Strnky jsou podporovny Ministerstvem zdravotnictv v rmci Nrodnho plnu vyrovnvn pleitost pro obany se zdravotnm postienm
Pihlsit seNov registrace

Zavt
28. kvten 2023
Svtek m Vilm

Citt


SYRUS PUBLILIUS

Lidsk tlo

Strnut

Vtina starch tou bt mlad. Tlesn urit. Z tch lehch trpen zmnm vrsky a... vce

Cestovn

Vody u je dost

A to v pravm slova smyslu. Neustl pdly vody ze shora nenaplovaly jenom na lo, ale taky... vce

Kalendrium

 
31. 5.
Svtov den bez tabku
1. 6.
Mezinrodn den dt
Zobrazit dal datumy v kalendriu

Infomaterily

 

Hledan vraz:

ob��ansk�� sdru��e
Prohledat pouze:
adres | zdravotnick pomcky a sluby | informan materily | lnky | akce | video

Vyhledvn v lncch:

Bylo nalezeno 200 zznam:
 1. Podprahov podnty a lba nvykovch nemoc

  Childress a spol. (2008) zkoumali za pomoci funkn magnetick resonance (fMRI) efekt podprahovch podnt u mu zvislch na kokainu. U podnt...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 2. Nhl phody souvisejc se zvislost na tabku

  Souhrn U zvislosti na tabku dochz k astm nhlm phodm a dramatickm stavm. V tto prci zmiujeme razy a popleniny v dsledku kouen,...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
  Foto: Dana Vondrkov
 3. Tlesn aktivita a nvykov nemoci: pekvapiv zjitn

  Souhrn Tato prce obsahuje nov a dosud nepublikovan data z esk populace. Pimen tlesn aktivita mrn baen (craving) po psychoaktivnch...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc. a PhDr. Ladislav Csmy
 4. Impulzivn chovn a jeho lba

  Rizika impulzivity Jedn o ast problm, tk se asi 17 % americk populace (Chamorro a spol. (2012) a je astj u mu a v mladm vku. S...
  Prim. MUDr. Karel Nepor a PhDr. Ladislav Csmy.
 5. Svtov zdravotnick organizace o alkoholu v roce 2007

  Z webovch strnek Svtov zdravotnick organizace je mon si sthnout zprvu z letonho roku, kter se tk alkoholu (Global assessment, 2007)....
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 6. Imaginace a zvislosti

  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc. Psychiatrick lebna Bohnice a Institut postgradulnho vzdlvn ve zdravotnictv Praha, Adresa: Psychiatrick...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 7. Prevence nvykovch nemoc v rodin

  vod Epidemiologick eten provdn mezi eskmi dospvajcmi svd o tom, e ve vztahu k alkoholu, tabku, dalm psychoaktivnm ltkm a...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 8. Prce s motivac a motivan posun pi lb nvykovch nemoc

  Prce s motivac Vyuvn konfrontace pi lb zvislost je problematick, vtinou neefektivn (Miller a spol., 1993) a me pacienta pokodit...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 9. Ti oslavy najednou

  835. vro prvn psemn zmnky o obci Modany, 110. vro Sboru dobrovolnch hasi v Cholupicch a Dtsk den Prahy 12 naisto oslav oban...
  Mstsk st Praha 12
 10. MUDr. David Frej - Len jurvdou

  MUDr. David Frej Ecce Vita, Pchovsk 4, 14100 Praha 4 Mobil: 604960838, Tel.: 272765131, Fax: 272760985 e-mail: info@ayurveda.cz, internet:...
  Dana Vondrkov
 11. Co uvolnit a pro?

  vod Relaxan techniky slou jako prevence a lba ady onemocnn. Je to pochopiteln, uvme-li, e stres se asto uplatuje jako pinn nebo...
  Prim. MUDr. Karel Nepor a Mgr. Albta Babkov
 12. 300 her pro dti s autismem
  Rozvjen komunikanch a socilnch dovednost

  Portl 2012 Dti s poruchou autistickho spektra maj obte se sociln interakc, pedstavivost a komunikac. asto nedokou navzat on...
  Simone Griffin Dianne Sandler
 13. Efektivita lby patologickho hrstv pilotn studie

  Souhrn V tto nekontrolovan pilotn studii uvdme, k jakm zmnm dolo bhem lby u patologickch hr. N soubor tvoilo 47 osob, kter...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc. a Andrea Scheansov, Ph.D.
 14. MINISTERSTVO PRMYSLU A OBCHODU PRODLOUILO TET VZVY PROGRAM ROZVOJ A ICT V PODNICCH

  REGISTRAN DOSTI O DOTACE BUDE PIJMAT CZECHINVEST OD POLOVINY LEDNA 2012 Praha 28. prosince 2011: Podnikatel z hospodsky slabch region...
  Mgr. tpnka Filipov
 15. Motolt specialist posunuj monitoring srdce na dlku zase o krok dl

  Nejnovj technologii monitoringu srden innosti na dlku, nazvanou MyCareLink, zanaj pouvat motolt specialist, a to jako prvn ve stedn...
  Fakultn nemocnice v Motole
 16. Nvykov nemoci a penze dleit souvislosti

  Souhrn Alkohol, jin nvykov ltky a hazardn hry jsou pro spolenost ekonomicky nevhodn. kody, kter psob, nejsou zdaleka kompenzovny...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc., Andrea Scheansov, Ph.D.Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc., Andrea Schea
 17. Anafylaxe ivot ohroujc alergie

  Maxdorf 2011, 44 str., edice IPA ISBN: 978-80-7345-211-7 V populaci neustle pibv alergik, narst nejenom mnostv astmatik, ekzematik,...
  Vt Petr, Irena Krmov
 18. Reklama na alkohol a dti

  PhDr. Ladislav Csmy (1,2) Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc. (2,4) MUDr. Hana Sovinov (2) 1 Psychiatrick centrum Praha 2 Sttn zdravotn...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
  MUDr. Hana Sovinov
  PhDr. Ladislav Csmy
 19. Hubnut

  Pedevm eny tou po hubnut. asto nesmysln, protoe jejich proporce jsou akort. Tedy manel, i ptel dn dramatick zmny...
  dr.vacluk
 20. Z knin nabdky nakladatelstv Start

  Jarmila Mandukov Zzran lky prody V edici Domc rdce pro kadho vychz praktick pruka osvdench recept pro podporu a udren...
  Dana Vondrkov
 21. Knihy nakladatelstv Portl

  Uwe Wolff Labyrint. Cesta k vlastnmu stedu Doporuen cena: 269,- K V edici Spektrum vyla publikace s pitalivm nmtem, mapujcm rzn...
  Dana Vondrkov
 22. Zmna vztahovho rmce v psychoterapii a zdravotn pi

  vod Zmna vztahovho rmce (cognitive reframing) znamen jin pojmn skutenosti a hledn novch monost, jak tyto skutenosti pojmat. Krom...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 23. Takzvan problmov pacient

  vod Prce s tzv. problmovm pacientem bv stresujc a asto zabere vce asu. Jeho problmovost je obvykle zpsobena souhrou vce initel....
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 24. Chote vce, ijte dle

