Svátky

Dobré ráno,
dnes je úterý 25.6.2019
svátek má Ivan
zítra Adriana

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

KAREL ČAPEK
Anonym je člověk, který má svou důstojnost. Pod svým jménem by to nenapsal.

V roce 2018 klesl počet předčasných porodů a císařských řezů, ukázala data ze všech porodnic v ČR

Perinatologická data ze všech devadesáti porodnických zařízení v ČR z předchozí kalendářního roku ukazují, že české porodnictví dosáhlo opět vynikajících výsledků. Rizikové novorozence se daří centralizovat do porodnic vyššího typu, klesá počet předčasných porodů i císařských řezů. „Za pozitivními výsledky jednoznačně stojí systém práce českých odborníků, lékařů a porodních asistentek. Každá žena v naší zemi má jistotu, že se jí dostane péče na nejvyšší možné odborné úrovni,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V roce 2018 bylo v ČR přes 112 000 porodů a narodil se zhruba stejný počet dětí jako v předchozích letech, okolo 114 000. České porodnictví v mnoha ohledech vyčnívá v porovnání se zbytkem Evropy. Zejména v dobré organizaci péče. Nejrizikovější novorozenci jsou u nás úspěšně centralizováni v porodnicích vyššího typu. To znamená, že se dostávají včas na pracoviště, které je pro tyto komplikované případy personálně i technicky vybaveno a lékaři zde mají s nimi nejvíce zkušeností,“ uvedl ministr Vojtěch s tím, že to v žádném případě neznamená, že by ostatní porodnice byly horší, naopak, díky jejich včasné reakci se ohrožení novorozenci dostávají ke specializované péči včas a ČR se může chlubit vynikajícími čísly. „S tím souvisí i fakt, že ČR má jednu z nejnižších perinatálních úmrtností v Evropě,“ uvedl Petr Velebil, autor dat a vedoucí Perinatologického centra Ústavu pro péči o matku a dítě. Celková perinatální úmrtnost v minulém roce opět klesla, a to na 4,4 ‰.

Tabulka č. 1: Procento centralizace novorozenců podle porodní hmotnosti [g]

Tab01                       

Tabulka dokládá, že je ženám s předčasným porodem z 90 % poskytována porodnická a zejména jejich dětem bezodkladná neonatologická péče v perinatologických centrech.

Za jednoznačně pozitivní jev lze hodnotit další pokles podílu narozených s nízkou porodní hmotností, nejčastěji v důsledku předčasného porodu (hmotnost dětí pod 2500 gramů), který v roce 2018 činil 7,2 % ze všech narozených dětí. Pokračuje tak klesající trend, který sledujeme v posledních pěti letech. Předčasný porod je závažná porodnická patologie, u které je výrazné riziko pro vývoj nového jedince pro celý jeho život. „Pokles předčasných porodů souvisí také s klesajícím počtem vícečetných těhotenství, u kterých je riziko předčasného porodu vysoké,“ uvedl Petr Velebil. Ze všech porodů bylo v minulém roce pouze 1,3 % porodů vícečetných, zatímco ještě v roce 2010 to bylo o tisíc případů více.

Další dobrou zprávou je, že se nezvyšuje počet císařských řezů, naopak poklesl na 24 % (tabulka č. 2). Císařským řezem tak rodí každá čtvrtá žena v ČR. „V počtu císařských řezů jsme pod mediánem evropských zemí, není tedy pravda, co se říká, že u nás je císařských řezů hodně,“ vysvětlil Vladimír Dvořák, předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a dodal: „Máme jich méně než například v sousedním Německu.“

Tabulka č. 2: Česká republika – frekvence císařských řezů 2000 -2018

tab02

Výsledky v perinatologii v ČR dosahují impozantní úrovně. Je nutné nepodlehnout negativní kampani. Plánované domácí porody a porodní domy jsou jednoznačně cestou zpět. Kompromisem jsou v tomto směru centra porodní asistence, která vznikají při porodnicích, tedy v blízkosti lékařské péče, ale rodičkám se tady věnují výhradně porodní asistentky,“ uvedl Antonín Pařízek, vedoucí lékař Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze.

Na závěr ještě jedna novinka z oboru perinatologie - Ministerstvo zdravotnictví schválilo udělení statutu vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii 12 poskytovatelům zdravotní péče:

1.   Fakultní nemocnice v Motole
2.   Fakultní nemocnice Plzeň
3.   Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
4.   Ústav pro péči o matku a dítě
5.   Fakultní nemocnice Ostrava
6.   Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
7.   Fakultní nemocnice Brno
8.   Krajská zdravotní, a.s. MNUL v Ústí nad Labem, o. z.
9.   Fakultní nemocnice Hradec Králové
10. Fakultní nemocnice Olomouc
11. Nemocnice České Budějovice, a.s.
12. Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most  

Tento statut jim byl udělen do 31. 12. 2024. Více informací naleznete na stránkách ministerstva.

Ing. Gabriela Štěpanyová
ředitelka Odboru komunikace s veřejností

Vyhledávání

Podporují nás

test Stránky se zdravotnickou tématikou jsou podporovány Ministerstvem zdravotnictví v rámci Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením


hartmann
 

kopriva

 

Florence

 

ZDN

 

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..