Stránky jsou podporovány Ministerstvem zdravotnictví v rámci Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Přihlásit se
15. červen 2024
Svátek má Vít

Citát

Muži, na rozdíl od žen, mohou myslet na dvě věci zároveň.
ARTHUR CHARLES CLARKE

Lidské tělo

Stárnutí

Většina starších touží být mladší. Tělesně určitě. Z těch lehčích trápení zmíním vrásky a... více

Cestování

Vody už je dost

A to v pravém slova smyslu. Neustálé příděly vody ze shora nenaplňovaly jenom naší loď, ale taky... více

Kalendárium

 
16. 6.
Evropský den židovské kultury
17. 6.
Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha
Zobrazit další datumy v kalendáriu

Infomateriály

 

Hluk: zdravotní rizika a možnosti prevence

Hluk: zdravotní rizika a možnosti prevence Souhrn
Nadměrný hluk s sebou nese značná zdravotní rizika. Pro lepší přehlednost rozdělujeme rizika hluku na tělesná a duševní, i když tělesné a duševní zdraví spolu úzce souvisejí. Prevenci hluku na celospolečenské úrovni, na úrovni zdravotnických i jiných pracovišť i na úrovni jednotlivce je třeba věnovat náležitou pozornost.
Klíčová slova: hluk, stres, duševní zdraví, kardiovaskulární systém

Rizika pro tělesné zdraví
Skutečnost, že nadměrný hluk poškozuje sluchové ústrojí, je známa už dlouho. To se dnes týká i dětí a dospívajících (Daniel, 2007). Existují však i jiná rizika. Následující výčet si nečiní nárok na úplnost, jedná se spíše o příklady. Hsu (2010) popsali u pacientů po operaci srdce, kteří byli vystaveni hluku, vyšší tepovou frekvenci a vyšší krevní tlak. Tachykardie a emoční rozlady se objevovaly i u dětí, které byly vystaveny hluku (Morrison a spol. 2003). Nadměrný hluk zvyšuje riziko hypertenze a srdečních nemocí (Maschke, 2011) a cévní mozkové příhody u pacientů s hypertenzí (Fujino a spol., 2007). Nemocniční hluk zpomaluje hojení ran, zvyšuje citlivost k bolesti, vede k bolestem hlavy a podrážděnosti (Biley, 1994). U dětí se popisují v důsledku hluku častější onemocnění dýchacího systému včetně astmatu (např. Niemann a spol., 2000).

Rizika pro duševní zdraví
Zmiňují se rozlady, poruchy spánku, zhoršený školní prospěch u dětí, nelze vyloučit ani negativní vliv hluku na imunitu (Passchier-Vermeer a spol., 2000). Hluk na jednotkách intenzivní péče zvyšuje riziko chybných výkonů u zdravotníků (Donchin a Seagull, 2002) a vede k podrážděnosti u pacientů. Niemann a spol. (2000) zjistili v důsledku hluku vyšší riziko depresí a migrén.
Dříve se soudilo, že nadměrný hluk nevyvolává specifickou duševní poruchu, ale vede k vyššímu výskytu nespecifických symptomů. Hardoy a spol. (2005) to zpochybňují. Podle nich byl hluk spojen s vyšším výskytem generalizované úzkostné poruchy. Hluk v blízkost letišť vedl u dětí, které tam žily, k horšímu chápání psaného textu a k duševní nepohodě. U posluchačů některých druhů hlasité hudby se také relativně častěji vyskytuje zneužívání alkoholu a jiných drog. Kromě hluku se v tomto případě jistě uplatňují i jiné, např. sociální vlivy. Nepřekvapuje proto, že řada závislých pacientů má zneužívání psychoaktivních látek spojeno s určitými druhy hudby. Obvykle doporučujeme se takové hudbě vyhýbat, aby se předešlo vzniku bažení.

