Strnky jsou podporovny Ministerstvem zdravotnictv v rmci Nrodnho plnu vyrovnvn pleitost pro obany se zdravotnm postienm
Pihlsit seNov registrace

Zavt
25. z 2023
Svtek m Zlata

Citt

Nekm, e eny nemaj charakter, sp maj kad den jin.
HEINRICH HEINE

Lidsk tlo

Strnut

Vtina starch tou bt mlad. Tlesn urit. Z tch lehch trpen zmnm vrsky a... vce

Cestovn

Vody u je dost

A to v pravm slova smyslu. Neustl pdly vody ze shora nenaplovaly jenom na lo, ale taky... vce

Kalendrium

 
27. 9.
Svtov den cestovnho ruchu
1. 10.
Mezinrodn den hudby
Zobrazit dal datumy v kalendriu

Infomaterily

 

Hledan vraz:

mgr. ��t��p��nka f
Prohledat pouze:
adres | zdravotnick pomcky a sluby | informan materily | lnky | akce | video

Vyhledvn v lncch:

Bylo nalezeno 200 zznam:
 1. Farmsk trhy budou na Slunenm nmst i o przdninch

  Farmsk trit na Slunenm nmst v Praze 13 bude pokraovat i v letnch mscch. Provozovatel po dohod s mstskou st oteve trhy kad...
  Mstsk st Praha 13
 2. VOZKA
  magazn pro vozke a jejich ptele

  VYDV: OSTRAVSK ORGANIZACE VOZK, Horymrova 121, 700 30 Ostrava-Zbeh, tel. 59 678 6353, e-mail: oov@seznam.cz ,...
  VOZKA
 3. Zbraslavsk zmek - historick a umleck prolnn

  U vchodu do zmeck zahrady vt nvtvnka npis: Zbraslavsk zmek, pvodn cistercick klter, zaloil r. 1292 Vclav II. Klter patc ve...
  Dana Vondrkov
  Foto: autorka
 4. Pikantn utopenci

  Potebujeme: 1,5 kg cibule 1 sklenice sterilovan kapie 15 ks pekk 15 ks naloen feferonka 1 balek kysanho zel Na nlev: 1 lika...
  Kristna Horejov
 5. Pouen pacienta o zkroku

  Proto, aby se pacient mohl rozhodnout, bude-li souhlasit se zpsobem lby, mus mt dostatek informac. Ty mu zpravidla pedv lka. Zdravotn...
  Frov nemocnice
 6. Sccreenin Downova syndromu

  OTZKA TDNE: Rda bych vyuila pspvek 500 K od VZP na prvotrimestrln screening, ale nevm, kde se na toto vyeten objednat. Mj...
  VZP R
 7. 10. ronk akce Pomoc pro slan dti

  Ji podest se ve dnech 13. a 20. kvtna 2013 uskuten osvtov charitativn akce pro veejnost Pomoc pro slan dti. Nemocn cystickou fibrzou...
  Dana Vondrkov
 8. Do Norska za rybolovem 4 - Proda

  A tak ne doplujeme do hlavnho msta Norska, kterm je Oslo, podvejme se trochu na produ a podneb tohoto severskho sttu. Vyetli jsme z...
  Stanislav Frydrn
 9. Seznam monch diagnz pro protonovou lbu

  Radioterapie protony u dtskch malignit Protonovou terapii jako alternativu k fotonovmu zen u dtskch pacient lze zvit u nsledujcch...
  VZP R
 10. Vte, e
  opalovac krmy neexistuj?

  Piznejme si, kdo z ns pouv jin vraz ne opalovac krm. Spojen "opalovac krm" nebo " krm na opalovn" jsou z odbornho hlediska...
  PK
 11. KONCERT PRO IMPULS

  Nadan fond Impuls si Vs dovoluje pozvat na benefin akci ve prospch pacient s roztrouenou sklerzou mozkomn 16/4/2010 od 19.30 La Fabrika...
  Nadan fond IMPULS
 12. Multimediln vstava o lidech, kterm zmnily ivot projekty Evropskho socilnho fondu, bude k vidn v Praze, v Brn a v Ostrav

  Tiskov zprva Od 7. z do 18. jna bude postupn v Praze, v Brn a v Ostrav k vidn multimediln vstava Pbhy, kter...
  Viktorie Plvov
 13. AVON proti rakovin prsu Pochod 5. ervna 2010 ve 14 hod. z Praskho hradu

  Ji podest se prask ulice oblknou do rov. Spolenost Avon Cosmetics toti vyhlauje jubilejn 10. ronk AVON Pochodu proti rakovin prsu,...
  AVON
 14. Nhl phody souvisejc se zvislost na tabku

  Souhrn U zvislosti na tabku dochz k astm nhlm phodm a dramatickm stavm. V tto prci zmiujeme razy a popleniny v dsledku kouen,...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
  Foto: Dana Vondrkov
 15. Neinvazivn lasery pro zdrav

  Neinvazivn laserov terapie jeden z technicky nejprogresivnjch zpsob len na oddlench fyziatrie, balneologie a lebn rehabilitace, a to...
  lav
 16. Nvykov nemoci a penze dleit souvislosti

  Souhrn Alkohol, jin nvykov ltky a hazardn hry jsou pro spolenost ekonomicky nevhodn. kody, kter psob, nejsou zdaleka kompenzovny...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc., Andrea Scheansov, Ph.D.Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc., Andrea Schea
 17. TDEN RAN PE v R

  SPOLENOST PRO RANOU PI (SPRP) Je inicitorem a organiztorem kampan TDEN RAN PE. Potky innosti tohoto sdruen se datuj k roku 1990,...
  Spolenost pro ranou pi
 18. Charitativn aukce Umlci dtem pispje na nkup diagnostickho ultrazvuku neonatologickmu a pediatrickmu oddlen Nemocnice Na Bulovce

  Jedinen pleitost! Uniktn aukce vyjmench autor! Investice do umn nepodlh inflaci. Proto prospjte sob a pitom pomozte...
  Nemocnice Na Bulovce
 19. Ps sociln s Fannywoof se ujala

  Ped rokem a pl se Nemocnice Na Bulovce rozhodla jako prvn nemocnice v republice mt pro sv pacienty canisterapeutickho psa, kter by byl...
  Nemocnice Na Bulovce
 20. Impulzivn chovn a jeho lba

  Rizika impulzivity Jedn o ast problm, tk se asi 17 % americk populace (Chamorro a spol. (2012) a je astj u mu a v mladm vku. S...
  Prim. MUDr. Karel Nepor a PhDr. Ladislav Csmy.
 21. Jak snit rizika pi prci s potaem

