Svátky

Dobrý večer,
dnes je sobota 26.9.2020
svátek má Andrea
zítra Jonáš

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ
Práce není jakákoliv činnost, ale jen ta, která mění svět.

Historický úspěch dohodovacího řízení

Zástupci všech třinácti skupin poskytovatelů zdravotní péče, od nemocnic, ambulantních specialistů až po domácí péči, uzavřeli dohody se zdravotními pojišťovnami o úhradách na příští rok. Vyslyšeli tak apel ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a veřejnou deklaraci, že ministerstvo nebude nijak zasahovat do dohodovacího řízení. „Jedná se skutečně o historický okamžik. V minulosti k takovému množství dohod o výši úhrad nikdy nedošlo. Zástupci nemocnic, akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče se například dohodli po více než deseti letech. Vnímám to jako obrovský úspěch a všem účastníkům dohodovacího řízení děkuji,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podepsané dohody jsou výsledkem tzv. dohodovacího řízení mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2019, které bylo zahájeno 30. ledna a oficiálně potrvá do 19. června. Již na začátku ministr zdravotnictví Adam Vojtěch odmítl jakkoliv do procesu zasahovat a nechal stanovení úhrad plně na účastnících řízení. Ministerstvo zdravotnictví určuje úhrady skutečně jen v případě, kdy není možné dojít k dohodě. „Dnešní den znamená zásadní změnu v procesu dohodování a odklon od praxe předchozích let, kdy ministerstvo určovalo kolik, co bude stát direktivně úhradovou vyhláškou, a ministři pod tlaky jednotlivých segmentů přilepšovali jedněm na úkor druhých. Zásadně jsem odmítl jít touto cestou. Od začátku jsem žádal poskytovatele a zdravotní pojišťovny, aby byli při uzavírání dohod konstruktivní, jednali spolu a kladli důraz na kvalitu poskytovaných služeb tak, aby byl zajištěn spravedlivý nárůst úhrad napříč všemi segmenty. Řekl jsem také, že dohoda mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami je jediná možnost, protože u mě si nikdo lepší podmínky nevylobuje,“ vysvětlil ministr. Je velmi pozitivní, že v rámci dohodovacího řízení se neřešila pouze výše úhrad, ale jednotlivé segmenty přišly také s celou řadou prvků, které cílí na větší efektivitu, příkladem jsou třeba takzvané trojcestné žádanky.

Jediným a posledním segmentem zdravotní péče, který ještě nemá jasno v úhradách za péči pro příští rok, jsou lékárníci. „Domnívám se, že jedním z důvodů je způsob jejich vyjednávání a neochota konstruktivně jednat o více variantách úprav odměňování lékáren. Všechny segmenty, které se dnes dohodly, musely přistoupit na určitý kompromis. Máme omezený objem finančních prostředků a ty se musí mezi všechny rozdělit spravedlivě. Ale přístup lékárníků ve stylu: „chceme jednu miliardu, nebo nebudeme jednat“, je neakceptovatelný. Je potřeba se bavit seriózně,“ vysvětlil ministr.

„Velmi mě mrzí, že místo konstruktivního jednání s pojišťovnami, věnují lékárníci svou energii psaní kritických tiskových zpráv a mediálnímu nátlaku na ministerstvo. Zdůrazňuji, že ministerstvo lékárníkům ani nemohlo závazně nic slíbit,“ upřesnil důrazně ministr. Nicméně vzhledem k tomu, že v uplynulých letech nedošlo v lékárenském segmentu k téměř žádnému navýšení, ministerstvo mu opakovaně deklarovalo podporu, kterou bylo připraveno přetavit do navýšení úhrad pro příští rok v situaci, kdyby přerozdělovalo všechny disponibilní prostředky v případě, že by se jako v minulých letech většina segmentů nedohodla. Ministr Vojtěch je tak po letech prvním ministrem, který je ochoten podpořit narůst jejich příjmů z prostředků zdravotního pojištění, avšak s podmínkou udržitelnosti systému veřejného zdravotního pojištění a upřednostnění dohodovacího řízení. Útočný postoj lékárníků však způsobil, že jsou jediný segment, který nemá dohodu a spoléhá na zásah ministerstva. To s sebou však nese negativní konsekvence. V tuto chvíli historického úspěchu třinácti dohod se manévrovací prostor ministerstva rapidně zúžil, neboť naprostá většina disponibilních prostředků byla již přerozdělena právě v rámci uzavřených dohod se zdravotními pojišťovnami. Je přitom zcela jasné, že ministerstvo nemůže a nebude navyšovat jakémukoliv segmentu úhrady, pokud by tím došlo k deficitu systému veřejného zdravotního pojištění. Jinými slovy, ministerstvo nemůže rozdávat peníze, pokud už budou rozdány jinam.

„Vyzýváme zdravotní pojišťovny i zástupce lékárenského segmentu, aby ještě jednou zasedli k jednacímu stolu a přednesli konstruktivní návrhy. Konstruktivností ze strany zdravotních pojišťoven myslíme zejména adekvátní zohlednění celé řady nových regulatorních povinností, se kterými se lékárenský segment v poslední době potýká a které na něj ještě dolehnou příští rok. Konstruktivnost ze strany lékárenského segmentu je především v předložení dat o skutečných příjmech lékáren plynoucích z obchodních přirážek hrazených léčiv a přijmutí diskuze o více formách navýšení úhrad, ne jen v navýšení hodnoty signálního výkonu. Jsem přesvědčen o tom, že dohoda je stále možná,“ dodal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ing. Gabriela Štěpanyová
Vedoucí tiskového oddělení, tisková mluvčí

 

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..