Strnky jsou podporovny Ministerstvem zdravotnictv v rmci Nrodnho plnu vyrovnvn pleitost pro obany se zdravotnm postienm
Pihlsit seNov registrace

Zavt
4. prosinec 2023
Svtek m Barbora

Citt

Zlat zkon lsky zn: miluj a bude milovn!
HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Lidsk tlo

Strnut

Vtina starch tou bt mlad. Tlesn urit. Z tch lehch trpen zmnm vrsky a... vce

Cestovn

Vody u je dost

A to v pravm slova smyslu. Neustl pdly vody ze shora nenaplovaly jenom na lo, ale taky... vce

Kalendrium

 
5. 12.
Mezinrodn den dobrovolnk pro hospodsk a sociln...
7. 12.
Mezinrodn den civilnho letectv
Zobrazit dal datumy v kalendriu

Infomaterily

 

Hledan vraz:

dana vondr����kov�
Prohledat pouze:
adres | zdravotnick pomcky a sluby | informan materily | lnky | akce | video

Vyhledvn v lncch:

Bylo nalezeno 200 zznam:
 1. ekni to vn...

  (Ohldnut do historie parfmu s vhledem do budoucnosti) „Cel von jako stromy, jako stromy grantov, Nejlepm ovocem i hennou,...
  Dana Vondrkov
 2. MUDr. David Frej - Len jurvdou

  MUDr. David Frej Ecce Vita, Pchovsk 4, 14100 Praha 4 Mobil: 604960838, Tel.: 272765131, Fax: 272760985 e-mail: info@ayurveda.cz, internet:...
  Dana Vondrkov
 3. Nadenci z Old Car Rangers

  Celkem dvacet ti len Old Car Rangers - neziskov organizace zaloen v roce 2005 -spojuje obdiv k americk historii druh svtov vlky a...
  Text a foto: Dana Vondrkov
 4. Mte rdi zvata? Navtivte zoologickou zahradu v Praze!

  Pokud navtvte zoologickou zahradu, proslulou mj. i tm, e v n 13. 12. 2004 jako prvn narozen gorila v echch pila na svt Moja, mete se...
  Dana Vondrkov
  Foto: Dana Vondrkov
 5. Prevenc rakoviny tlustho steva me bt i jablen dus

  Vrobky bohat na pektin z jablek mohou podle oekvn mt protirakovinn inky ve stev. Jedno jablko denn udr lkae na mle daleko, ale...
  Famous
  Kresba: Dana Vondrkov
 6. Sex msto chybjc lsky?

  Pokud snte o romantick lsce, me Vs do souasn reality ponkud neetrn probrat nedvn zjitn americkch vdc. Dokazuje pr, e nejen...
  Dana Vondrkov
  Foto: Dana Vondrkov
 7. Jak pedchzet prase chipce

  Jak se vyhnout nkaze virem H1N1? Rad doktor Vinay Goyal, endokrinolog s 20letou prax a vedouc oddlen nuklern medicny v jedn z...
  Dana Vondrkov
  Zdroj: internet, peklad -sif-
 8. Infekce moovch cest pomhaj lit i brusinky

  Infekce moovch cest pat mezi druhou nejastji se vyskytujc skupinu infekc. Projevuje se astm, bolestivm a plivm moenm, bolestmi v...
  Dana Vondrkov
  Foto: autorka
 9. Kdy je aludek pekyselen

  Jednm z nejastjch onemocnn aludku pekyselenm - alespo jednou v ivot trplo a osmdest procent dosplho obyvatelstva. aluden...
  Text a foto: Dana Vondrkov
 10. Fakta o medu a skoici

  Je zjitno, e sms medu a skoice l vtinu nemoc. Med se vyrb ve vtin zem svta. Dnen vdci jej doporuuj jako velmi inn lk na...
  Redakce
  Foto: Dana Vondrkov
 11. Nejzdravj npoje

  Mlko - proti vysokmu tlaku Pes nkter laick nzory, e zahleuje organismus, ho lkai pokldaj za nejkomplexnj a nejzdravj potravinu....
  Dana Vondrkov
 12. Kouimsk pamtky

  Zpadn od Kolna ve Stedoeskm kraji le Kouim, msto zaloen na mst pvodnho slovanskho hradit pochzejcho z 9. stolet. O vzniku...
  Dana Vondrkov
 13. Na Bezdrevu surfovali nevidom