  Aby vs z potae nebolely ruce Poet lid, kte kvli prci s potaem trp bolestmi rukou, nen snadn odhadnout vzhledem k neustlen...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
  Foto: Dana Vondrkov
 22. Prevence nvykovch nemoc v rodin

  vod Epidemiologick eten provdn mezi eskmi dospvajcmi svd o tom, e ve vztahu k alkoholu, tabku, dalm psychoaktivnm ltkm a...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 23. Samolba v gynekologii
  Aneb sama sob gynekologem

  Maxdorf 2012 Autoi seznamuj s gynekologickmi potemi, jejich lba eny nejvce zajm a nabzej tak kl, jak se vyznat v bohatm...
  Ji Slva, Tom Fait a kol.
 24. PROSTEDEK NA NDOB

  Na 500 ml velkou lhev prostedku na ndob budete potebovat: 1,5 hrnku hork vody 1/2 hrnku tekutho olivovho mdla (postrouhejte si 50 g...
  Stanislav Frydrn
 25. Kdy Nietzsche plakal
  Romn o romantick posedlosti, osudu a lidsk vli

  Audiokniha, CD mp3 Portl 2012 Romn je mistrovskou smsic fakt a fikce. Ve skutenosti se Friedrich Nietzsche a Josef Breuer nikdy nesetkali....
  Irvin D. Yalom
 26. Mllerov: Na sociln sluby dme dal pl miliardy

  Ministryni prce a socilnch vc Ludmile Mllerov se podailo navit penze na sociln sluby. Poskytovatel tak budou moci dostat dalch 500...
  Mgr. tpnka Filipov, MPSV
 27. ance pro dti 4 sputna

  Ven klenti a ptel, Dnes byl sputn 4. ronk charitativn online aukce ance pro dti (http://www.sanceprodeti.cz/ www.sanceprodeti.cz a...
  Lenka Pechalov
 28. Fotosout ivot, ale i Cesty nejen na kolech

  Americk nevidom bsnka Helena Kellerov kdysi ekla, e ivot je sled lekc, kter je nutn prot, abychom je pochopili. Vtina zdravch lid...
  Aneta ed
 29. Knihy nakladatelstv Portl

  Uwe Wolff Labyrint. Cesta k vlastnmu stedu Doporuen cena: 269,- K V edici Spektrum vyla publikace s pitalivm nmtem, mapujcm rzn...
  Dana Vondrkov
 30. Podprahov vnmn, medicna a nvykov nemoci

  vod Podprahov (subliminln) podnty si nen schopen jedinec uvdomit, pesto je ale jeho mozek prokazateln zaznamen (Kouider a spol., 2007,...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 31. Takzvan problmov pacient

  vod Prce s tzv. problmovm pacientem bv stresujc a asto zabere vce asu. Jeho problmovost je obvykle zpsobena souhrou vce initel....
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 32. Zmna vztahovho rmce v psychoterapii a zdravotn pi

  vod Zmna vztahovho rmce (cognitive reframing) znamen jin pojmn skutenosti a hledn novch monost, jak tyto skutenosti pojmat. Krom...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 33. Relaxan techniky bhem normlnch dennch aktivit

  vod Relaxan techniky byly spn pouity v prevenci i lb ady problm. Namtkou uvdme, e pomoc relaxanch technik lze mrnit zkost...
  prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 34. Pojiovny zanou sv klienty zvt na preventivn screeningov vyeten v lednu 2014

  Vskyt zhoubnch ndor m u populace v esk republice dlouhodob vzrstajc tendenci. Celkov prmrn poet vech nov diagnostikovanch...
  MZ R
 35. Prohlen Hlavnho hygienika R k pozmovacmu nvrhu poslankyn Balatkov (ANO)

  Bhem nastvajc schze snmovny m bt ve druhm i tetm ten projednna novela zkona o potravinch. Vldn nvrh tohoto zkona odpovd dohod...
  MZ R
 36. Lba a pedchzen vzniku novch moovch kamen

  Len moovch kamen je nkdy velmi sloitou zleitost. Tvorba moovch kamen me mt hned nkolik pin, navc pesn mechanizmus vniku...
  MUDr. Martin Sutor, CSc.
 37. Krkonoe bez barir

  Sprva Krkonoskho nrodnho parku je organizac zabvajc se hlavn ochranou prody. Neznamen to, e jenom zakazuje chodit mimo cesty a trhat...
  Michal Skalka
 38. TDEN RAN PE v R

  Dti s postienm nemusej nutn do stavu. Od pondl 25. listopadu do nedle 1. prosince bude probhat ji est ronk celonrodn akce na...
  Spolenost pro ranou pi
 39. TDEN RAN PE v R

  Od pondl 25. listopadu do nedle 1. prosince bude probhat ji est ronk celonrodn akce na podporu rodin s postienmi dtmi Tden ran...
  Spolenost pro ranou pi
 40. Hazard a patologick hrstv u senior

  Souhrn Patologick hrstv ve vym vku m nkter specifick rysy a rizika. Lba starch lid by mla brt v vahu jejich zvltn poteby....
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 41. Vte, e...

  nadvha pin - i alespo posiluje - celou adu rizikovch zdravotnch faktor? Je proto rozumn as od asu si zkontrolovat svj BMI (Body Mass...
  nez
 42. Chote vce, ijte dle

  Co kdyby existovalo nco jednoduchho, co byste mohli dlat kad den, co by spalovalo kalorie, prospvalo vaemu srdci a pomhalo vm udret si...
  Lenka ubrtov
 43. Tlesn aktivita a nvykov nemoci: pekvapiv zjitn

  Souhrn Tato prce obsahuje nov a dosud nepublikovan data z esk populace. Pimen tlesn aktivita mrn baen (craving) po psychoaktivnch...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc. a PhDr. Ladislav Csmy
 44. Hazardn hry a pracovn prosted

  Souhrn Hazardn hra pedstavuje v esk republice velk celospoleensk problm, kter se podstatnm zpsobem dotk i pracovnho prosted....
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
  Andrea Scheansov, Ph.D.
 45. Vte, e...

  stravovac nvyky naich pedk, nad nimi nkdy ohrnujeme nos, maj obvykle mnoho do sebe? Nap. kdysi vkad domcnosti stvala beka kysanho...
  nez
 46. Sanitka odjela, co mm dlat te?