  Co kdyby existovalo nco jednoduchho, co byste mohli dlat kad den, co by spalovalo kalorie, prospvalo vaemu srdci a pomhalo vm udret si...
  Lenka ubrtov
 25. Neinvazivn lasery pro zdrav

  Neinvazivn laserov terapie jeden z technicky nejprogresivnjch zpsob len na oddlench fyziatrie, balneologie a lebn rehabilitace, a to...
  lav
 26. Podprahov vnmn, medicna a nvykov nemoci

  vod Podprahov (subliminln) podnty si nen schopen jedinec uvdomit, pesto je ale jeho mozek prokazateln zaznamen (Kouider a spol., 2007,...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 27. Baen (craving) u nvykovch nemoc a uvdomovn (mindfulness)

  Pro techniky zaloen na uvdomovn je charakteristick pln pozornost zevnm i vnitnm vjemm a proitkm a zrove uvolnnost, otevenost,...
  prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 28. Relaxan techniky bhem normlnch dennch aktivit

  vod Relaxan techniky byly spn pouity v prevenci i lb ady problm. Namtkou uvdme, e pomoc relaxanch technik lze mrnit zkost...
  prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 29. Hazard a patologick hrstv u senior

  Souhrn Patologick hrstv ve vym vku m nkter specifick rysy a rizika. Lba starch lid by mla brt v vahu jejich zvltn poteby....
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 30. Ergoterapie

  Portl 2009 Znm ergoterapeutky seznamuj tene s monostmi, je nabz lebn rehabilitace pacientm se snenou hybnost i ztrtou...
  Jana Jelnkov, Mria Krivokov, Ludmila ajtarov
 31. Sanitka odjela, co mm dlat te?

  Nemyslete te chvilku na to, co se stalo. Dkladn si pette tento letk, kter Vm vysvtl, co se s Vam blzkm - te ji pacientem - dje v...
  ZZS HMP SZS
 32. Prvn pomoc pro lidi s nvykovmi nemocemi

  Svpomocn materily jsou uitenm prvkem krtk intervence. Pedn takovho materilu zabere lkai, zdravotn seste nebo jinmu odbornkovi...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 33. Jak snit rizika pi prci s potaem

  Aby vs z potae nebolely ruce Poet lid, kte kvli prci s potaem trp bolestmi rukou, nen snadn odhadnout vzhledem k neustlen...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
  Foto: Dana Vondrkov
 34. Alkohol a pam v dtstv a dospvn

  Dsledky kodlivho uvn nebo zvislosti Je znmo, e zneuvn alkoholu zhoruje kognitivn funkce (pehled nap. Nepor, 2004). Alkohol a jin...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc. a PhDr. Ladislav Csmy
 35. Jednoduch odpov na sloit problmy: chze!

  vod Tlesn pohyb je pirozenou lidskou potebou, podobn jako spnek nebo pjem potravy. Odprat si pohyb znamen zvyovat riziko zdravotnch...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
  a Mgr. Albta Babkov
 36. ekni to vn...

  (Ohldnut do historie parfmu s vhledem do budoucnosti) „Cel von jako stromy, jako stromy grantov, Nejlepm ovocem i hennou,...
  Dana Vondrkov
 37. unko-srov kuliky

  Potebujeme: 150g unky 150g sru eidam 200g Luiny 70g zmklho msla 2 lce najemno nakrjen cibule sl, pep mlet sladk...
  Kristna Horejov
 38. pentov placiky

  Potebujeme: 450g mraenho pentu 5 strouk esneku 1 cibule 2 lce mlka sl, pep oregano 2 vejce olej na...
  Kristna Horejov
 39. Parkinsonova nemoc postihuje i tictnky, pomoci jim me stimulace

  A 25 tisc v esk republice a vce ne est milion na celm svt - zhruba tolik lid dnes trp Parkinsonovou nemoc. Zvan onemocnn nervov...
  Kristna Hjkov, Bison & Rose
 40. Srov kroketky

  Potebujeme: 300g sru eidam strouhanka 5 blk sl olej na smaen Sr najemno nastrouhme. Z osolench blk ulehme tuh...
  Kristna Horejov
 41. Pomoc v hmotn nouzi - informace k zkonu o pomoci v hmotn nouzi

  Parlament esk republiky schvlil v beznu 2006 zkon . 111/2006 Sb., o pomoci v hmotn nouzi, kter bude platit od 1. ledna 2007. Tento zkon...
  Odbor 21
 42. ISTI ODPADU

  Pro stedn ucpan odpad: smchejte pl hrnku kuchysk soli a tyi litry hork, ne vac vody a nalijte do odpadu. A je to! Pro velmi...
  Stanislav Frydrn
 43. Hazardn hry a pracovn prosted

  Souhrn Hazardn hra pedstavuje v esk republice velk celospoleensk problm, kter se podstatnm zpsobem dotk i pracovnho prosted....
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
  Andrea Scheansov, Ph.D.
 44. Materily MPSV
  pedkldan na jednn Vldy R 9. listopadu 2009

  Tiskov zprva Ministerstvo prce a socilnch vc pedlo na jednn Vldy esk republiky v pondl 9. listopadu 2009 ti...
  Mgr. tpnka Filipov
 45. Kolik je v esk republice alkoholik?

  Odpov na tuto astou otzku je obtn. Nejprve je teba zdraznit, e namsto alkoholismu je vhodnj mluvit o zvislosti na alkoholu a o...
  PhDr. Ladislav Csmy
  Prim.MUDr. Karel Nepor,CSc.
  MUDr.Hana Sovinov
  Foto: Dana Vondrkov
 46. Varujc podl srden cvnch nemoc na celkov mrtnosti v esku

  V poslednch patncti letech dolo k prudkmu snen podlu srden cvnch nemoc na celkov mrtnosti v nejrozvinutjch zemch svta (zvlt...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 47. Vte, e
  opalovac krmy neexistuj?

  Piznejme si, kdo z ns pouv jin vraz ne opalovac krm. Spojen "opalovac krm" nebo " krm na opalovn" jsou z odbornho hlediska...
  PK
 48. Vte, e
  ppravky slunen ochrany pouv jen 60% esk populace.

  Pestoe pes mraky pronik a 90 % UV zen, 27 % lid se ped slunkem chrn pouze pobytem ve stnu. Alarmujc je, e kad sedm respondent se...
  Aneta Hoffmannov
 49. Spolu proti barirm - Drek pro ty, kte ns potebuj

  - to je nzev poadu, dky ktermu se podailo vybrat neuvitelnch 16 490 220 K pro Konto BARIRY! Hranice 16 milion byla krsnm zavrenm...
  Veronika Kyzlkov
  Ogilvy Public Relations
 50. Nezavrejte oi! Den hospic 2010 je tady.