  Na naich strnkch jsme informovali o 15. soustedn nevidomch a jejich ptel s vcvikem ve windsurfingu, kter se konalo ve dnech 2.-8. ervence...
  Dana Vondrkov
 14. Deset pravidel pro astn ivot

  Jeho Svatost dalajlama je duchovnm vdcem tibetskho nroda a nenavnm propagtorem lidskch prv. Dostalo se mu mnoha prestinch ocenn vetn...
  Dana Vondrkov
 15. Recept na lky i velektronick podob

  Recept na lky me bt i v elektronick podob, pokud s tm bude pacient souhlasit. Lka pedpis nape do potae a pole ho do lkrny, kde si...
  Dana Vondrkov, Zdroj: CTK
 16. Plzesk imprese

  Starodvn msto Plze, bohat tradicemi i historickmi udlostmi promujcch jeho tv, lk k nvtv turisty z ech i z ciziny. Je proslul....
  Dana Vondrkov
 17. Logick mylen a hudba

  Patte mezi ty, kterm ve kole nela matematika? Mon byste na tom byli mnohem lpe, kdybyste se zrove uili i he na hudebn nstroj. Tvrd to...
  Dana Vondrkov
 18. Prhonice - vyhledvan prodn oza

  Oblben vletn msto - Prhonice, s jedinenm zmeckm parkem, se rozkld v lokalit archeology oznaovan jako sdlit kultury s linern...
  Dana Vondrkov
 19. Obliejov slepota

  Kad padest lovk bv postien uritm stupnm prosopagnosie (z eckho prosopon tv a agnosia porucha chpn), neschopnosti rozpoznat...
  Dana Vondrkov
 20. Kdy kyslk kod

  Ctitel kyslku z lahve se vystavuj velkmu nebezpe, informoval server LiveScience.com. Lkai varuj ped tmto nebezpenm byznysem, nebo...
  Dana Vondrkov, zdroj: CTK
 21. Olivov olej prospv srdci

  Zejmna ekov jsou nejvtmi milovnky a zrove i pstiteli oliv, kter pokldaj za bosk dar. Za pravdu jim dvaj i nejnovj vsledky studie...
  Dana Vondrkov, TK
 22. Chipkov epidemie se i leteckou dopravou

  Zprva vzkumnk Bostonsk dtsk nemocnice upozornila, e k en chipkovch epidemi pispv i leteck doprava. Vychz pitom z toho, e po...
  Dana Vondrkov, zdroj: CTK
 23. Co nm k nae tlo?

  Opuchl vka nemusej bt vdy jen vrazem probdl noci, stejn jako tepc se nehty dsledkem astho pouvn sapont. Tlo nm svmi zmnami...
  Dana Vondrkov
 24. Jak je dostaten mnostv jdla?

  Co se tk mnostv jdla, doporuuje jurvda (nauka o zdravm ivot, pochzejc z Indie, star pes pt tisc let) naplnit tetinu aludku...
  Dana Vondrkov
 25. Oista jazyka

  Jazyk je orgnem urenm (krom dalch funkc) tak k vyluovn toxin. Podvte-li se na svj jazyk rno po dni, kdy jste k veei zkonzumovali...
  Dana Vondrkov
 26. Nikotin potlauje inek lk proti rakovin

  Jak informoval odborn asopis Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), amerit vdci zkoumajc bunn tkn zjistili, e pi lb...
  Dana Vondrkov, zdroj: CTK
 27. Pro zdrav si pochutnejme

  Lto nabz organismu vzpruhu nejen zsobou slunenho svitu a s tm spojenho psunu vitamnu D, ale tak bohat vbr ovoce a zeleniny, pzniv...
  Dana Vondrkov
 28. "C" jako vitamin

  V roce 1926 se podailo maarskmu vdci Albertu Steny-Gyrgyimu izolovat vitamin C. Za svj vznamn objev byl o jedenct let pozdji vyznamenn...
  Dana Vondrkov
 29. Pirozen metoda k odbourn tuku v tle

  Snadn a pitom velmi inn je medov citronov voda, kter odbourv v tle tuk. Jde o velice jednoduch a pitom jeden z nejlepch prostedk na...
  Dana Vondrkov
 30. Poradna pro tran eny