  Nemyslete te chvilku na to, co se stalo. Dkladn si pette tento letk, kter Vm vysvtl, co se s Vam blzkm - te ji pacientem - dje v...
  ZZS HMP SZS
 47. Humrov pomaznka
  (falen)

  Potebujeme: 1 balek tyinek Surimi 150g celeru 100g mrkve Sl Pep 100g majonzy Citrn Zelenou...
  Stanislav Frydrn
 48. Jak mohou pracovat
  tce zdravotn postien lid

  Ergodiagnostika, tedy podrobn vyeten osob s t잚m zdravotnm postienm s clem zjistit pracovn pedpoklady handicapovanch, bude dostupnj....
  doc. MUDr. Olga vestkov, Ph.D., KRL VFN; Mgr. tpnka Filipov, MPSV
 49. EU, Francouzsk televize a moje malikost

  Ve Francii existuje pouze jedin firma provozujc hazardn hry a ta je psn kontrolovan sttem. To se z njakho dvodu nelb byrokratm z EU....
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 50. Zapeen palainky se zeleninou

  100 g hladk mouky 3 lce oves.vloek 3 dcl mlka olej na smaen 2 vejce petka soli Npl: 300 g mraen zeleniny 1 dcl blho vna 0,25 l...
  Jaroslava Faltusov
 51. Kue na vn se ampiny

  1 vt kue 80 g tuku 80 g slaniny 125 g ampin 150 g cibule tymin sl erven vno, sklenka koaku lika hladk mouky --- Na tuku orestujeme...
  Jaroslava Faltusov
 52. Polvka z kopiv

  250 g mladch kopiv 1 l vody 2 lce tuku 3 lce hl.mouky 1 dcl mlka 1 cibule 1 vejce esnek sl pep kostiky osmaen housky --- Kopivy...
  Jaroslava Faltusov
 53. Lutniny s kyselm zelm

  250 g pekrjenho kys.zel 150 g vaen nap.oky 75 g majonzy 75 g zakysan smetany lika jemn hoice nastrouhan...
  Jaroslava Faltusov
 54. Hluk: zdravotn rizika a monosti prevence

  Souhrn Nadmrn hluk s sebou nese znan zdravotn rizika. Pro lep pehlednost rozdlujeme rizika hluku na tlesn a duevn, i kdy tlesn a...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 55. Losos se afrnem

  8 pltk lososa va z 1 citrnu mlet bl pep pl liky afrnu 1 dcl suchho vermutu 1 smetana ke lehn 1 loutek 100 g re 1 cibule pr 1...
  Jaroslava Faltusov
 56. Bochnky s eichou

  250 g eichy 2 dcl mlka 2 vejce 200 g pokrjench housek 100 g hladk mouky sl pep muktov oek tuk --- eichu oprame na tuku a...
  Jaroslava Faltusov
 57. Celerov salt po italsku

  4 mlad celery 3 lce olivovho oleje 2 natvrdo vaen vejce 3 lce naloench oliv bez pecek 2 lce vinnho octa sl mlet pep --- Nahrubo...
  Jaroslava Faltusov
 58. Zeleninov polvka se smetanou

  300 g zeleniny /nap.celeru/ 40 g rostl.tuku 30 g hl.mouky 1 dl kysan smetany masox celerov na sl pep osmaen houska --- Celer...
  Jaroslava Faltusov
 59. okov tatiky

  1 listov tsto 45 g rostl.tuku npl: mslo paitka esnek bazalka 1/2 sklenice oky 2/3 sklenice vody sekan oechy --- Listov tsto rozvlme,...
  Jaroslava Faltusov
 60. Jak pedchzet prase chipce

  Jak se vyhnout nkaze virem H1N1? Rad doktor Vinay Goyal, endokrinolog s 20letou prax a vedouc oddlen nuklern medicny v jedn z...
  Dana Vondrkov
  Zdroj: internet, peklad -sif-
 61. Plny Nemocnice Na Bulovce, jak kompenzovat vpadek za hospitalizan poplatky

  Zruenm hospitalizanch poplatk pichz Nemocnice Na Bulovce o 24 milion korun ron. O tom, jak tyto penze kompenzovat se jedn. Jednak...
  Nemocnice Na Bulovce
 62. Co se stane, kdy zakeme hazard?

  Zatmco v jinch zemch dochz k omezovn hazardu nebo jeho vykazovn na okraj spolenosti, v esk republice se pod ochranou nkterch politik...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 63. Plnn okurka

  1 vt okurka 75 g unky 1 cibule 20 g tuku 300 g ampin sl pep hladk mouka mlet paprika 250 g rajat kopr 150 g jogurtu --- Okurku podln...
  Jaroslava Faltusov
 64. Celerov pedkrm

  stedn velk celer 3 lce oleje lce citrnov vy 2 lce jemn hoice mlet pep sl trochu cukru lehk majonza --- Syrov celer...
  Jaroslava Faltusov
 65. Pikantn zelenina

  cibule esnek chilli paprika stedn erven paprika mrkev 350 g brokolice 125 g mladho hrku sekan paitka lce oleje 1/2 sklenice vody 2...
  Jaroslava Faltusov
 66. Fmy o zhoren lby diabetik hrani s poplanou zprvou. Nic takovho nehroz

  Veobecn zdravotn pojiovna zaznamenala v poslednch dnech vlnu dotaz, tkajcch se pe o nemocn s cukrovkou. Destky pacient se na...
  VZP R
 67. Ministerstvo zdravotnictv informuje veejnost o rizicch ltky obsaen ve vrobku

  Ministerstvo zdravotnictv jako sprvn ad pslun podle 25 odst. 1 psm. e) zkona . 350/2011 Sb., postupem podle lnku 123 nazen...
  MUDr. Vladimr Valenta, Ph.D.
 68. Pochoutkov rajata

  8 vtch rajat 125 g re kar koen cibule esnek 150 g peenho masa sl pep petka cukru --- Rajatm odkrojme vrky a likou...
  Jaroslava Faltusov
 69. Kol s rybzem

  250 ml mlka 8 lic oleje 80 g cukru petka soli 500 g hladk mouky 30 g drod tuk na plech suenky na drobenku 1,5 kg ervenho rybzu Poleva: 100...
  Jaroslava Faltusov
 70. Dietetick doporuen pro zvisl na alkoholu

  vod Lba i prevence zvislosti na alkoholu by mly bt komplexn a zahrnovat vce postup. Z nsledujcho textu vyplv, e uritou roli mohou...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
  Foto: Dana Vondrkov
 71. Cibule se srovou omkou

  8 velkch cibul 30 g rostl.tuku 2 loutky 0,5 l mlka sl 30 g hladk mouky 150 g nastrouhanho sra /edar/ --- Asi 15 minut vame cibule ve slan...
  Jaroslava Faltusov
 72. Vitamnov salt

