Svátky

Dobré odpoledne,
dnes je sobota 8.8.2020
svátek má Soběslav
zítra Roman

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

ARISTOTELES
Zlo usmiřuje znesvářené lidi.

Náhrada škody způsobené pojišťovně

OTÁZKA TÝDNE:
Zdravotní pojišťovna po mně chce zaplatit náklady za léčbu mého bratra, kterého jsem při sporu fyzicky napadl a způsobil mu úraz. Napadení jsem přiznal, celá věc ale byla Policií ČR odložena, protože bratr s mým trestním stíháním nesouhlasil. Postupuje pojišťovna správně?

 

ODPOVĚĎ:
Postup zdravotní pojišťovny je naprosto správný. Zdravotní pojišťovna má vůči třetí osobě právo na náhradu těch nákladů na hrazené zdravotní služby, které vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání této třetí osoby vůči pojištěnci (podle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění).
Rozhodující je zde skutečnost, že jste úmyslně fyzicky napadl svého bratra a způsobil mu přitom újmu na zdraví. Jedná se tedy o zaviněné protiprávní jednání, kterým je opodstatněn nárok na náhradu škody zdravotní pojišťovny, tzn. na uhrazení nákladů vynaložených na hrazené zdravotní služby poskytnuté vašemu bratrovi. Do nákladů léčení jsou přitom zahrnovány veškeré náklady za léčbu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, které byly vynaloženy v příčinné souvislosti s poškozením zdraví, to znamená nejen náklady ambulantního ošetření nebo hospitalizace, ale i náklady na léčiva, prostředky zdravotnické techniky, případně na dopravu, léčebně rehabilitační péči atd.

 

Samotný fakt, že trestní stíhání bylo Policií ČR odloženo z důvodu nesouhlasu poškozeného, vyjadřuje blahovůli zákonodárce trestně nepostihovat zákonem vymezený okruh osob, pokud k tomu nedá ten, komu bylo ublíženo na zdraví, souhlas. Srozumitelně řečeno, za napadení bratra nebudete potrestán, ale svým jednáním jste zavinil jeho poškození na zdraví, zdravotní pojišťovna musela zaplatit zdravotní péči při ošetření a léčbě, a proto oprávněně požaduje náhradu škody. Pokud byste na výzvu k zaplacení nákladů léčení nereagoval a částku nezaplatil, byla by vymáhána soudní cestou.

 

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..