  Konzultan sluby nabz Vysoansk radnice v Praze vem psychicky i fyzicky tranm enm i jejich nejblim, kte se sna najt optimln...
  Dana Vondrkov
 31. Otzky a odpovdi k zkonu . 108/2006 Sb., o socilnch slubch a k zkonu . 109/2006 Sb., kterm se mn nkter zkony v souvislosti s pijetm zkona o socilnch slubch

  (vypracovno s pouitm materil MPSV) Co vlastn zkon o socilnch slubch upravuje a komu je uren? Hlavnm poslnm zkona je chrnit prva...
  Karel Hrkal, Veronika Malov DiS
 32. Jak snit rizika pi prci s potaem

  Aby vs z potae nebolely ruce Poet lid, kte kvli prci s potaem trp bolestmi rukou, nen snadn odhadnout vzhledem k neustlen...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
  Foto: Dana Vondrkov
 33. Sladk me zhoknout

  Poadavek, aby kva byla tmav jako noc a sladk jako lska nemusme brt vdy doslova. Ten, kdo do lku s kvou nebo ajem, vhazuje hned...
  Dana Vondrkov
 34. Z lidovho recepte

  Urit jste ji nkdy vyzkoueli nkter z recept pro zdrav, kter se dd z generace na generaci. Osvden a inn lky z prody pinely...
  Dana Vondrkov
 35. Index obezity BMI je zastaral

  Bn pozvan zpsob urovn obezity Body Mass Index, neboli index tlesn hmotnosti je zastaral. Podle agentury Reuters by ml bt zdokonalen....
  Dana Vondrkov, zdroj: CTK
 36. aj pro zdrav z Jin Afriky

  Liv Rooibos je vlastn vluh z fermentovanch lstk rostliny Asphalatus linearit, pochzejc z Jin Afriky. Sklize probh v lt pevn...
  Dana Vondrkov
 37. Vonn svky, tyinky a osvovae vzduchu obsahuj nebezpen ltky

  Chcete se uvolnit, navodit pjemnou atmosfru k relaxaci nebo meditaci Pustte si uklidujc hudbu, zaplte svku nebo tyinku Dost mon si...
  Dana Vondrkov, TK
 38. lutice - msto husitskch tradic a slavnho kancionlu

  Osobn jmno lut lut, dalo nejspe nzev i mstu, k nmu se ve prvn psemn zprva z roku 1186. Zmiuje ti vsi, mezi nimi i lutice,...
  Dana Vondrkov
 39. Ploch bicho zruka zdrav

  Statistiky hovo jasn patme mezi nrody s velmi vysokm potem lid s nadvhou a obezitou. Zdravotn pote z toho vyplvajc nm rozhodn...
  Dana Vondrkov
 40. Nadasovost mylenek Jana Amose Komenskho

  Uitel nrod, jak bv nazvn Jan Amos Komensk (28. 3. 1592 15. 11. 1670), vznamn esk filosof a myslitel, posledn biskup Jednoty bratrsk a...
  Dana Vondrkov
 41. Vra jako lk

  Vce ne 1200 nezvislch vzkum z minulch let jasn potvrdily skutenost, e vra pomh jako lk na nemocnou dui a ovlivuje i zdrav naeho...
  Dana Vondrkov, zdroj: CTK
 42. Dlouh pracovn doba a krevn tlak

  Pokud jste zamstnni v manulnch profesch nebo v administrativ a v prci asto trvte vce hodin, ne je zkonn norma, je velmi pravdpodobn,...
  Dana Vondrkov, TK
 43. Kolik je v esk republice alkoholik?

  Odpov na tuto astou otzku je obtn. Nejprve je teba zdraznit, e namsto alkoholismu je vhodnj mluvit o zvislosti na alkoholu a o...
  PhDr. Ladislav Csmy
  Prim.MUDr. Karel Nepor,CSc.
  MUDr.Hana Sovinov
  Foto: Dana Vondrkov
 44. Nhl phody souvisejc se zvislost na tabku

  Souhrn U zvislosti na tabku dochz k astm nhlm phodm a dramatickm stavm. V tto prci zmiujeme razy a popleniny v dsledku kouen,...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
  Foto: Dana Vondrkov
 45. Z knin nabdky nakladatelstv Start