  250 g re 2 mrkve 1 men celer 1 cibule 1 lce strouhanho kenu 100 g sterilovanho hrku 100 g zmrazen kukuice 1 bl jogurt citrnov...
  Jaroslava Faltusov
 73. Teov dortk

  125 g msla 100 g cukru krupice vanilkov cukr petka soli 3 vejce 250 g hladk mouky kypc prek 80 ml mlka 300 g ten 120 ml smetany ke...
  Jaroslava Faltusov
 74. Nkter rizika hazardnch her, monosti prevence

  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc. Psychiatrick lebna Bohnice a Institut postgradulnho vzdlvn ve zdravotnictv Praha Souhrn Shrnujeme...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 75. I nzk dvky alkoholu pedstavuj pro idie a jeho okol velk riziko

  Trend sniovat povolen limity alkoholu se projevuje v ad zem. Pkladem je Irsko, kde tamn parlament schvlil snen povolen hladiny alkoholu...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 76. Do Norska za rybolovem 16 - strava v Norsku nejsou jen ryby

  Norsk kuchyn by mohla nkomu pipadat fdn a bez vraznjch chut. V minimln me vyuv koen, ostatn vzhledem k pouvanm zkladnm...
  Stanislav Frydrn
 77. Tm polovina eskch en se setkala s inkontinenc

  TISKOV ZPRVAPraha, 23. listopadu 2010 A 45 procent en ji trplo samovolnm nikem moi nebo se s tmto problmem potkaj nyn. Nejastji se...
  a
 78. Andlika nsk, Dhel nsk (Angelica sinensis)

  Dhel nsk je dvoulet bylina, s hndmi masitmi koeny, pat do eledi mikovitch. Koen se sklz hned v prvnm roce na podzim, rostlina v...
  Kristna Horejov
 79. Exotick salt

  500 g nskho zel 1 jablko 1 pomeran 1 bann 2 kiwi 1 cibule rozinky lce oleje citrnov va sl pep mlet zzvor --- Ve nastrouhme nebo...
  Jaroslava Faltusov
 80. Tvarohov placky po sasku

  400 g vaench brambor ve slupce rozinky 2 vejce 3 lce polohrub mouky petka soli 400 g netunho tvarohu 5 lic cukru trochu citrnov kry 4...
  Jaroslava Faltusov
 81. Brokolicov nkyp

  600 g v pe vaen brokolice 4 vejce 50 g rostl.tuku 100 g pikantnho strouhanho sra 20 g hrub mouky 400 ml mlka lce...
  Jaroslava Faltusov
 82. Rov nudle s kuecm masem

  rov nudle cibule esnek kuec maso rajata papriky prek pep provenslsk koen oregano, vegeta sjov omka sl olivov olej --- Rov nudle...
  Jaroslava Faltusov
 83. lutice - msto husitskch tradic a slavnho kancionlu

  Osobn jmno lut lut, dalo nejspe nzev i mstu, k nmu se ve prvn psemn zprva z roku 1186. Zmiuje ti vsi, mezi nimi i lutice,...
  Dana Vondrkov
 84. Dietn jablkov zvin

  200 g polohrub mouky 100 g Hery prek do peiva na piku noe 100 g blho jogurtu 10 g strouhanky 200 g jablek 10 g oleje citrnov...
  Jaroslava Faltusov
 85. Desenzibilizace ve fantazii pi lb patologickho hrstv

  Teoretick zzem Dnes klasickou prci na toto tma publikoval v roce 1983 australsk tm (McConaghy a spol., 1983). Pzniv vsledky zmnn...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc
 86. Brambory zapkan s kyselm zelm

  1 kg brambor 0,5 kg kyselho zel 2 domc klobsy 2 dcl sladk smetany 1 cibule mlet erven paprika pep olej sl --- Ve slupce uvaen...
  Jaroslava Faltusov
 87. Kol s cibul a paprikou

  Na tsto: 200 g hladk mouky sl 75 g msla 100 g mkkho tvarohu Na npl: 2 cibule 1 zelen paprika 1 lut paprika 1 lce oleje 150 g...
  Jaroslava Faltusov
 88. Metabolick typy
  Pevratn zpsob stravovn

  Praha, Mandala 2009, 355 s. Vdci zkoumali domorod nrody po celm svt a doli k zvru, e iv-li se jako jejich pedkov, tedy ne tzv....
  William Wolcott Trish Faheyov
 89. Podvodn praktiky provozovatel hazardu

  Pana, eknme Alfonze, reklama pesvdila, e vydlvat penze prac je staromdn a zdlouhav. Dal se na hazard. Dnes zvid tm, kdo nemaj...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 90. Duen hrch s rajaty

  350 g hrachu 3 lce oleje 1 cibule 2 rajsk jablka 70 g rajskho protlaku esnek vejce natvrdo sl pep --- Pes noc namome pebran a...
  Jaroslava Faltusov
 91. Kysan zel s masem a r

  mlet vepov plecko kysan zel pdvaen re cibule zakysan smetana pep paprika vegeta sl --- Do zapkac msy dme na dno vrstvu kysanho...
  Jaroslava Faltusov
 92. Vepov jazyky na zzvoru

  3 vepov jazyky cibule 3 ks celho zzvoru sjov omka krobov mouka prek, kapie, brambory --- Nakrjme cibuli na koleka, vlome do...
  Jaroslava Faltusov
 93. Srov rolda

  1 balek pltkovho sra npl: luina trochu msla pep esnek nastrouhan ken sl unka barevn papriky, kiwi alobal --- Na 1 roldu...
  Jaroslava Faltusov
 94. Konto BARIRY pedstavuje novou cestu, jak najt prci pro handicapovan - Job Fair bez barir

  Uplatnn absolvent vysokch kol na trhu prce je pro vechny studenty v dnen dob obrovskm strakem. Konto BARIRY se rozhodlo podat...
  Veronika Kyzlkov
  Ogilvy Public Relations
 95. Varujc podl srden cvnch nemoc na celkov mrtnosti v esku

  V poslednch patncti letech dolo k prudkmu snen podlu srden cvnch nemoc na celkov mrtnosti v nejrozvinutjch zemch svta (zvlt...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 96. Eterick kosodevinov olej m liv inky

  Kosodevinov olej se zskv z mladch vtviek a jehli borovice horsk kosodeviny pro tyto pozitivn inky: omezuje rst plsn a...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 97. Infrasauny

  inky klasickho saunovn na lidsk zdrav jsou znm a nepopirateln, ale ne kad jich me vyut. Alergikm nebo kardiakm me...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 98. Job Fair bez barir Konta BARIRY opt pomh najt prci pro handicapovan

