Svátky

Dobrý podvečer,
dnes je pondělí 25.5.2020
svátek má Viola
zítra Filip

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

Francois De La Rochefoucauld}
Nikdy nejsme tak šťastni, ani tak nešťastni, jak si myslíme.

Od kdy platí pojistné za důchodce stát

OTÁZKA TÝDNE:
Budu odcházet do starobního důchodu. Rád bych věděl, od kdy za mě platí zdravotní pojištění stát a zda mám vůči zdravotní pojišťovně nějakou povinnost.

 

ODPOVĚĎ:

 

Odchodem do důchodu se dostanete do kategorie tzv. státních pojištěnců, což znamená, že za vás bude platit pojistné na zdravotní pojištění stát. Poživatelé důchodu z důchodového pojištění patří mezi státní pojištěnce podle § 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění, a to ode dne přiznání důchodu. Státními pojištěnci jsou i v měsících, kdy jim podle předpisů o důchodovém pojištění výplata důchodu nenáleží.
Z vašeho dotazu vyvozujeme, že jste zaměstnán a své zaměstnání hodláte zároveň s odchodem do důchodu ukončit. Pojistné na zdravotní pojištění tedy pak platit nebudete. Zdravotní pojišťovně však musí být oznámeno, že máte nárok na zařazení do kategorie státních pojištěnců. Tato povinnost musí být splněna do osmi dnů od vzniku oznamované skutečnosti, tedy ode dne přiznání důchodu.

 

Pojištěnec, kterému vznikl nárok na zařazení mezi osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, má vždy povinnost tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně oznámit a doložit. Za svého zaměstnance sice toto oznámení provádí zaměstnavatel, ale oznamovací povinnost má i samotný pojištěnec, pokud zaměstnavateli danou skutečnost nesdělil (což jistě u odchodu do důchodu prakticky není možné), nebo pokud zjistí, že zaměstnavatel svoji povinnost nesplnil. A protože to se stát může, měl byste si ověřit, zda je tato povinnost splněna a jste pojišťovnou veden mezi pojištěnci, za které platí pojistné na zdravotní pojištění stát. Dotázat se můžete buď zaměstnavatele, nebo přímo na pojišťovně. Potřebné informace získáte i prostřednictvím našeho informačního centra na telefonním čísle 952 222 222; uživatelé aplikace Moje VZP si však údaje mohou snadno ověřit sami.

 

K oznámení skutečností rozhodných pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za vás pojistné slouží tiskopis Přihláška a evidenční list pojištěnce. Můžete ho získat při osobní návštěvě pojišťovny, ale také na našich webových stránkách (zde).
Jestliže se rozhodnete pojišťovnu navštívit osobně, vezměte si s sebou osobní doklady a také Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu, tedy doklad, ze kterého vyplývá, od kdy vám byl starobní důchod přiznán. S vyplněním formuláře vám naši pracovníci případně pomohou. Můžete využít kteroukoli z poboček VZP – adresy a úřední hodiny najdete na našem webu. Na některé z nich se můžete rovnou objednat on-line na konkrétní den a hodinu a vyhnout se tak zbytečným ztrátám času. Pokud byste se rozhodl zaslat vyplněný formulář poštou, je třeba k němu přiložit kopii Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu.

 

 

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..