  Jarmila Mandukov Zzran lky prody V edici Domc rdce pro kadho vychz praktick pruka osvdench recept pro podporu a udren...
  Dana Vondrkov
 46. Knihy nakladatelstv Portl

  Uwe Wolff Labyrint. Cesta k vlastnmu stedu Doporuen cena: 269,- K V edici Spektrum vyla publikace s pitalivm nmtem, mapujcm rzn...
  Dana Vondrkov
 47. Nov zmny v socilnch slubch a pojistnm od 1. srpna 2009

  Ministerstvo prce a socilnch vc ve snaze zkvalitnn pe tm, kte ji skuten potebuj, zvyuje pspvek na pi pro lidi s nejvtm...
  Dana Vondrkov
 48. Sl pro chu i zdrav

  Sl nejen dolauje u mnoha pokrm jejich chu psobc nae chuov pohrky, je tak nezbytn pro nae zdrav. Jej pimen mnostv zabezpeuje...
  Dana Vondrkov, TK
 49. IX. Sjezd eskch historik

  V pardubick aule Univerzity Pardubice se ve dnech 6.-8. z 2006 uskutenil IX. Sjezd eskch historik, kter podala domc Fakulta filozofick...
  Dana Vondrkov
 50. Vlet do Chote - nejen za vodnmi mlny

  Krajinu sledujc Radotnsk potok v chrnn oblasti eskho krasu maj Praci jak se k za humny, 17 km jihozpadn od Smchova. Odtud vlakem s...
  Dana Vondrkov
 51. Informan portl pro veejnost nejen o lcch

  Sttn stav pro kontrolu liv nabz na svm informanm webovm portlu pro veejnost http://www.leky.sukl.cz pehledn a podrobn okovac...
  Dana Vondrkov
 52. DEN OTEVENCH DVE VE SPNKOVCH LABORATOCH

  Zveme Vs srden na DEN OTEVENCH DVE VE SPNKOVCH LABORATOCH, kter se kon dne 22. bezna 2009 na Neurologick klinice Krlovsk...
  Dana Vondrkov
 53. Chotovsk klter

  Nvtvnk kdysi proslulho kltera premonstrtek me obdivovat krsu a promylenost architektury i velkolepch fresek, me nahldnout do...
  Dana Vondrkov
 54. Umn sympatie
  Sebevdom cesta k tomu, jak bt oblbenm

  Pokud selhvte pi hledn zamstnn, pi navazovn vztah ve vaem okol nebo pi flirtu, pestoe nejste mn kompetentn ne ostatn, je naase...
  F. Naumann
 55. Den zdrav na Petn

  Odborov zdravotn pojiovna ve spoluprci s Prague towers Vs srden zve na Den zdrav v Praze na Petn dne 28. 10. 2010. Mete vyut...
  Dana Vondrkov
  Foto: autorka
 56. Miss neslyc

  Korunku krlovny krsy v souti Miss neslyc svta 2006, kter se konala 15. 7. v Praze zskala sedmnctilet Ivana Novelicov ze Srbska. Za...
  Dana Vondrkov, zdroj: TK, Novinky.cz
 57. Dobr zprva pro milovnky kvy

  Pokud si rdi pochutnvte na lku dobr kvy a pjemn pocity vm ponkud kazila jej patn povst, e neprospv srdci ani aludku, pak prv...
  Dana Vondrkov
 58. Ibiek a cholesterol

  Vdci z lkask univerzity na Tchaj-wanu dospli k zvru, e ibiek obsahuje antioxidanty, kter maj schopnost kontrolovat hladinu cholesterolu....
  Dana Vondrkov, zdroj: CTK
 59. Kubnsk recept na dlouhovkost

  Na Kub ije vce ne ti tisce stoletch osob, co bud zaslouen obdiv a tak zjem, pro tomu tak je. Przkum provdn badateli v provincii...
  Dana Vondrkov, TK
 60. Vitamin D a vpnk pr nebrn u starch lid zlomeninm kost

  Tvrd to podle agentury Reuters skott vdci. Lidem s osteoporzou hroz zven riziko zlomenin kost, zejmna tehdy, jestlie fraktury u mli....
  Dana Vondrkov, zdroj: TK
 61. Letk soust nov autolkrniky

