Jak si připravíte tuto pochoutku se dozvíte v dnešním článku.

Trénuj mozek

Krátce ...

 
9.11.2014

Dlouhodobé užívání analgetik na bolavé klouby může způsobit i závažné zdravotní problémy

Podle odborníků analgetika každodenně užívá... (celý text)
8.11.2014

6 nejčastějších příčin şişli escort nedostatku vitaminu

Ümraniye Escort ile karsılasın, Bu... (celý text)
7.11.2014

10 příznaků Alzheimerovy choroby

Eğer isterseniz harika sex için şişli escort... (celý text)
Zobrazit další­ zprávy