  TZAsi nejvtm problmem, kter trp absolventy stednch i vysokch kol je nalezen zamstnn. Pro handicapovan studenty to pak plat...
  Veronika oufkov, Ogilvy Public Relations
 99. Auta bez barir - nov projekt Konta BARIRY

  Konto BARIRY zahajuje projekt Auta bez barir od 1. bezna. Prostednictvm webovho portlu bude lidem s handicapem i partnerm projektu z ad...
  Konto BARIRY
 100. Bannov zkusky

  banny kulat pikoty okoldov poleva kokos prtka Mezi 2 pikoty vlome pltky bannu, spojme prtkem, namome do okoldov polevy...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 101. Duen maso s brambory na vn

  2 lky zbylho vaenho masa 2 lky pokrjench syrovch brambor 1 vt cibule 1 lce sdla 1 lek hub sl pohrek blho...
  Ing.Jaroslava Faltusov
 102. Ryb placiky

  asi 1/2 kg vaen ryby bez kost 1/4 kg vaench brambor 2 lce tekutho msla 2 vejce pep, sl 1 lek strouhanky 2 rajata petrelka tuk...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 103. Putovn po Aljace

  V r. 1968 byla na Aljace objevena ropa a zaal se budovat Transaljask ropovod (od Severnho ledovho ocenu a na jih Aljaky do pstavu Valdez...
  Bohunka
 104. Nezmekejte uniktn praskou expozici historickch lkren v Dittrichov lkrn U zlatho lva v Nerudov ulici

  Mezi pestrmi npisy, lkajc do pilehlch malostranskch obchod a hospdek, dm v Nerudov ulici . 32 tm pehldnete. Npis sice velkmi...
  Dana Vondrkov
  Foto: autorka
 105. Chlb z podmsl

  675 g paldov mouky 1 balek suenho drod 1/2 l podmsl 2 lce medu 1 lika mosk soli 1 lika mletho kmnu 1 lika mletho...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 106. Tstovinov salt s uzenm

  350 g tstovin sl, mlet pep 300 g uzenho lososa 1 mal saltov okurka 2 lce majonzy 100 g zakysan smetany 1 lika hoice va z...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 107. Pochoutkov krokanty

  1 dl javorovho sirupu 1 dl sezamovch semnek 1 dl ok, rozinek a oves.vloek Sezamov semnka, rozinky, oky a ovesn vloky uprame...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 108. Uniktn vstava Europa Jagellonica v Kutn Hoe

  Velkolep kulturn svtek je pro umnmilovn nvtvnky pichystn v kutnohorsk Jezuitsk koleji. Od 19. kvtna do 30. z 2012 jsou v rozshlch...
  Text a foto: Dana Vondrkov
 109. Afilace, atraktivita, lska

  Toto tma se zabv problematikou vzniku, utven a trvn mezilidskch vztah. Pro lovka nen lska jen pleitost nalzt smysl ivota, ale je...
  Martin Peek
 110. Cibulov bramborov salt

  1/2 kg brambor 3 cibule 3 lky zeleninovho vvaru 3-5 lic octa 5-10 lic oleje sl Nadrobno nakrjenou cibuli osmahneme na osolenm oleji....
  Ing. Jaroslava Faltusov
 111. Plnn peen jablka

  4 velk jablka 3 lce suench vestek 2 lce sekanch opra.mandl nastrouhan kra z 1 citronu 3 lce vody 4 lce jogurtu Jablka...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 112. Barevn nudle s koprovou omkou, mrkv a fazolemi

  400 g barevnch nudl 1 lce sekanho kopru 100 g blho jogurtu 100 g vaench fazol 2 nastrouhan mrkve sl, pep nastrouhan...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 113. etrn hygiena eny

  Pravideln hygiena intimnch parti je pro kadou enu zsadnm hygienickm nvykem. K tomuto elu vak nen vhodn pouvat bn mdlo, ale...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 114. „Zmatn” brambrky

  Co je dobr, je nezdrav heslo, kter se sice ned paualizovat, ovem v ppad oblbench smaench brambrk, plat neomyln. Pokud si na nich...
  Dana Vondrkov
 115. Na portlu MPSV lid nejastji hledaj voln pracovn msta

  Nvtvnost internetovho portlu ministerstva prce a socilnch vc na adrese http://portal.mpsv.cz/ vrazn roste. Vysvtlen pin fakt, e...
  Mgr. tpnka Filipov
 116. Vztah se zajcem? Hebek do rakve!

  Pro zajci okouzluj? Hereka Demi Moorov si me vymyslet milion dvod, pro je lep mt za manela zajka o patnct let mladho kolegu...
  Famous.cz
  Foto: Dana Vondrkov
 117. Porevolun opalovac boom pivd na kon v Blansku stle vce lid

  Blansko V pondl 10. kvtna se ve zdravotnickch zazench po cel republice kon Evropsk den melanomu, kdy si lid mohou nechat vyetit...
  Jana Kodysov
 118. Deodoranty jako psychologick nstroj

  Modern generace stle vce zaleuje pouvn deodorant a antiperspirant do bn hygieny. Tyto vrobky slouc k omezovn tvorby potu a k...
  Ing.Jaroslava Faltusov
 119. MPSV pomh ohroenm dtem a jejich rodinm

  Tiskov zprva Jen v roce 2008 Ministerstvo prce a socilnch vc zazenm pro ohroen dti, kter vyaduj okamitou pomoc,...
  Mgr. tpnka Filipov
 120. Tiskov zprva
  Nemocnice Blansko

  Kontakt: MUDr. Lubomr Novotn Prim dermatovenerologickho oddlen Nemocnice Blansko  516 838 260  novotny@nemobk.cz...
  Jana Kodysov
 121. Riziko nelen plen hy

  Plen hy se hls kyselou i hokou chut, pocitem na zvracen, tlakem za hrudn kost anebo bolestivm hladem. Objevuje se po poit nkterch...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 122. Syndrom nonho pejdn

  Syndrom nonho pejdn (NES) pat mezi spnkov poruchy vyvolan vnjmi vlivy, tedy mezi poruchy, jejich pina je mimo organismus. NES se...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 123. Rychl rizoto se pentem, cuketou a hrkem

  240 g celozrnn re 1 uten strouek esneku 1 nadrobno nakrjen cibule 1 lce olivovho oleje 2 cukety nakrjen na kostiky 90 g erstvho...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 124. Hran a sprvn veden rodi je dleit pro mentln zdrav dtte

  Hry jsou pro vvoj kadho z ns velmi dleit. Psycholog Michael Carr-Gregg tento fakt potvrzuje i ve sv studii. Pro lovka jsou hry zvlt v...
  Famous
  Foto: Dana Vondrkov
 125. DOLL Prague exhibition