  Ji od 1. ledna 2011 mus mt kad idi v aut lkrniku, kterou, pokud si nekoupil novou, mus dovybavit o dal nutn poteby, jako napklad...
  Dana Vondrkov
 62. Proti lupm:

  vu z jednoho citronu pecedme pes nekovov stko a vlijeme do jednoho litru vlan pevaen vody. Po umyt vlasy oplchneme, jemn osume a...
  Dana Vondrkov
 63. Finann nhrada kody na zdrav

  V ppad tkho pokozen zdrav zpsobenho razem je na prvnm mst zchrana lidskho ivota, stabilizace zdravotnho stavu pacienta, nsledn...
  JUDr. Zuzana pitlsk
 64. Cvien hogudo
  Zkladn sestava cvik
  Jednodenn kurz
  CD

  Ozdravn cvien hogudo pochz z oblasti poho Tjan an. Posiluje imunitu a komplexn zlepuje zdravotn stav lovka. L rzn nemoci -...
  Dana Vondrkov
 65. Mozek v bie?

  V prodnch vdch byly fenomny jako pocity, est smysl, imrn v bie nebo intuice povaovny za nedleit. S nstupem neuropsychologie a...
  Dana Vondrkov
 66. Zdrav zuby i ty mln

  Zkaen mln zuby zvyuj riziko, e i stl chrup se bude kazit astji. V souasn dob si jen 40 procent dt uchrn doasn chrup ped zubnm...
  Dana Vondrkov, TK
 67. Sestra smrt

  Karmelitnsk nakladatelstv 1992 tl knka italskho autora frantiknskho kapucna, nabz perspektivu nadje v nejjistj jistot...
  Raniero Cantalamessa
 68. Praktick slovnk medicny

  10. aktualizovan vydn Maxdorf 2011 Na jedenct tisc hesel s vkladem vychz ji v destm, aktualizovanm vydn praktickho a pehlednho...
  Martin Vokurka Jan Hugo
 69. Kdy dt nechce spt

  Portl 2008 Svtov uznvan dtsk psycholoka nabz cenn rady, jak mohou rodie zajistit neruen spnek svmu dtti, kter patn usn nebo...
  Jiina Prekopov
 70. Agrese u lid s mentln retardac s autismem

  Portl 2007 Publikace se zabv zvldnm problmovho chovn u dospvajcch a dosplch s mentln retardac a s autismem nejen v stavech...
  Vra adilov, Hynek Jn, Kateina Thorov a kol.
 71. Stromy symboly ivota

  Odjakiva byl lovk se stromy v zkm, ptelskm vztahu. Nejen e jako ekologick plce zabezpeovaly nezbytnou ivotn podmnku pro jeho...
  Dana Vondrkov
 72. eny, kter dle sp, pr pibraj mn na vze

  Po mnohaletm vzkumu doktor Sanjay Patel z Caseovy zpadn univerzity v americkm Clevelandu dospl k zvru, e del spnek enm prospv, nebo...
  Dana Vondrkov, zdroj: TK
 73. Problmov chovn u lid s mentln retardac a autismem
  Popisy, postupy a doporuen, jak zashnout

  Portl 2008 Zkuen odbornk nabz podntnou pruku rodim i pracovnkm peujcch o lidi s mentln retardac, jich je v esk republice...
  Eric Emerson
 74. Ergoterapie

  Portl 2009 Znm ergoterapeutky seznamuj tene s monostmi, je nabz lebn rehabilitace pacientm se snenou hybnost i ztrtou...
  Jana Jelnkov, Mria Krivokov, Ludmila ajtarov
 75. Msto v pohybu
  ivot na kole v dnskm hlavnm mst

  Jet nkolik dn do 8. kvtna 2012 lze shldnout na piazett Nrodnho divadla v Praze voln pstupnou vstavu fotografi ze ivota cyklist v...
  Text a foto:Dana Vondrkov
 76. „Zmatn” brambrky

  Co je dobr, je nezdrav heslo, kter se sice ned paualizovat, ovem v ppad oblbench smaench brambrk, plat neomyln. Pokud si na nich...
  Dana Vondrkov
 77. Mme rdi zvata...