  A co vs i ns letos ek? V sobotu 9. jna bude Den otevench dve! K pleitosti Dne hospic bude Den otevench dve v kanceli a...
  Dana Vondrkov
 51. Prohlen Hlavnho hygienika R k pozmovacmu nvrhu poslankyn Balatkov (ANO)

  Bhem nastvajc schze snmovny m bt ve druhm i tetm ten projednna novela zkona o potravinch. Vldn nvrh tohoto zkona odpovd dohod...
  MZ R
 52. Ministr Nmeek jmenoval nov nmstky

  Ministr Svatopluk Nmeek 3. 2. 2014 obmnil veden rezortu zdravotnictv na rovni nmstk. Na funkci nmstka pro legislativu a prvo...
  MZ R
 53. Finann nhrada kody na zdrav

  V ppad tkho pokozen zdrav zpsobenho razem je na prvnm mst zchrana lidskho ivota, stabilizace zdravotnho stavu pacienta, nsledn...
  JUDr. Zuzana pitlsk
 54. Liv inky konop? Prokzan u mnoho nemoc

  TISKOV ZPRVA Konop a prostedky z nj l adu lehch i tkch onemocnn a u dalch je konop doporuovno jako podprn prostedek...
  Pavel Kapar
 55. Konto BARIRY pod historicky prvn mezinrodn golfov turnaj handicapovanch za asti eskch i zahraninch handicapovanch hr a golfovch nadenc z ad znmch osobnost

  TISKOV ZPRVAPraha, 15. dubna 2011 Vtek poputuje na projekt Sport bez barir a do rehabilitanho centra v Kladrubech Konto BARIRY ve...
  Veronika oufkov
  Ogilvy Public Relations
 56. Hudbou k vro sametu

  Dvanct set student z cel republiky pijede do Prahy oslavit 17. listopad hudbou Koncert v Rudolfinu pod ztitou Vclava Havla, rockov...
  Vendula Presserov
 57. Nimba uzdravuje pokoku

  Nejnovj vzkumy prokzaly, e nimba stle zelen strom z Asie obsahuje ltky s vestrann pozitivnmi inky na nae zdrav. Jej jedinen...
  Z tisku zpracovala:
  Ing. Jaroslava Faltusov
 58. Vtek z prvnho mezinrodnho golfovho turnaje handicapovanch putuje na projekt Sport bez barir a do rehabilitanho centra v Kladrubech

  Praha, nedle 22. kvtna 2011 Konto BARIRY ve spoluprci s eskou golfovou asociac handicapovanch a dalmi partnery uspodalo tento vkend v...
  Veronika oufkov, Ogilvy Public Relations
 59. IX. Sjezd eskch historik

  V pardubick aule Univerzity Pardubice se ve dnech 6.-8. z 2006 uskutenil IX. Sjezd eskch historik, kter podala domc Fakulta filozofick...
  Dana Vondrkov
 60. 17. prosince 2007 vychz nov slo asopisu Roska

  Co zde mimo jin naleznete: *Mezinrodn MS akce v Praze *Konference Spolenosti pro RS Hornho Rakouska *Nadan fond zamstnvn...
  Roska
 61. Krkonoe bez barir

  Sprva Krkonoskho nrodnho parku je organizac zabvajc se hlavn ochranou prody. Neznamen to, e jenom zakazuje chodit mimo cesty a trhat...
  Michal Skalka
 62. Recept na lky i velektronick podob

  Recept na lky me bt i v elektronick podob, pokud s tm bude pacient souhlasit. Lka pedpis nape do potae a pole ho do lkrny, kde si...
  Dana Vondrkov, Zdroj: CTK
 63. Pehled nejvznamnjch zmn v dchodovm pojitn od 1. ledna 2010

  Tiskov zprva Dne 17. ervence 2008 byl Parlamentem schvlen zkon . 306/2008 Sb., kterm se mn zkon . 155/1995 Sb., o dchodovm...
  Mgr. tpnka Filipov
 64. Nudlov nkyp s okou

  150 g zelen oky bobkov list, tymin rozmarn, majornka, petrelka sl, mlet pep 1 lika vinnho octa 2 stedn cukety 350 g masitch...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 65. Kdy obyejn lid dlajc neobyejn vci

  Projekt ance jako prvn ji od roku 1995 poskytuje preventivn a humanitrn program pro komern sexuln zneuvan dti a mlde, obti...
  Dana Vondrkov
 66. Ministerstvo zdravotnictv vskyt horeky Ebola denn monitoruje

  V souvislosti s vskytem hemoragick horeky Ebola v Zpadn Africe ministerstvo denn peliv sleduje vvoj situace. K dispozici mme nejen...
  MZ R
 67. Problmov chovn u lid s mentln retardac a autismem
  Popisy, postupy a doporuen, jak zashnout

  Portl 2008 Zkuen odbornk nabz podntnou pruku rodim i pracovnkm peujcch o lidi s mentln retardac, jich je v esk republice...
  Eric Emerson
 68. Zdroj rostlin

  Zdroj: Jana, J. a Zentrich, J.: Herb livch rostlin. Praha: Eminent, 1994 1998. Svazek 1 6. Dugasov, A.: Babiiny bylinky. Praha: Ottovo...
  Tereza Dobr
 69. Mon pijde i charita

  Mon pijde i charita je zbavn charitativn poad, kter vznikl ve spoluprci Nadace Charty 77 Konta BARIRY a esk televize. Marek Eben...
  Konto BARIRY
 70. Festival vonc po jahodch

  Osm ronk multinrovho festivalu Jahodov jam pedstav mlad nadje z oboru divadla, filmu, hudby a vtvarnho umn. Akce se kon v sobotu 14....
  Mstsk st Praha 12
 71. Hmatov sochastv nevidomch na stl vstav v Jihlav

  Majitel koly modelovn pro nevidom vtvarnky, tpn Axman (nar. 1956), vedl od roku 1994 vtvarn krouek pro nevidom ky zkladn a...
  Text a foto: Dana Vondrkov
 72. Nezmekejte uniktn praskou expozici historickch lkren v Dittrichov lkrn U zlatho lva v Nerudov ulici

  Mezi pestrmi npisy, lkajc do pilehlch malostranskch obchod a hospdek, dm v Nerudov ulici . 32 tm pehldnete. Npis sice velkmi...
  Dana Vondrkov
  Foto: autorka
 73. Den otevench dve v Centru domc hospicov pe dne 11.2.2013

  Ven ptel, dovolujeme si Vs pozvat u pleitosti oslav Svtovho dne nemocnch na Den otevench dve do Centra domc hospicov pe dne...
  Hospicov obansk sdruen Duha
 74. Mylen uzdravuje

  Nakladatelstv Start 2012 Stejn jako plat, e ve zdravm tle zdrav duch, je prokzno, e rovn zdrav mysl se podl na ozdravn tla a...
  Jarmila Mandukov
 75. Mnoho zpsob, jak zvtzit nad internetovou pornografi (svpomocn materil)

  Text jsme pvodn zpracovali ve strunj podob se sexuologem MUDr. Slavojem Brichcnem. Vznikl jako odpov na dotazy, kter nm pichzely...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc
 76. Zem krsn neznm

  (Praha Kampa 8. 8. a 31. 10. 2006) Francouzsk fotograf Yann Arthus Bertrand nafotil z vrtulnku povrch zem nejen tak, jak ho stvoila proda,...
  Jaroslav Drbek
 77. Mte rdi zvata? Navtivte zoologickou zahradu v Praze!