  V Nrodnm dom na Vinohradech se konala od 2. do 4. prosince 2011 prvn mezinrodn prodejn vstava art panenek, loutek a medvdk, jejm...
  Text a foto: Dana Vondrkov
 126. Uniktn dlo Adolfa Wlfliho

  []Vysoce postaven pnov a dmy, kte asto sami nevte, co je kesansk mrav a spravedlnost, pohldnte do tak asto zapadlch a smutnch o...
  Text a foto: Dana Vondrkov
 127. Chlebov opeenky s kokosem

  6 krajk toastovho chleba 1 vejce 3/8 l plnotunho mlka sl, mlet pep muktov oek 100 g strouhanho kokosu mslo na...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 128. Pastsk salt s olivami

  1 mal saltov okurka 4 stedn tuh rajata 1 zelen paprika 2 cibule 2 lce vinnho octa sl, mlet pep 6 lic olivovho oleje 200 g...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 129. Patikov salt

  400 g patiky 1 mal edkev 1 svazeek edkviek 1 svazeek cibulek 4 lce vinnho octa 1 lce hoice sl, mlet pep 3-4 lce olivovho...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 130. Financovn socilnch slueb z dotac MPSV

  Charita Ostrava aktuln pot deficit financovn socilnch slueb z rozpotu Ministerstva prce a socilnch vc ve vi 4,8 mil. K oproti...
  Veronika Foltnkov, PR aktivity Dieczn charity ostravsko-opavsk
 131. Nudlov nkyp s okou

  150 g zelen oky bobkov list, tymin rozmarn, majornka, petrelka sl, mlet pep 1 lika vinnho octa 2 stedn cukety 350 g masitch...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 132. Selsk salt

  200 g drbeho salmu 200 g durysk tlaenky 1/2 saltov okurky 10 naloench oliv 1 lut paprika 3 lc vinnho octa sl, mlet pep 4-5...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 133. Drbe jtra po berlnsku

  400 g drbech jater 2-3 cibule 1 velk navinul jablko va z 1 citronu 40 g msla sl, mlet pep, majornka 4 lce zakysan...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 134. okoldov mas

  Ctte navu, jste pod tlakem i ve stresu anebo toute na pr chvil vypnout a uniknout realit? Pak mete absolvovat horkou okoldovou mas....
  Ing. Jaroslava Faltusov
 135. Hrozno 2

  Je plodem rvy vinn, jej pvod sah do velice dvn minulosti: dajn existovala ji v dob ledov a clen pstovna byla u ped 5000 lety ve...
  Jana Roncov
 136. Mllerov: Lid mus vdt, kdy dostanou od sttu penze. A mli by je dostat co nejdve

  Ministerstvo prce a socilnch vc citliv vnm fakt, e nkterm maminkm v noru pily dvky v jinch ne obvyklch termnech. Usiluje o to,...
  tpnka Filipov
 137. Jablkov kol s mandlemi

  250 g hladk mouky petka soli, 2-3 lce cukru 1/2 prku do peiva 150 g Hery 600 g jablek 80 g mandlovch lupnk 1/2 citrnu 2 balky...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 138. Hrukov pochoutka

  4 sladk hruky 2 polvkov lce citrnov vy 2 pol.lce medu Hruky umyjeme, rozplme, odstranme jdinec nastrouhme. Potom je...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 139. Putovn s bsnkem na podporu osvty autismu pidejte se!

  610 kilometr po svch se chyst ujt bsnk Mnohek Zgublaenko. Na sv pouti od 1. do 31. bezna 2013 hodl obejt zhruba na tyi destky mst a...
  Michal Rokauk
 140. Nov web vs provede socilnmi slubami

  Efektivnj zen, rozdlovn a sledovn penz nejen z EU na sociln sluby. To je cl projektu, o kterm si lid mohou nov dozvdt vce tak...
  Mgr. tpnka Filipov, MPSV
 141. Kokosov re na thajsk zpsob

  200 g re kra z 1 citronu sek vanilkovho cukru 200 g krystalovho cukru 800 ml kokosovho krmu 400 ml plnotunho mlka Ri dme vait...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 142. Hrkov placiky

  2 nadrobno nakrjen cibule trochu chilli, koriandru mlet kmn, 4 hebky koen kurkumy a garam masala 2 velk rajata 1/2 kg zmraz.zelenho...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 143. Ryba na rotu s jogurtem

  jakkoli ryba bl jogurt nastrouhan okurka nadrobno nasekan cibule sl, pep Rybu osolme, orestujeme a podvme s omkou pipravenou z...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 144. Salt Taco

  nakrjen rajata nakrjen erven cibule pltky avokda plechovka ernch fazol kukuice, tortillov chipsy strouhan sr olivov olej,...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 145. Stt nem rodinm pikazovat, m jim pomhat

  Dnes je Mezinrodn den rodin. A prv rodina a ochrana dt je jednou z oblast, kter ministerstvo prce a socilnch vc podporuje. Jen na...
  Mgr. tpnka Filipov, MPSV
 146. O objednvn pes internet maj klienti VZP zjem, letos pibude 23 poboek

  Obtuje vs ekn na adech? Veobecn zdravotn pojiovna nabz stle vtmu potu svch klient monost, jak se zbytenmu zdren vyhnout....
  VZP R
 147. Smaen re se zeleninou

  vaen re rozmanit zelenina cibule esnek zzvor hrek 2 vejce sjov omka sezamov olej Na pnvice nechme na oleji zmknout...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 148. Kudrnat salt s vejci a slaninou

  slanina 6 min.vaen vejce sherry ocet kudrnat salt Na pnvice opeeme na vt kousky nakrjenou slaninu. Do msy vyten sherry octem...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 149. Zeleninov salt s kuetem

  kue slanina rajata avokdo cibule plsov sr olej, ocet Osmahneme slaninu, pidme prouky kuete a dopeeme. Dle pidme nakrjen...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 150. Mlet maso se pentem

  mlet maso esnek, cibule pent 2 vejce parmazn sl, pep Osmahneme mlet maso s nasekanm esnekem a cibulkou. Kdy je maso hotov,...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 151. Pesto k tstovinm

  2 hrnky list bazalky esnek, paprika sl, olivov olej parmazn tstoviny Pipravenou bazalku spolu se stroukem esneku, sol, paprikou,...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 152. Ministerstvo zdravotnictv odvolalo editele Janskch Lzn

  Z dvodu soustavnho zhorovn ekonomick situace sttnho podniku Jansk Lzn byl k dnenmu dni (20. 5. 2013) odvoln jeho editel MUDr. Roman...
  Ministerstvo zdravotnictv
 153. Transplantace ledvin zvyuj kvalitu ivota nemocnch a et VZP stovky milion