  ...a to je dobe. Je znmo, e dti, kter maj doma zvec mazlky, jsou mn nchyln k nemocem, co potvrzuj podle zpravodajskho serveru BBC...
  Dana Vondrkov, zdroj: TK
 78. Mandle nejen jako pochoutka

  Mandlo (Amygdalus communis) byla oblben pro chutn plody, z nich se tak vyrbl olej s blahodrnmi inky na ple, pouvan zejmna v...
  Dana Vondrkov
 79. Nemocnch s rakovinou plic pibv

  V esk republice lkai diagnostikuj kad rok na 6000 novch ppad rakoviny plic. Ron j podlehne 4300 mu a 1300 en. Podle odbornk v...
  Dana Vondrkov, TK
 80. Experti schvlili prky proti HIV

  Nov lk Truvada byl schvlen odbornky americkho adu pro kontrolu potravin a liv. Pro rizikov skupiny obyvatel me velmi dobe slouit jako...
  Dana Vondrkov, zdroj: TK
 81. BRAMBOROV PALAINKY

  Potebujeme: 500 ml mlka 250 g brambor 2 vejce 20 g cukru 3 lce polohrub mouky 50 g tuku na peen dem, skoicov...
  Horejov Kristna
 82. Praktick prvodce cukrovkou

  Praha, Maxdorf 2012 Ve, co byste mli vdt o diabetu, uvd pehledn pruka zamen na rozenou civilizan chorobu, jej lba od...
  Jana Psottov
 83. Co iv lsku
  Vztahy a spiritualita

  Portl 2011 http://www.portal.cz/ Oblben spirituln autor, jeho knihy vychzej ve svt v milionovch nkladech, se v tto...
  Anselm Grn
 84. Tipy na zhubnut podle jurvdy...

  ...kterou doporuuje, propaguje a praktikuje MUDr. David Frej Jst pouze 3x denn. Bez svain, tzn. nen mon ani zakousnout jablko msto...
  Dana Vondrkov
 85. Hluchavka bl

  Hluchavka bl (lamium album) se podob kopiv. Podobnost je dna lodyhou, kterou obrstaj pilov zubat listy, pokryt chloupky. Rozdl je ale...
  Tereza Dobr
 86. Grete Popper: Fotografie mezi dvma svtovmi vlkami

  V jdeln praskho Obecnho domu probh a do 7. ledna 2007 vstava pedn prask nmeck fotografky z pozstalosti, uloen ve sbrkch Moravsk...
  Dana Vondrkov
 87. Samolba v gynekologii
  Aneb sama sob gynekologem

  Maxdorf 2012 Autoi seznamuj s gynekologickmi potemi, jejich lba eny nejvce zajm a nabzej tak kl, jak se vyznat v bohatm...
  Ji Slva, Tom Fait a kol.
 88. Vchova lskou.
  Rozhovor

  Portl 2012 Bezprostedn, v ptelskm duchu veden rozhovor autorky s vznamnmi osobnostmi dtskch psycholog nm umouje seznmit se s...
  Pavla Kouck - Jiina Prekopov Jaroslav turma
 89. Takzvan problmov pacient

  vod Prce s tzv. problmovm pacientem bv stresujc a asto zabere vce asu. Jeho problmovost je obvykle zpsobena souhrou vce initel....
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
 90. Vyrovnvn se dtte se ztrtou a odlouenm.
  Pbhy a cvien pro dti ve vku 4-8 let

  Portl 2012http://www.portal.cz/ Ztrta blzkho lovka je vdy bolestn, o to vc pro dt, kter ztrat jednoho z rodi po rozvodu, nebo...
  Julia Sorensen
 91. Ojbn - genius loci starho hradu

  Ojbn, nmecky Oybin, je msto v Nmecku, nedaleko od naeho Varnsdorfu, lec na nejznmjm vrchu itavskho poho. Na nvtvnost si rozhodn...
  Dana Vondrkov
 92. V Praze na Proseku internet zdarma

  Od 19. jna 2006 nabz radnice Prahy 9 veejnosti nov centrum vybaven nejmodernj technikou s 26 potai, pstupn kadmu zdarma. Zjemci se...
  Dana Vondrkov
 93. Mylen uzdravuje

  Nakladatelstv Start 2012 Stejn jako plat, e ve zdravm tle zdrav duch, je prokzno, e rovn zdrav mysl se podl na ozdravn tla a...
  Jarmila Mandukov
 94. Vchova lskou