  Pokud navtvte zoologickou zahradu, proslulou mj. i tm, e v n 13. 12. 2004 jako prvn narozen gorila v echch pila na svt Moja, mete se...
  Dana Vondrkov
  Foto: Dana Vondrkov
 78. Z lidovho recepte

  Urit jste ji nkdy vyzkoueli nkter z recept pro zdrav, kter se dd z generace na generaci. Osvden a inn lky z prody pinely...
  Dana Vondrkov
 79. Pro jsi stle tak neklidn?!

  Grada 2012 Vichni se v ivot setkvme s tak trochu zvltnmi osobnostmi - lidmi neklidnmi, nesoustednmi, neobratnmi, zbrklmi, citov...
  Tom Novk
 80. Sladk me zhoknout

  Poadavek, aby kva byla tmav jako noc a sladk jako lska nemusme brt vdy doslova. Ten, kdo do lku s kvou nebo ajem, vhazuje hned...
  Dana Vondrkov
 81. Lba a pedchzen vzniku novch moovch kamen

  Len moovch kamen je nkdy velmi sloitou zleitost. Tvorba moovch kamen me mt hned nkolik pin, navc pesn mechanizmus vniku...
  MUDr. Martin Sutor, CSc.
 82. Infrasauny

  inky klasickho saunovn na lidsk zdrav jsou znm a nepopirateln, ale ne kad jich me vyut. Alergikm nebo kardiakm me...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 83. Globln strategie tkajc se alkoholu Svtov zdravotnick organizace a co z toho vyplv pro esko

  Tato strategie byla schvlena 20.5.2010 Svtovm zdravotnickm shromdnm . Podpoila ji i ada organizac. Krom Svtov zdravotnick organizace i...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc. a PhDr. Ladislav Csmy
 84. spn proti chipce

  V obdob, kdy se ve zven me vyskytuje onemocnn z nachlazen, bv prv chipka nejastj diagnzou, pi n vystavuje lka pracovn...
  Dana Vondrkov
 85. Syndrom nonho pejdn

  Syndrom nonho pejdn (NES) pat mezi spnkov poruchy vyvolan vnjmi vlivy, tedy mezi poruchy, jejich pina je mimo organismus. NES se...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 86. Sladkovodn asa Spirulina je nejvivnj potravinou na tto planet

  - Obsahuje veker esenciln aminokyseliny a celou adu minerl, vitamn a dleitch ivin. - Vraznm antioxidanm inkem zabrauje...
  Z tisku zpracovala:
  Ing. Jaroslava Faltusov
 87. Kostival lkask (Symphytum officinale L.)

  Kostival lkask pat do elei brutnkovit (Boraginaceae). Je rozen na zpad od Irska a severnho panlska a na vchod po Stedn Asii,...
  Kristna Horejov
 88. Jak na nachlazen metodou prodnho lkastv

  Ve fytoterapii existuje ada livch bylin, jejich inkem je zcela speciln posilovn imunitnho systmu, kter lze pout hned pi prvnch...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 89. Chipkov epidemie se i leteckou dopravou

  Zprva vzkumnk Bostonsk dtsk nemocnice upozornila, e k en chipkovch epidemi pispv i leteck doprava. Vychz pitom z toho, e po...
  Dana Vondrkov, zdroj: CTK
 90. Pojiovny zanou sv klienty zvt na preventivn screeningov vyeten v lednu 2014

  Vskyt zhoubnch ndor m u populace v esk republice dlouhodob vzrstajc tendenci. Celkov prmrn poet vech nov diagnostikovanch...
  MZ R
 91. Babi a trocha bylinek VI

  Pomoc z Austrlie 200 g eukalyptovch list (k dostn v lkrn) a 1 litr bezbarvho octa dme do uzavrateln ndoby. V ppad poteby...
  Babi
 92. TEKUT MDLO

  Budete potebovat: - kostiku mdla (jakou barvu vyberete, takovou barvu bude mdlo mt) - 4 hrnky vody - pr kapek esencilnho oleje (nemus...
  Stanislav Frydrn
 93. Echinacea

  Echinacea je zdrav velice prospn rostlina. U amerit domorodci ji uvali pi hadch utknutch, horekch i jinch zrannch. Dnes je...
  Tereza Dobr
 94. Andrographis paniculata (Prvenka latnat )

  Andrographis je vcelet bylina s extrmn nahoklou chut, dorstajc a 1 metr vky. Lodyha je vzpmen s ovlnmi vejitmi listy. Kvete...
  Kristna Horejov
 95. OSV̎OVA VZDUCHU

  Budete potebovat: 1 pknou sklenici s vkem 100 g jedl sody 8 kapek esencilnho oleje oblben vn Rozmarn, Citrnov trva, Levandule,...
  Stanislav Frydrn
 96. PROSTEDEK NA NDOB

  Na 500 ml velkou lhev prostedku na ndob budete potebovat: 1,5 hrnku hork vody 1/2 hrnku tekutho olivovho mdla (postrouhejte si 50 g...
  Stanislav Frydrn
 97. ISTI NA NEREZ

  Jedna monost je dt do lahviky se sprejem ocet, mt po ruce a prbn istit. Druh je olivov olej. Dez, spork, sti linky, zkrtka co...
  Stanislav Frydrn
 98. DOMC ZUBN PASTA

  Pasty dnes stoj kolem 40-ti korun, domc pastu mete mt na pr kaek a to doslova. Na tubu pasty budete potebovat: pl hrnku jedl sody...
  Stanislav Frydrn
 99. ttka lesn (Dipsacus sylvestris)

  edn se o dvouletou bylinu, kter je znm pedevm inost na boreliozu. V prvnm roce na podzim je veker sla rostliny koncentrovna v jejm...
  Kristna Horejov
 100. Oteven nov jednotky resuscitan pe