  Sto sedmdest milion korun zaplatila loni Veobecn zdravotn pojiovna za transplantace ledvin pro 283 svch klient. Prmrn nklady na...
  VZP R
 154. Ryba s fazolemi a smetanou

  1/2 kg nasekan ryby cibule kmn nebo chilli rajata zelen salt fazole z plechovky cibule, erstv koriandr zakysl smetana Osmahneme za...
  Ing. Jaroslava Faltusov
 155. asou k regeneraci a krse

  Sladkovodn asa Chlorela pyrenoidosa doke tlu dodat pes 20 dleitch vitamn a minerl obsahuje pitom vce vitamnu B12 ne hovz jtra a...
  Z tisku zpracovala:
  Ing. Jaroslava Faltusov
 156. Przkum VZP: Bludm o okovn proti chipce pestvaj lid vit

  Mezi klienty VZP je vce tch, kte nev mtm o dajnch rizicch okovn proti chipce, ne tch, kte tmto povdakm pikldaj vhu....
  VZP R
 157. NOV GUINEA

  Zatek cesty 27. 8. sobota 28. 8. nedle Odletli jsme na as, nejprve do Dubaje. Cesta trvala pt a pl hodiny a tak jsme...
  Bohuslava Kopivov
 158. Sladkovodn asa Spirulina je nejvivnj potravinou na tto planet

  - Obsahuje veker esenciln aminokyseliny a celou adu minerl, vitamn a dleitch ivin. - Vraznm antioxidanm inkem zabrauje...
  Z tisku zpracovala:
  Ing. Jaroslava Faltusov
 159. Nimba uzdravuje pokoku

  Nejnovj vzkumy prokzaly, e nimba stle zelen strom z Asie obsahuje ltky s vestrann pozitivnmi inky na nae zdrav. Jej jedinen...
  Z tisku zpracovala:
  Ing. Jaroslava Faltusov
 160. Desatera pro lep komunikaci s pacienty se zdravotnm postienm

  Naute se lpe komunikovat s pacienty s rznm zdravotnm postienm podle desater vypracovanch Nrodn radou zdravotn postiench R. Mete tak...
  NRZP R
 161. Baen (craving) u nvykovch nemoc a uvdomovn (mindfulness)

  Pro techniky zaloen na uvdomovn je charakteristick pln pozornost zevnm i vnitnm vjemm a proitkm a zrove uvolnnost, otevenost,...
  prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 162. Imaginace a zvislosti

  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc. Psychiatrick lebna Bohnice a Institut postgradulnho vzdlvn ve zdravotnictv Praha, Adresa: Psychiatrick...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 163. Mnoho zpsob, jak zvtzit nad internetovou pornografi (svpomocn materil)

  Text jsme pvodn zpracovali ve strunj podob se sexuologem MUDr. Slavojem Brichcnem. Vznikl jako odpov na dotazy, kter nm pichzely...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc
 164. Od pondl v Nemocnici Na Bulovce pracuje canisterapeutick pes

  Pomocn tlapky o.p.s. v pondl pedaly Nemocnici Na Bulovce canisterapeutickou 1,5letou fenku Fanynku. Fanynka bude pomhat klinick...
  Nemocnice Na Bulovce
 165. Hbitovn kostel Vech svatch s kostnic

  Sedleck kostnice MEMENTO MORI - jedinen pojat msto spoinut tm 40 tisc tch, kte zde byli ped nmi Nzev Memento mori pochz z...
  Prvn krok, Foto: Hor
 166. NOV GUINEA

  30. 8. ter Pln znl taxkem do pstavu, najmeme si loku a pjdeme se alespo koupat a norchlovat. Npad dobr, jene hned u moe...
  Bohuslava Kopivov
 167. Experti schvlili prky proti HIV

  Nov lk Truvada byl schvlen odbornky americkho adu pro kontrolu potravin a liv. Pro rizikov skupiny obyvatel me velmi dobe slouit jako...
  Dana Vondrkov, zdroj: TK
 168. Liv inky konop? Prokzan u mnoho nemoc

  TISKOV ZPRVA Konop a prostedky z nj l adu lehch i tkch onemocnn a u dalch je konop doporuovno jako podprn prostedek...
  Pavel Kapar
 169. MZ informuje o stejnch zmnch a novinkch ve zdravotnictv v roce 2014

  S pchodem roku 2014 nastanou v eskm zdravotnictv nkter zmny a budou zavedeny novinky, kter se dotknou prakticky kadho obyvatele esk...
  MZ R
 170. NOV GUINEA

  1. 9. - tvrtek Venku pr a tak opt pnov rozebraj utopen fok. Je to asn doplkov prce a je neuviteln, jak hromada...
  Bohuslava Kopivov
 171. Agrese u lid s mentln retardac s autismem

  Portl 2007 Publikace se zabv zvldnm problmovho chovn u dospvajcch a dosplch s mentln retardac a s autismem nejen v stavech...
  Vra adilov, Hynek Jn, Kateina Thorov a kol.
 172. NOV GUINEA

  31. 8 - steda ekme na motorku, soukromou (v pjovn maj zaveno, je konec Ramadnu). N kamard okouzlil mstn...
  Bohuslava Kopivov
 173. Amon skoicov (Amomum cinnamomum)

  ele: zzvorovit Amon se pstuje jako pokojov rostlina. Dorst vky 40 60 cm. Listy jsou stdav, kvty bl. Charakteristick je svou...
  Kristna Horejov
 174. Agastache aurantiaca Apricot Sprite

  Agastache je romatick medonosn bylinka, kter vs ohrom zplavou merukovch kvt. Vely a motli ji miluj! Ozdob vrazn kvtinov...
  Kristna Horejov
 175. NOV GUINEA

  3. 9. sobota Ke sndani je kva nebo aj (samoobsluha), kva nepiteln, normln nae mlet, ale voda nen vac a tak to podle...
  Bohuslava Kopivov
 176. NOV GUINEA

  4. 9. nedle Nedli jsme si fakt uili. Vyrazili jsme rno s ddekem prvodcem, kter byl zamstnn v hotelu nebo lpe eeno...
  Bohuslava Kopivov
 177. Bergamot-Monarda fistulosa Wild Bergamot

  Monarda, zavinutka, americk mta.... Kvty von po levanduli, pouv se na aj i jako koen na maso. Roste voln ve vchodn kanad a...
  Kristna Horejov
 178. Jahody

  Pat do botanick eledi rovitch a jejich sbr se datuje ji od doby kamenn. Mnohem pozdji se jejich lechtnm zabvali sta man, ale...
  Jana Roncov
 179. Nominujte svho zdravotn postienho kolegu na cenu Zamstnanec roku 2014!

