Svátky

Dobré odpoledne,
dnes je neděle 29.3.2020
svátek má Taťána
zítra Arnošt

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

DIOGENÉS
Člověk je učeň

Fibrilace síní - jedna z příčin mrtvice

Srozumitelnou formou vás postupně seznámím s rizikovými faktory vzniku cévní mozkové příhody - mrtvice.
Dnes vám povím o trochu skryté a částečně i podceňované příčině. Je to i proto, že se na ní přicházívá pozdě. Ve chvíli, kdy už bývají škody nenapravitelné.
Přijít na ní však bývá jednoduché.
Je na ní třeba myslet.
Občas si sáhnout na tepající tepnu (tříslo, zápěstí, krkavice-těch míst je více) a při náznaku jakékoliv nepravidelnosti o tom ihned informovat svého lékaře.


Fibrilace síní je jeden z mnoha druhů srdečních arytmií - poruch srdečního rytmu (kvality pumpování krve srdcem). Její příčinou je kroužení elektrických vzruchů v obou srdečních síních po měnících se okruzích.
To má za následek ztrátu koordinovaného stahování síní, ztrátu jejich čerpací schopnosti s městnáním krve a obvykle i rychlý převod vzruchů na srdeční komory, což má za následek rychlou a nepravidelnou srdeční akci.


Závažnost fibrilace.
Je to především nejčastější arytmie, která sice neohrožuje bezprostředně na životě, ale zhoršuje významně kvalitu života postižených. Je spojena s celou řadou komplikací (k nim patří i zvýšený výskyt mozkových příhod nebo srdečního selhání).

Jak se to může stát?
Je to důsledek porušené funkce srdce při arytmii. Ztráta čerpací schopnosti síní vede k zpomalenému toku krve, a to má za následek snadnější vznik krevní sraženiny v síních. Obvykle k tomu dochází ve výběžku síně, kterému se říká ouško. Odtud se může sraženina uvolnit do krevního oběhu a skončit v některé z mozkových tepen a způsobit tak mozkovou příhodu.
Jindy může dojít k embolizaci do jiné z periferních tepen (například k uzávěru tepny pro některou z končetin, atd). Rychlá a nepravidelná srdeční akce narušuje čerpací funkci celého srdce a u některých nemocných může vést k vzniku srdečního selhání. Mozek to "odnese" horším prokrvením a tedy dodávkou kyslíku a živin.


Jak se fibrilace síní obecně projevuje?
Fibrilace síní má podobně jako každá jiná arytmie různé projevy u jednotlivých pacientů. Jedním z hlavních projevů bývá pocit rychlé srdeční akce - palpitace. Někteří pacienti vnímají výrazně nepravidelnost srdečního tepu. Jiní nevnímají bušení srdce, ale pociťují nízkou výkonnost při tělesné zátěži (nevýkonnost, zadýchávání se, pocení, atd). Existují však i nemocní, kteří o arytmii vůbec nevědí a u kterých může být fibrilace síní buď náhodným nálezem na EKG, nebo se na ni přijde při některé z komplikací jako je mozková příhoda.

Jak se fibrilace síní diagnostikuje?
Podobně jako u všech arytmií je hlavním diagnostickým prostředkem záznam EKG. Zkušený lékař může poznat arytmii podle pohmatu pulzu a měření krevního tlaku, ale EKG je hlavním vyšetřením, které dovolí stanovit diagnózu.
U nemocných se záchvatovitou formou arytmie používáme různé formy tzv. ambulantního monitorování EKG. Pacient přitom nosí monitorovací přístroj EKG po dobu jednoho dne až týdne. Dále jsou k dispozici malá zařízení, která si nemocný přiloží na hrudník pouze při potížích. Nejnovějším způsobem monitorování je tzv. implantabilní záznamník, který se zašije za malého 2cm řezu pod kůži na hrudníku a dovoluje monitorování srdečního rytmu až po dobu 3 let.


Vycházel jsem z článku Prof. MUDr Josef Kautznera, CSc, přednosty Kliniky kardiologie IKEM

 

(další část)

 

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..