  Dne 4.7. 2014 byla slavnostn otevena nov vybudovan jednotka resuscitan pe pro dospl pacienty, kter m 22 lek a je soust nejvt...
  FN Motol
 101. Do Norska za rybolovem 11 - vlet na rybskm kutru

  Rno, u vech ptadvacet natench ryb, bylo pipraveno na cest do kempu, a pijedou mikrobusy a doprav ns k pstaviti. Zde ekala...
  Stanislav Frydrn
 102. DOMC STN VODA

  Voav bylinkov 2,5 hrnku destilovan vody (mete i normln, ale destilovan prodlou trvanlivost) pivete k varu. Nechte v n pak 20 minut...
  Stanislav Frydrn
 103. Dobrovolnci Diakonie CE se vrac z Etiopie a Kambodi

  Po estimsnm pobytu v Africe se v ervenci vracej et dobrovolnci vyslan Diakoni CE - Stediskem humanitrn a rozvojov pomoci, aby...
  Diakonie CE Stedisko humanitrn a rozvojov pomoci
 104. Eterick kosodevinov olej m liv inky

  Kosodevinov olej se zskv z mladch vtviek a jehli borovice horsk kosodeviny pro tyto pozitivn inky: omezuje rst plsn a...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 105. Vte, e...

  nejinnji pohlcuj prach a bakterie v byt jehlinany, kter uvoluj do vzduchu tkav ltky na bzi silic a terickch olej? Exotick druhy...
  nez
 106. Tiskov zprva

  V Ostrav 11. 2. 2011 SDRUEN AZYLOVCH DOM V R, o. s. Sdruen azylovch dom v R pedstavuje zvry KONSENSULN KONFERENCE O...
  SDRUEN AZYLOVCH DOM V R, o. s.
 107. Do Norska za rybolovem 10 - zptky na moi

  Po veeru plnho rad, jsme se seli v lodnici, vybaveni vm, co nm bylo doporueno. Probhla nezbytn kontrola motoru, paliva i lod a vyrme...
  Stanislav Frydrn
 108. Co se stane, kdy zakeme hazard?

  Zatmco v jinch zemch dochz k omezovn hazardu nebo jeho vykazovn na okraj spolenosti, v esk republice se pod ochranou nkterch politik...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 109. Svtov tden respektu k porodu 2011

  Tden 16.-22. kvtna 2011 byl vyhlen Svtovm tdnem respektu k porodu. Hlavn msto Praha, kter nad nm pevzalo ztitu, pod v uvedench...
  Dana Vondrkov
 110. Etika v oetovatelsk praxi

  Novinky z Nakladatelstv GRADA Grada 2012 Publikace vychz z reln situace v eskm prosted a odr problmy sester v naich...
  Jana Hemanov, Marek Vcha, Hana Svobodov, Marie Zvonkov, Jan Sovk
 111. Ministerstvo zdravotnictv varuje!!!

  Ministerstvo zdravotnictv varuje ped nebezdenm vrobkem dtsk plovac kruhy, znaen na etiket jako ,,dtsk plavci" ITEM NO: 1706-2 a...
  MZDR
 112. Rady na babi, tentokrt od kadho nco

  Nerezov plochy se budou lesknout a zit, kdy je posypeme moukou a suchm hadkem vyletme. Propocen a zapchajc tenisky zbavme pachu,...
  Babi
 113. Klip o projektu na pomoc enm a sirotkm v Etiopii

  Podvejte se na nov tminutov klip o projektu naeho Stediska na pomoc sirotkm a enm v Etiopii. Tradin postn sbrka pro tento projekt prv...
  Diakonie CE
 114. Nominujte svho zdravotn postienho kolegu na cenu Zamstnanec roku 2014!

  A do 15. z 2014 mohou spolenosti nominovat dva sv zamstnance, kte jsou osobami se zdravotnm postienm, do soute Zdravotn postien...
  NFOZP
 115. Restriktivn politika ve vztahu k alkoholu a tabku se vyplc

  vod kody psoben tabkem i alkoholem jsou obrovsk. Baumberg (2006) odhadl podle rznch pramen kody psoben alkoholem pro rok 2002 v...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
  a PhDr. Ladislav Csmy
 116. Pednka Medicna a etnografie

  Jednota klasickch filolog si Vs dovoluje pozvat na posledn pednku v rmci jarnho cyklu 2012/2013 na tma Medicna a etnografie -...
  Dana Vondrkov
 117. Zkuenosti s omezovnm kouen tabku ve svt

  V ad zem dolo v poslednch letech ke zpsnn podmnek pro kouen s clem chrnit zdrav nekuk. Nedvno se objevilo vt mnostv odbornch...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 118. 20. ervence 2007 vylo nov slo asopisu Roska

  Co zde mimo jin naleznete: * Svatba roku-roskai Petra kov a Ji ech vstoupili 27.4.2007 v Hradci Krlov do svazku manelskho *...
  Roska
 119. Automas podl meridianu a akupunkturnch bod

  Eugenika, 2011 Praktick pruka vs od zklad seznm s jednoduchou a innou lebnou metodou. Pehledn ilustrace a jasn vysvtlen...
  Wang chuan-Kuej
 120. Olivov olej prospv srdci

  Zejmna ekov jsou nejvtmi milovnky a zrove i pstiteli oliv, kter pokldaj za bosk dar. Za pravdu jim dvaj i nejnovj vsledky studie...
  Dana Vondrkov, TK
 121. Peten informacemi nen jen problm zdravotnk

  Piny Bawden a Robinson (2008) uvdj, e pest obsah internetu by zabralo pi rychlosti 30 minut na dokument asi 200 tisc let. Rostouc...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 122. aj o tet

  Mstsk st Praha 16 Radotn srden zve seniory a seniorky v pondl 25. ervna od 15.00 hodin do velkho slu Kulturnho stediska v dom U Koruny...
  Kateina Drmlov
 123. Tiskov zprva o zveejnnch kartch Vkaz bezpenosti dtte a Profil bezpenosti dtte v esk republice

  Vydv Nrodn centrum prevence dtskch raz, nsil a podpory bezpenosti pro dti ve Fakultn nemocnici v Motole, Praha. razy jsou hlavn...
  FN MOTOL
 124. Plzesk imprese

  Starodvn msto Plze, bohat tradicemi i historickmi udlostmi promujcch jeho tv, lk k nvtv turisty z ech i z ciziny. Je proslul....
  Dana Vondrkov
 125. Nejvt vstava drahch kamen v Evrop

  V souasn dob probh v Praze uniktn vstava drahch kamen. Je mon shldnout obrovsk mnostv prodnch minerl, nejrznjch barev a...
  Ing. Zuzana Dobiov
 126. Povnon hubnut s babi

  Mme tady as povnon a posilvestrovsk. Urit mnoho z ns poznalo to kilo nebo sp pr kil, o kter jsme pibrali v asech hojnosti, snad i...
  Babi
 127. Encyklopedie pro diabetiky

  Nakladatelstv Maxdorf, 320 s. Diabetes mellitus pat mezi nejrozenj nemoci naeho vku. Jde o metabolick onemocnn s charakteristicky...
  Tom Edelsberger
 128. Novinky z nakladatelstv REBO Productions

  Prvn pomoc Edice Knihovna zdrav Na 294 stranch pehlednho prvodce prvn pomoci se seznmte s nejrznjmi situacemi, v nich me bt...
  Ed.: Jordi Vigu
 129. Zdrav eny

  Edice: Knihovna zdrav Od ranho dtstv a po vk takzvan pokroil provd tato kniha, uren vem enm, kter chtj provat pln vechny...
  Ed.: Jordi Vigu
 130. Pro zrovna jehn?

