Svátky

Dobré odpoledne,
dnes je sobota 29.2.2020
svátek má Horymír
zítra Bedřich

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ
Práce není jakákoliv činnost, ale jen ta, která mění svět.

Jak přispívá VZP na naslouchátka

OTÁZKA TÝDNE:V jaké výši přispívá VZP na sluchadla? Měl bych samozřejmě zájem mít sluchadla co nejlepší, ale jako důchodce nemohu moc doplácet.

ODPOVĚĎ:

Výše úhrad zdravotnických prostředků včetně sluchadel je určena platnou legislativou (zákon č. 48/1997 Sb., příloha č. 3, oddíl C) a VZP stejně jako ostatní zdravotní pojišťovny hradí pouze legislativou nastavenou výši příspěvku. Jako tvůrce Úhradového katalogu zdravotnických prostředků, do kterého dodavatelé zařazují jednotlivé typy sluchadel, však VZP zároveň dbá, aby v každé kategorii sluchadel (tedy pro každý věk a tíži sluchové vady) bylo k dispozici sluchadlo bez doplatku pacienta.

Zdravotní pojišťovny přispívají na zakoupení sluchadel jednou za 5 let, u dětí do 18 let na 2 kusy sluchadel, u dospělých na jeden kus. Částka se liší podle závažnosti sluchové vady a též dle věku. U dospělých je úhrada stanovena u sluchadel pro vzdušné vedení na 2 700 Kč (pro středně těžkou nedoslýchavost od 40 do 59 dB), resp. 3 900 Kč (pro těžkou nedoslýchavost od 60 do 79 dB), resp. 5 100 Kč (pro velmi těžkou nedoslýchavost, zbytky sluchu a hluchotu). Úhrada ve výši 6 800 Kč by pacientovi náležela na sluchadlo pro kostní vedení, které se poskytuje ve specifických případech a jen se souhlasem revizního lékaře.

Sluchadlo vám nemůže předepsat praktický lékař, ale jen specialista – smluvní lékař odbornosti foniatrie nebo smluvní lékař odbornosti otorinolaryngologie, který vlastní osvědčení Společnosti ORL opravňující jej k přidělování sluchadel hrazených z veřejného zdravotního pojištění.Sluchadla, příslušenství a ostatní foniatrické pomůcky se předepisují na speciální Poukaz na foniatrickou pomůcku. Lékař zde musí přesně uvést kód příslušné indikační skupiny s maximální úhradou pojišťovny a konkrétní kód navrhované foniatrické pomůcky. Výběr přitom není jednoduchou záležitostí. K dispozici jsou jak sluchadla, na která není třeba doplácet, tak sluchadla s různou výší doplatku. Ta finančně náročnější často disponují i funkcemi, které nejen kompenzují sluchovou vadu, ale mohou zajistit lepší komfort uživatele. Jedná se např. o voděodolná sluchadla či sluchadla umožňující komunikaci s tzv. chytrými telefony. Protože však zdravotního účelu, jehož má být poskytnutím sluchadla dosaženo, lze docílit i sluchadly levnějšími, je úhrada z veřejného zdravotního pojištění omezena na ně.

V každém případě musíte dostat k vyzkoušení sluchadla stejné kategorie nejméně od tří výrobců uvedených v Úhradovém katalogu a musí vám být také nabídnuto z každé kategorie sluchadlo bez doplatku, hrazené plně z veřejného zdravotního pojištění. Sluchadlo s doplatkem může lékař předepsat pouze po dohodě s pacientem.Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..