Svátky

Dobré ráno,
dnes je neděle 20.10.2019
svátek má Vendelín
zítra Brigita

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
Mazaný králík si vyhloubí tři nory.

Ministerstvo zdravotnictví představilo pozici k doporučením OECD, do velké míry kopírují strategii resortu

Ministerstvo zdravotnictví uspořádalo speciální konferenci k představení pozice Ministerstva zdravotnictví k doporučením Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), které zformulovala ve zdravotnické kapitole svého pravidelného Hospodářského přehledu s názvem „Zlepšení systému zdravotní péče v České republice“. „Od doby svého nástupu do funkce ministra se snažím propojovat české prostředí a expertízu, kterou mohou poskytnout mezinárodní organizace. Předkládaná analýza je jednou z nejrozsáhlejších ze strany mezinárodní organizace za poslední roky a byl bych rád, aby posloužila jako zdroj užitečných doporučení a podklad pro další odbornou i politickou debatu,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Konference se zúčastnila více než stovka zástupců nemocnic, pojišťoven, odborných společností a vzdělávacích zařízení, odborů, profesních komor, zástupců dalších resortů a v neposlední řadě také zdravotnických výborů Poslanecké sněmovny a Senátu PČR.

Analýza se zaměřila na dlouhodobou udržitelnost a nákladovou efektivitu českého zdravotnictví v kontextu stárnoucí populace, přičemž vedle zhodnocení současného stavu a identifikace nejzásadnějších problémů jsou hlavními výstupy zejména doporučení OECD. „Celkové vyznění analýzy OECD je velmi pozitivní, a to i přes řadu výzev, kterým české zdravotnictví čelí. Doporučení OECD jsou do velké míry v souladu s pozicemi a dokonce s již existujícími strategiemi Ministerstva zdravotnictví. To je pro mě jasný signál, že jsme se v rámci zdravotnických reforem vydali tím správným směrem,“ konstatoval na konferenci ministr Adam Vojtěch. Podle OECD dosahuje zdravotní systém ČR ve srovnání s ostatními ekonomikami střední a východní Evropy dobrých výsledků a přibližuje se k průměru OECD.

Mezi hlavní doporučení ze strany organizace patří například posílení úlohy primární péče prostřednictvím gate-keepingu. V této oblasti již Ministerstvo zdravotnictví pracuje na reformě, která by měla rozšířit kompetence praktických lékařů tak, aby byli průvodci pacienta ve zdravotním systému. OECD rovněž doporučuje omezit vliv úhradových vyhlášek s cílem ponechat větší prostor pro jednání mezi pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče. Je potěšující, že v souladu s tímto doporučením došlo v tomto roce v rámci dohodovacího řízení ke shodě a poprvé v historii všech čtrnáct segmentů poskytovatelů zdravotní péče se domluvilo se zdravotními pojišťovnami na úhradách pro příští rok, a to bez zásahu ministerstva. Česká republika by také podle OECD měla zvýšit kapacitu lékařských fakult a zajistit udržitelné financování vysokých škol. I na to však již má ministerstvo odpověď. Společně s resortem školství byl připraven a vládou schválen program, v rámci kterého lékařské fakulty v následujících jedenácti letech dostanou přes 7 mld. korun na navýšení kapacit lékařských fakult o 15 % a navýšení platů učitelů. OECD dále doporučuje rozvíjet e-Health. V této oblasti Ministerstvo zdravotnictví spustilo na začátku tohoto roku eRecept a připravilo sdílený lékový záznam pacienta, který je nyní projednáván v Poslanecké sněmovně ČR. Kromě toho do konce roku předloží vládě věcný záměr zákona o elektronickém zdravotnictví. Hospodářská organizace se dále zaměřila na podporu zdravějšího životního stylu a rozvoj programů v oblasti vzdělávání, prevence nemocí a screeningových programů. Česká republika má dlouhodobě zavedeny organizované programy screeningu rakoviny prsu, děložního čípku, tlustého střeva a konečníku. Nezastupitelnou roli v podpoře zdravého životního stylu hraje zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatel. Ministerstvo proto připravuje projekt Národního zdravotnického informačního portálu, který má být pro širokou veřejnost informačním zdrojem odborně validních informací. Ministerstvo dále v souladu s doporučením OECD zavádí nový úhradový mechanismus pro nemocnice v rámci projektu DRG Restart, který sjednotí základní sazby napříč poskytovateli akutní lůžkové péče (nemocnicemi) tak, aby se platilo za skutečně poskytnutou péči a peníze šly za pacientem.

Hlavní výzvou pro české zdravotnictví je dle OECD dlouhodobá udržitelnost financování zdravotnictví v kontextu stárnoucí populace. Další její doporučení proto směřují především k nutnosti vybalancovat složení příjmů v rámci systému zdravotní péče. Ve své analýze OECD dále doporučuje zaměřit se na počet nemocničních lůžek. Česká republika je totiž s průměrem 6,2 lůžek na 1 000 obyvatel za průměrem OECD, který činí 4,7 nemocničních lůžek na 1 000 obyvatel.

Doporučení na konferenci osobně prezentovali autoři analýzy – Falilou Fall a Daniela Glocker. Pozvání do panelu přijal také stálý představitel České republiky při OECD pan Petr Gandalovič.
Ing. Gabriela Štěpanyová
ředitelka Odboru komunikace s veřejností, tisková mluvčí

Vyhledávání

Podporují nás

test Stránky se zdravotnickou tématikou jsou podporovány Ministerstvem zdravotnictví v rámci Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením


hartmann
 

kopriva

 

Florence

 

ZDN

 

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..