  V souvislosti s receptem na jehn ktu na esneku pidvm nkolik slov o skopovm masu. Maso je velice biologicky hodnotn a netun. Skopov maso...
  Jaroslav Drbek
 131. PROJEKT ZV݊EN NVTVNOSTI PREVENTIVNCH SCREENINGOVCH VYETEN

  Celosvtov onemocn rakovinou kadoron vce ne 14 milion lid a z toho pes 8 milion pacient na toto onemocnn umr. V R m vskyt...
  MZ R
 132. Literrn sout Klid dobr mysli

  Od 5. do 21. listopadu 2012 se kon literrn sout Klid dobr mysli, kter byla vyhlena webu www.dobromysl.cz. Tento internetov portl...
  Dana Vondrkov
 133. Problmy s alkoholem u dt a ekonomick krize

  Mezi tmito dvma aktulnmi problmy existuj etn souvislosti. Z nich pak vyplvaj urit nebezpe a tak nkter pleitosti. esk dti pat...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc. Andrea Scheansov, Ph.D.
 134. Dny proti chudob v Ostrav

  Cyklus akc Dn proti chudob probhl v tdnu 15. do 21. jna 2012 a vyvrcholil pi Happeningu na Masarykov nmst v Ostrav. Smyslem kampan s...
  CHARITA OSTRAVA
 135. Spolen doporuen ministerstva prce a socilnch vc a veejnho ochrnce prv k chrnnmu bydlen

  Zkonem . 206/2009 Sb., dolo k novelizaci zkona . 108/2006 Sb., o socilnch slubch (dle jen zkon o socilnch slubch), a zkona ....
  Mgr. tpnka Filipov
 136. Otzky a odpovdi k zkonu . 108/2006 Sb., o socilnch slubch a k zkonu . 109/2006 Sb., kterm se mn nkter zkony v souvislosti s pijetm zkona o socilnch slubch

  (vypracovno s pouitm materil MPSV) Co vlastn zkon o socilnch slubch upravuje a komu je uren? Hlavnm poslnm zkona je chrnit prva...
  Karel Hrkal, Veronika Malov DiS
 137. Kvtinou proti rakovin

  Rakovina je nejen slovo, kter ns ds. Existuje i celosttn akce ligy proti rakovin, kter se d poznat podle lutch okvtnch lstk...
  dr.vacluk
 138. Problmy s alkoholem u dt a ekonomick krize

  Mezi tmito dvma aktulnmi problmy existuj etn souvislosti. Z nich pak vyplvaj urit nebezpe a tak nkter pleitosti. esk dti...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc. Andrea Scheansov, Ph.D.
 139. Desatera pro lep komunikaci s pacienty se zdravotnm postienm

  Naute se lpe komunikovat s pacienty s rznm zdravotnm postienm podle desater vypracovanch Nrodn radou zdravotn postiench R. Mete tak...
  NRZP R
 140. Nvtva

  Existuj rzn nvtvy. J chci mluvit o nvtv nemocnho, zejmna v nemocnici. lovk se stane nemoc oslaben, dostane se do...
  dr.vacluk
 141. Prvn pomoc

  Grada 2012 Pracovn seit je modern zpracovanou uebn pomckou pro ky SZ. Strunou a srozumitelnou formou je seznamuje se zkladnmi...
  Andrea Kurucov
 142. Vte, e...

  nejen exotick koen i smsi mohou dodat vaemu jdlu tu sprvnou pchu? Napklad kdy nesmte pouvat pep, je univerzlnm koenm bazalka....
  nez
 143. Zdrav mue

  Edice: Knihovna zdrav Souasn doba klade zven nroky na vkonnost, spnost a schopnost prosadit se. S mncm se vvojem spolenosti,...
  Ed.: Jordi Vigu
 144. Zdrav sexuln ivot

  Edice: Knihovna zdrav Ed.: Jordi Vigu Nen pochyb o tom, e zdrav sexuln ivot pin lovku nejen uspokojen touhy, ale m pzniv vliv...
  Ed.: Jordi Vigu
 145. Rtorika v praxi

  Hovoit je umn Zsady psobivho projevu Efektivn komunikace Edice: Pruka modernho lovka Jak v vodu autor zmiuje: Hovoit je...
  Thomas Wieke
 146. Zdrav mue

  Edice: Knihovna zdrav Souasn doba klade zven nroky na vkonnost, spnost a schopnost prosadit se. S mncm se vvojem spolenosti,...
  Ed.: Jordi Vigu
 147. Exotick salt

  500 g nskho zel 1 jablko 1 pomeran 1 bann 2 kiwi 1 cibule rozinky lce oleje citrnov va sl pep mlet zzvor --- Ve nastrouhme nebo...
  Jaroslava Faltusov
 148. Vte, e...

  nkter druhy zeleniny meme s spchem pstovat i na balknech? Nejvce rozen jsou dnes balknov rajata, papriky odrdy "koz...
  nez
 149. Nov rekvalifikan kurz
  GRAFICK EXPERTIZY RUNHO PSMA

  pln nov typ rekvalifikanho kurzu nabz Asociace grafolog R, o.s. Kurz je uren pedevm k zskn znalost z oblasti urovn profilu...
  Ing. Zuzana Dobiov
 150. Experti schvlili prky proti HIV

  Nov lk Truvada byl schvlen odbornky americkho adu pro kontrolu potravin a liv. Pro rizikov skupiny obyvatel me velmi dobe slouit jako...
  Dana Vondrkov, zdroj: TK
 151. Zdrav pro tet vk

  Edice: Knihovna zdrav Kniha rdce, kter pijde dve i pozdji vhod kadmu z ns, pedkld uiten rady, jak se vyrovnat s typickmi...
  Ed.: Jordi Vigu
 152. Zdrav sexuln ivot

  Edice: Knihovna zdrav Nen pochyb o tom, e zdrav sexuln ivot pin lovku nejen uspokojen touhy, ale m pzniv vliv na jeho spokojenost...
  Ed.: Jordi Vigu
 153. Rtorika v praxi