Možnosti prevence
• Zdravotníci by měli tvořit účinnou protiváhu stavební lobby, která chce změkčovat hlukové limity, aby se mohly stavět hlučné komunikace a ještě hlučnější letištní dráhy v hustě obydlených oblastech. Limity hluku by se měly naopak zpřísňovat.
• Míru hluku je možné omezovat i na úrovni zdravotnických pracovišť. To je důležité pro pacienty i jako prevence profesionálního stresu u zdravotníků. Zmínit lze např. hlasitosti signalizačních a výstražných systémů nebo hlučnosti médií. Za zkvalitnění zdravotní péče nelze rozhodně považovat velkoplošné televize na pokojích těžce nemocných pacientů, z níž se ozývají po většinu dne hlasité výkřiky, dramatická hudba a výstřely.
• Důležitá je individuální ochrana sluchu za pomoci jednoduchých pomůcek. Zdravotníci by měli pracovníkům v hlučných provozech doporučovat jejich systematické používání už při nižších hladinách hluku, než jsou ty, které poškozují sluch.
• Podstatná je přirozeně i ochrana sluchu před hlukem, kterému se lidé vystavují dobrovolně z různých mp3 přehrávačů a podobných zařízení. Většinou si přitom neuvědomují s tím spojená rizika.

Literatura
Biley FC. Effects of noise in hospitals. Br J Nurs. 1994;3(3):110-3. Daniel E. Noise and hearing loss: a review. J Sch Health. 2007;77(5):225-31. Donchin Y, Seagull FJ. The hostile environment of the intensive care unit. Curr Opin Crit Care. 2002;8(4):316-20. Fujino Y, Iso H, Tamakoshi A; JACC study group. A prospective cohort study of perceived noise exposure at work and cerebrovascular diseases among male workers in Japan. J Occup Health. 2007;49(5):382-8. Hardoy MC, Carta MG, Marci AR, Carbone F, Cadeddu M, Kovess V, Dell'Osso L, Carpiniello B. Exposure to aircraft noise and risk of psychiatric disorders: the Elmas survey--aircraft noise and psychiatric disorders. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2005;40(1):24-6. Hsu SM, Ko WJ, Liao WC, Huang SJ, Chen RJ, Li CY, Hwang SL. Associations of exposure to noise with physiological and psychological outcomes among post-cardiac surgery patients in ICUs. Clinics (Sao Paulo). 2010;65(10):985-9. Maschke C. Cardiovascular effects of environmental noise: Research in Germany Noise Health 2011; 13 (52):205-211 Morrison WE, Haas EC, Shaffner DH, Garrett ES, Fackler JC. Noise, stress, and annoyance in a pediatric intensive care unit. Crit Care Med. 2003;31(1):113-9. Niemann H, Bonnefoy X, Braubach M, Hecht K, Maschke C, Rodrigues C, Röbbel N. Noise-induced annoyance and morbidity results from the pan-European LARES study. Noise Health. 2006; 8(31):63-79. Passchier-Vermeer W, Passchier WF. Noise exposure and public health. Environ Health Perspect. 2000;108 Suppl 1:123-31.

www.drnespor.eu, www.youtube.com/drnespor
Kategorie: zdraví
Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Publikováno: 30.9.2011

Vyhledávání

 


Foto dne

 
PepřenkyPepřenky
Jak si připravíte tuto pochoutku se dozvíte v dnešním článku.

Trénuj mozek

Krátce ...

 
9.11.2014

Dlouhodobé užívání analgetik na bolavé klouby může způsobit i závažné zdravotní problémy

Podle odborníků analgetika každodenně užívá... (celý text)
8.11.2014

6 nejčastějších příčin şişli escort nedostatku vitaminu

Ümraniye Escort ile karsılasın, Bu... (celý text)
7.11.2014

10 příznaků Alzheimerovy choroby

Eğer isterseniz harika sex için şişli escort... (celý text)
Zobrazit další­ zprávy