  A do 15. z 2014 mohou spolenosti nominovat dva sv zamstnance, kte jsou osobami se zdravotnm postienm, do soute Zdravotn postien...
  NFOZP
 180. Papalo mexick koriandr (Porophyllum ruderale SSP. macrocephalum)

  Tato rostlina m vni a chu jako koriandr, jen je jet silnj, koriandru pravmu ale pbuzn nen. Je letnika. m je rostlina star tm je...
  Kristna Horejov
 181. Tea tree (Melaleuca alternifolia)

  Je tak oznaovn jako ajovnkov strom. Jedn se o dekorativn ke s livmi inky. Olej z ajovho stromu m siln antiseptick,...
  Kristna Horejov
 182. Pomoc v hmotn nouzi - informace k zkonu o pomoci v hmotn nouzi

  Parlament esk republiky schvlil v beznu 2006 zkon . 111/2006 Sb., o pomoci v hmotn nouzi, kter bude platit od 1. ledna 2007. Tento zkon...
  Odbor 21
 183. Cvien hogudo
  Zkladn sestava cvik
  Jednodenn kurz
  CD

  Ozdravn cvien hogudo pochz z oblasti poho Tjan an. Posiluje imunitu a komplexn zlepuje zdravotn stav lovka. L rzn nemoci -...
  Dana Vondrkov
 184. Vzcn onemocnn v kostce

  Prvn esk monografie o vzcnch onemocnnch V letonm roce vyla prvn pehledov publikace v etin vnovan vzcnm onemocnnm....
  1. lkask fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 185. Ten

  Jsou plodinami stejnojmennch strom, kter pvodn rostly v oblastech Mal Asie (podle historickch nlez byly znm u v dob kamenn), odkud se...
  Jana Roncov
 186. PROJEKT ZV݊EN NVTVNOSTI PREVENTIVNCH SCREENINGOVCH VYETEN

  Celosvtov onemocn rakovinou kadoron vce ne 14 milion lid a z toho pes 8 milion pacient na toto onemocnn umr. V R m vskyt...
  MZ R
 187. MUDr. David Frej - Len jurvdou

  MUDr. David Frej Ecce Vita, Pchovsk 4, 14100 Praha 4 Mobil: 604960838, Tel.: 272765131, Fax: 272760985 e-mail: info@ayurveda.cz, internet:...
  Dana Vondrkov
 188. Z knin nabdky nakladatelstv Start

  Jarmila Mandukov Zzran lky prody V edici Domc rdce pro kadho vychz praktick pruka osvdench recept pro podporu a udren...
  Dana Vondrkov
 189. Tiskov zprva

  V Ostrav 11. 2. 2011 SDRUEN AZYLOVCH DOM V R, o. s. Sdruen azylovch dom v R pedstavuje zvry KONSENSULN KONFERENCE O...
  SDRUEN AZYLOVCH DOM V R, o. s.
 190. Ryb pepenky

  Obdobn jako zavine si meme vyrobit jaksi druh "pepenek". Potebujeme: Marinovan ryby (polotovar) zbaven lku alamdu (Moravanku) a...
  Stanislav Frydrn
 191. Ministr Nmeek jmenoval nov nmstky

  Ministr Svatopluk Nmeek 3. 2. 2014 obmnil veden rezortu zdravotnictv na rovni nmstk. Na funkci nmstka pro legislativu a prvo...
  MZ R
 192. Petrel

  Je nenpadnou zstupkyn botanick eledi mikovitch, pvodn pochz ze Stedomo. Tam se vyskytovala v hornatch i skalnatch oblastech...
  Jana Roncov
 193. Nemoci postihujc perifern nervov systm

  Minule jsem kal, e s nerv v tle by se dala pirovnat elektrickm rozvodm v dom. S podstatnou vjimkou. Elektrick drt je vdy...
  dr.vacluk
 194. Jednoduch odpov na sloit problmy: chze!

  vod Tlesn pohyb je pirozenou lidskou potebou, podobn jako spnek nebo pjem potravy. Odprat si pohyb znamen zvyovat riziko zdravotnch...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
  a Mgr. Albta Babkov
 195. Vnon pbhy pro potchu due

  Portl 2012 Pbhy prodchnut kouzelnou atmosfrou vnonch svtk znmho italskho sbratele moudrost oslov mal i velk...
  Bruno Ferrero
 196. ekni to vn...

  (Ohldnut do historie parfmu s vhledem do budoucnosti) „Cel von jako stromy, jako stromy grantov, Nejlepm ovocem i hennou,...
  Dana Vondrkov
 197. ei ij dle, trp je ale civilizan nemoci.

  rove zdravotn pe prodlouila dlku ivota lid v R, nejedn se vak o lta proit ve zdrav. Roste toti poet zvanch onemocnn. Nadvhou...
  MZ R
 198. Co uvolnit a pro?

  vod Relaxan techniky slou jako prevence a lba ady onemocnn. Je to pochopiteln, uvme-li, e stres se asto uplatuje jako pinn nebo...
  Prim. MUDr. Karel Nepor a Mgr. Albta Babkov
 199. Plzesk imprese

  Starodvn msto Plze, bohat tradicemi i historickmi udlostmi promujcch jeho tv, lk k nvtv turisty z ech i z ciziny. Je proslul....
  Dana Vondrkov
 200. Kolik je v esk republice alkoholik?

  Odpov na tuto astou otzku je obtn. Nejprve je teba zdraznit, e namsto alkoholismu je vhodnj mluvit o zvislosti na alkoholu a o...
  PhDr. Ladislav Csmy
  Prim.MUDr. Karel Nepor,CSc.
  MUDr.Hana Sovinov
  Foto: Dana Vondrkov

Vyhledvn

 


Foto dne

 
PepenkyPepenky
Jak si pipravte tuto pochoutku se dozvte v dnenm lnku.

Trénuj mozek

Krtce ...

 
9.11.2014

Dlouhodob uvn analgetik na bolav klouby me zpsobit i zvan zdravotn problmy

Podle odbornk analgetika kadodenn uv... (cel text)
8.11.2014

6 nejastjch pin ili escort nedostatku vitaminu

mraniye Escort ile karsılasın, Bu... (cel text)
7.11.2014

10 pznak Alzheimerovy choroby

Eğer isterseniz harika sex iin ili escort... (cel text)
Zobrazit dal zprvy

Copyright obansk sdruen Prvn krok 2002 - 2023 a dodavatel obsahu | webmaster: admin@prvnikrok.cz