  Hovoit je umn Zsady psobivho projevu Efektivn komunikace Edice: Pruka modernho lovka Jak v vodu autor zmiuje: Hovoit je...
  Thomas Wieke
 154. Prdukov astma v dosplosti

  Asthma bronchiale postihuje osoby rznch vkovch kategori a nelze ho vylit. Pokud nen pod lkaskm dohledem, me zvanm zpsobem...
  Viktor Kak, Eva Feketeov
 155. DOMC PRODN ODLIOVA

  Mastn, kombinovan ple - mlko, nebo bl jogurt: mal mnostv naneste tamponem na obliej a smyjte vodou Such ple - olivov olej:...
  Stanislav Frydrn
 156. KRA PRO POKOZEN VLASY

  Budete potebovat: 30 ml extra panenskho olivovho oleje (ideln lisovanho za studena) Ohejte si olej na 25 C. Pomoc hebenu naneste...
  Stanislav Frydrn
 157. Mal princ v ns

  Audiokniha, CD mp3 Portl 2012 Saint-Exupryho kniha Mal princ byla v prbhu doby peloena bezmla do osmdesti jazyk a miliony ten...
  Mathias Jung
 158. Prdukov astma v dtskm vku

  Nakladatelstv Maxdorf, edice IPA 2009, 30 s. Cena: 49,- K editel esk iniciativy pro astma (IPA), prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., pedkld...
  Petr Pohunek
 159. Pohlav a proda

  Nakladatelstv Academia 2009, 433 s, 385,- K Edice Galileo vydala publikaci profesora psychologie, zabvajcho se tmatem genderu, maskulinity a...
  Richard A. Lippa
 160. Lebn pe o dui
  Prvodce procesem uzdraven cel osobnosti

  Praha, Portl, edice Spektrum 2010, 240 s., 339 K Nemoci mohou nai psychiku snadno naruovat a negativn tak psobit na duevn rovnovhu....
  Thomas Moore
 161. Jga pro zda, ramena a ji

  Co mete dky jze udlat pro sv zda, jak ovlivnit slu a pohyblivost cel ptee vetn cviebnch program na problematick partie, to ve...
  Anna Trkes
 162. Thermoval rapid flex vtzem nezvislho testu MF Dnes!

  Digitln teplomr s ohebnou pikou Thermoval rapid flex se stal vtzem nezvislho testu Mlad fronty Dnes, a to s celkovou znmkou 1,2. Znmka...
  MediaTrust Communications spol. s.r.o
 163. Novinky z nakladatelstv REBO Production

  Zdrav a chutn kuchaky V pjemnm formtu a pitaliv grafick prav vychz v edici malch kuchaek vtan recepty, kter svoj...
  Dana Vondrkov
 164. Drkov balen digitlnho tlakomru Tensoval duo control!

  TISKOV ZPRVA Drkov edice digitlnho tlakomru Tensoval duo control pot vae blzk, ptele a znm, kte chtj mt svj zdravotn...
  HARTMANN-RICO a.s.
 165. Jak selhat jako terapeut
  50 zpsob, jak ztratit nebo pokodit svho klienta

  Portl, edice Spektrum, 2012 http://www.portal.cz/ Uchovat si sprvn vztah ke klientm, umt dobe posuzovat i sm sebe vetn pouvanch...
  Bernard Schwartz John V. Flowers
 166. Reedukace specifickch poruch uen u dt

  V edici Speciln pedagogika vychz uiten pruka zabvajc se specifickmi poruchami uen, kter se u dt v posledn dob vyskytuj pomrn...
  Drahomra Jucoviov, Hana kov
 167. Narodilo se pedasn
  Prvodce p o nedonoen dti

  Portl 2009, 316 s. V edici Rdci pro rodie a vychovatele vychz uiten kniha, nabzejc rodim pomoc v pi o pedasn narozen dt....
  Milena Dokoupilov, Barbora Firkov, Lenka Novotn a kol.
 168. Novinky nakladatelstv GRADA Publishing

  Pokud si myslte, e psychologie je dobr tak leda pro vysokokolsk zjemce o humanitn vdy, a tedy nic pro vs, zkuste si pest knihu...
  Dana Vondrkov
 169. Z produkce nakladatelstv Portl

  Jacques Salom Mluv se mnou, mm ti co ct Znm francouzsk publicista a sociln psycholog, Jacques Salom, se dlouhodob zamuje na rozvoj...
  Dana Vondrkov
 170. Obec ptelsk rodin roku 2009 spje do finle

  Tiskov zprva U za necel tden, ve stedu 25. listopadu 2009, budou znmi vtzov celosttn soute Obec ptelsk rodin....
  Mgr. tpnka Filipov
 171. Cvien na balann ploin

  Nakladatelstv Grada 2009, 144 stran V edici Fitnes Sla Kondice vychz novinka renomovanch autorek, nabzejcch soubor vce ne osmdesti...
  Marta Muchov, Karla Tomnkov
 172. Nov cvien na bolav zda

  V edici Fitness vyla uiten pruka zamen na poslen sval bolavch zad. Poskytuje cviky ve tech stupnch intenzity spolu s cvienm na...
  Prof. Dr. Ingo Frobse
 173. Thermoval rapid flex s plyovou hrakou pro dti

  TISKOV ZPRVA Brno, 3. jna 2011 S podzimn edic digitlnho teplomru Thermoval rapid flex s ohebnou pikou zskte pro svou ratolest...
  HARTMANN-RICO a.s.
 174. Mte neklidn dt?

  Portl, 2004 V edici Rdci pro rodie a vychovatele vydan kniha italsk psycholoky nabz pomoc rodim nladovho, umnnho a tko...
  Nessia Laniado
 175. Nesoustedn a neklidn dt ve kole
  Praktick postupy pro vyuovn a vchovu dt s ADHD

  Portl, 2010 V edici Speciln pedagogika opakovan vychz potebn kniha s praktickmi postupy pro vyuovn a vchovu dt s ADHD, projevujc...
  Sandra F. Riefov
 176. Ona + On = Lska? Knihy Miroslava Plzka stlm evergreenem.

