Svátky

Dobré odpoledne,
dnes je sobota 8.8.2020
svátek má Soběslav
zítra Roman

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

MOLIÉRE
Člověk může být počestný a přesto psát špatné verše.

Navýšení úhrad za prevenci praktickým lékařům

OTÁZKA TÝDNE:
 
Je pravda, že jsou praktičtí lékaři odměňováni za provedená očkování proti chřipce a za preventivní prohlídky? Ptám se proto, že mi lékař ani jedno z toho aktivně nenabízí.

 

 
ODPOVĚĎ:
Praktičtí lékaři jsou k provádění prevence a očkování finančně motivováni, a to jak úhradovou vyhláškou, tak i Všeobecnou zdravotní pojišťovnou v rámci smluvních vztahů.
Praktici jsou odměňováni tzv. kombinovanou kapitačně-výkonovou platbou, která se skládá ze dvou částí – kapitační platby a platby za provedené výkony. Výše základní kapitační sazby závisí na rozložení a délce ordinační doby a je stanovena tzv. úhradovou vyhláškou, kterou vydává MZ. U všeobecných praktických lékařů (tj. praktických lékařů pro dospělé) činí 54 Kč, 50 Kč nebo 48 Kč na měsíc na jednoho přepočteného pojištěnce. Kapitační platba představuje paušál, který pokrývá některé výkony poskytované zdravotní péče a dále např. administrativní úkony, edukaci pacienta, telefonické konzultace s pacientem aj. Vedle toho je lékař odměňován za vybrané provedené výkony, mezi něž patří právě výkony preventivních prohlídek a očkování, nebo péče o diabetiky a využívání tzv. POCT metod (CRP, INR a jiné), které umožňují podporu rozhodování lékaře přímo v ordinaci (např. o antibiotické léčbě).
V úhradové vyhlášce jsou lékaři motivováni k poskytování preventivní péče takto: pokud všeobecný praktický lékař provedl v roce 2017 preventivní prohlídku u alespoň 30 % svých registrovaných pojištěnců ve věku od 40 do 80 let, bude mu podle úhradové vyhlášky zpětně navýšena kapitační sazba o 0,50 Kč. Totéž platí i pro rok 2018. Pro výkony preventivních prohlídek a očkování (které nejsou zahrnuté do kapitační platby a vykazují se zvlášť) navíc stanoví úhradová vyhláška vyšší bodové ohodnocení, než za jiné výkony vykazované mimo kapitaci.
VZP pak podporuje všeobecné praktické lékaře ještě nad rámec úhradové vyhlášky. Mohou získat další finanční ohodnocení v rámci Programu kvality péče AKORD. To je bonifikační program, jehož prostřednictvím je již několik let sledována kvalita poskytovaných hrazených služeb. Při splnění vstupních podmínek, mezi něž je např. zařazeno kritérium poskytování preventivních prohlídek v předchozích dvou letech či elektronická komunikace jak s VZP, tak s pacienty, získává lékař navýšení hodnoty kapitační sazby o 2–3 Kč v závislosti na rozložení a délce ordinační doby.
Dále v případě splnění tzv. indikátorů dobré praxe v programu AKORD může praktický lékař získat další motivační bonifikaci. Mezi indikátory dobré praxe je zařazeno například poskytování péče o pojištěnce s chronickým onemocněním diabetes mellitus, zajišťování screeningu kolorektálního karcinomu, očkování proti chřipce, dodržování metodiky pravidelného očkování, či racionální preskripce.

 

 

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..