  Odbornkem nad jin zkuenm v ohledn vztah mezi muem a enou je bezesporu MUDr. Miroslav Plzk, CSc. Celch ptadvacet let byl primem...
  Dana Vondrkov
 177. SVTOV DEN BOJE PROTI RAKOVIN A SYMPOZIUM LPR PRAHA

  Svtov den boje proti rakovin, kter v roce 2000 vyhlsila Mezinrodn unie proti rakovin (UICC) na 4. nor, je iniciativou, dky n se mohou...
  Liga proti rakovin Praha
 178. Dlouh pracovn doba a krevn tlak

  Pokud jste zamstnni v manulnch profesch nebo v administrativ a v prci asto trvte vce hodin, ne je zkonn norma, je velmi pravdpodobn,...
  Dana Vondrkov, TK
 179. Znm osobnosti tv v tv smrti

  Karmelitnsk nakladatelstv 2008 Kniha nabz osmdest text o umn t i zemt, vnovanch znmm osobnostem od pedkesanskho starovku...
  Egon Kapellari
 180. Abilympida m sv vtze

  V pardubick EZ arn se ve dnech 27.-28. kvtna 2011 konal ji 19. ronk abilympidy, kterou podala esk abilympijsk asociace a nad n...
  Dana Vondrkov
  Foto: autorka
 181. Umn a vda na podporu dyslektickm dtem

  TISKOV ZPRVA 9. z Den dyslexie v Nrodn galerii v Praze Veletrnm palci www.dys.cz 9. z 2010, Nrodn galerie v Praze Mal...
  DYS
 182. Stomatologie poskytuje velk monosti prevence nvykovch nemoc

  Thomson a spol. (2008) publikovali prci, tkajc se onemocnn zvsnho apartu zub u mladch dosplch, kte kou marihuanu. Citovan autoi...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 183. ESK KONFERENCE

  Srden Vs zveme na IV. ronk ESK KONFERENCE 2009 2019 v otzkch lidsk spolenosti Osud nebo nadje? Kudy a jak...
  ESK KONFERENCE
 184. Sprvn zodpovzen otzky kvzu jsou posledn anc jak se zastnit losovn o elektrick vozk magaznu pro vozke Vozka

  Ostrava, 13. 10. 2009 Zatm 29 astnk je v pomyslnm losovacm kole o elektrick vozk Agave Ekon. Dal se k nim mohou pidat sprvnm...
  VOZKA
 185. Dtsk nespavost

  Co dlat, kdy vae dt neme spt Statistiky vykazuj pekvapiv vysok slo - a 35 % - dt mladch pti let, kter trp nespavost....
  Eduard Estivill
 186. Ministr Nmeek projednal s asociacemi nemocnic stabilizan balek

  Ministr zdravotnictv Svatopluk Nmeek dnes jednal s pedsedou Asociace eskch a moravskch nemocnic Eduardem Sohlichem, vkonnm editelem AMN...
  MZ R
 187. TZ magazn pro vozke VOZKA 18. 1. 2010

  Vtzstv ducha nad hmotou je skuten ivotn pbh spisovatele a male Christyho Browna, kter vvod novmu slu magaznu pro vozke...
  VOZKA
 188. Letn slo asopisu Roska .2 vyjde 17.ervence.

  Co zde mimo jin naleznete: Svtov den RS, ve svt, v R iju stejn jako TY Oslavili jsme prvn narozeniny Kongres EMSP...
  ROSKA
 189. TZ magazn pro vozke VOZKA 19. 4. 2010

  Severomoravsk magazn pro vozke a jejich ptele VOZKA Redakce: Petr Dzido, Tylova 4, 700 30 Ostrava-Zbeh, tel. 596 783 174, e-mail:...
  VOZKA
 190. TDEN RAN PE v R

  SPOLENOST PRO RANOU PI (SPRP) Je inicitorem a organiztorem kampan TDEN RAN PE. Potky innosti tohoto sdruen se datuj k roku 1990,...
  Spolenost pro ranou pi
 191. TZ magazn pro vozke VOZKA 2. 7. 2010

  Severomoravsk magazn pro vozke a jejich ptele VOZKA Redakce: Petr Dzido, Tylova 4, 700 30 Ostrava-Zbeh, tel. 596 783 174, e-mail:...
  VOZKA
 192. TZ magazn pro vozke VOZKA 20. 12. 2010

  Severomoravsk magazn pro vozke a jejich ptele VOZKA s informacemi z cel R. Redakce: Petr Dzido, Tylova 4, 700 30 Ostrava-Zbeh, tel. 596...
  VOZKA
 193. Vychz . 1/2012 asopisu VOZKA magaznu pro vozke a jejich ptele z celho eska

  Jak si ij vozki ve vdsku? Report ze zem ulov: Ve vdsku plat v politice i ve spolenosti veobecn uznvan tvrzen, e...
  VOZKA
 194. Podmaniv kouzlo uniktn sbrky firmy Cartier

  Praha host od 9. ervence do 17. jna 2010 jedinenou expozici tajc vce ne 360 luxusnch dekorativnch pedmt vetn historickch perk a...
  Text: Dana Vondrkov
  Foto: autorka a http://press.cartier.com
 195. Gestalt terapie a pohybov programy

  Clem pspvku je seznmen s monost kombinace psychoterapeutickho programu a programu pohybovho (kinezioterapeutickho). Nejprve je teba...
  Luk Dastlk
 196. 25. erven - nrodn Den roztrouen sklerzy

  Ji estm rokem si 25. 6. 2008 pipomeneme nrodn Den roztrouen sklerzy v R. U jeho pleitosti se po cel R konaj akce, kter upozoruj...
  ROSKA
 197. Hospice a umn doprovzet

  Prv vylo sedm (v KNA druh) aktualizovan a doplnn vydn publikace Marie Svatoov Hospice a umn doprovzet. Je dostupn v sti prodejen...
  Marie Svatoov
 198. 2x s dermatology Nemocnice Na Bulovce

  V uplynulch dnech mohli zjemci vyut hned dvakrt bezplatn vyeten svch pigmentovch skvrn a znamnek. Poprv v rmci Evropskho dne melanomu...
  Nemocnice Na Bulovce
 199. Ministr zdravotnictv: et kolci jed nezdrav a tloustnou, zastavme tento trend!

  Jako ministr zdravotnictv, ani jako otec dvou dt, nemohu neinn pihlet varovnm vsledkm studi, kter jednoznan kaj, e kolci se...
  MZ R
 200. Svaz paraplegik/Czech Paraplegic Association CZEPA

  Svaz paraplegik/Czech Paraplegic Association CZEPA je obansk sdruen lid po pokozen mchy, kte se pohybujuj na vozku. V souasn dob mme...
  Zdeka Faltnkov

Vyhledvn

 


Foto dne

 
PepenkyPepenky
Jak si pipravte tuto pochoutku se dozvte v dnenm lnku.

Trénuj mozek

Krtce ...

 
9.11.2014

Dlouhodob uvn analgetik na bolav klouby me zpsobit i zvan zdravotn problmy

Podle odbornk analgetika kadodenn uv... (cel text)
8.11.2014

6 nejastjch pin ili escort nedostatku vitaminu

mraniye Escort ile karsılasın, Bu... (cel text)
7.11.2014

10 pznak Alzheimerovy choroby

Eğer isterseniz harika sex iin ili escort... (cel text)
Zobrazit dal zprvy

Copyright obansk sdruen Prvn krok 2002 - 2023 a dodavatel obsahu | webmaster: admin@prvnikrok.cz