  Rozhovor Portl 2012 Bezprostedn, v ptelskm duchu veden rozhovor autorky s vznamnmi osobnostmi dtskch psycholog nm umouje...
  Pavla Kouck - Jiina Prekopov Jaroslav turma
 95. Literrn sout Klid dobr mysli

  Od 5. do 21. listopadu 2012 se kon literrn sout Klid dobr mysli, kter byla vyhlena webu www.dobromysl.cz. Tento internetov portl...
  Dana Vondrkov
 96. Kopretina imbaba pomh proti leukmii

  Badatel z americk univerzity v Rochesteru dokzali z kopretiny imbaby extrahovat ltku zvanou partenolid, kter psob ji na rovni kmenovch...
  Dana Vondrkov, zdroj: TK
 97. Aktivujte pozitivn sv podvdom aneb Jste takov, jak myslte

  Kad z ns se as od asu dostv do urit opakujc se situace, kterou by zpravidla eil mnohem lpe, kdy odezn jej emon vliv. Sprvn...
  Dana Vondrkov
 98. Etika v oetovatelsk praxi

  Novinky z Nakladatelstv GRADA Grada 2012 Publikace vychz z reln situace v eskm prosted a odr problmy sester v naich...
  Jana Hemanov, Marek Vcha, Hana Svobodov, Marie Zvonkov, Jan Sovk
 99. Alergie a astma v thotenstv, pevence v dtstv

  Grada 2012 Autoi pedkldaj doporuen pro lbou dlouhodobou i pro zvldn akutnch stav. Doporuen se tk tak onemocnn, kter...
  Bronislava Novotn, Ji Novk
 100. Prvn pomoc

  Grada 2012 Pracovn seit je modern zpracovanou uebn pomckou pro ky SZ. Strunou a srozumitelnou formou je seznamuje se zkladnmi...
  Andrea Kurucov
 101. spn proti chipce

  V obdob, kdy se ve zven me vyskytuje onemocnn z nachlazen, bv prv chipka nejastj diagnzou, pi n vystavuje lka pracovn...
  Dana Vondrkov
 102. Praha Mozartova - Kulturn a spoleensk ivot v Praze 1780-1800

  Zstupci Muzea hlavnho msta Prahy a Archivu hlavnho msta Prahy ve spoluprci s BVA International, Umleckoprmyslovm muzeem v Praze a Nrodnm...
  Dana Vondrkov
 103. okolda sniuje rizika ucpvn tepen

  Mal mnostv ern okoldy denn m stejn inky na zmrnn rizika ucpn tepen vedouc k srdenm infarktm, jako aspirin. Studie s vsledky...
  Dana Vondrkov, zdroj: TK
 104. Pro jsi stle tak neklidn?!

  Grada 2012 Vichni se v ivot setkvme s tak trochu zvltnmi osobnostmi - lidmi neklidnmi, nesoustednmi, neobratnmi, zbrklmi, citov...
  Tom Novk
 105. Psychopatologie

  Grada 2012 Autor se vnuje jak pinm, prbhu a prognze, tak diagnostice, tdn, lb a prevenci duevnch poruch a stav. Znalost...
  Miroslav Orel
 106. Vnon rozjmn

  Portl 2012 Oblben duchovn autor, jeho knihy doshly ve svt milionovch nklad, pot sv tene i v nov knize vnovan vnonmu...
  Anselm Grn
 107. Vnon pbhy pro potchu due

  Portl 2012 Pbhy prodchnut kouzelnou atmosfrou vnonch svtk znmho italskho sbratele moudrost oslov mal i velk...
  Bruno Ferrero
 108. Krtkozrakost a stupe vzdln

  Vdci z kodask univerzity doli k zvru, e studovn kaz oi. Zkoumali 500 osob ve vku od 30 do 60 let a zjistili, e mezi vysokokolsky...
  Dana Vondrkov, zdroj: TK, Novinky.cz
 109. Mui po sexu usnaj kvli hormonm

  I kdy se me enm zdt, e mui po sexu radji rychle usnou, aby si s nimi nemuseli povdat, britt odbornci jsou jinho nzoru. Problm je...
  Dana Vondrkov, zdroj: Famous, Novinky
 110. Pl jako terapie

  „Pl vm poskytne nejlep extzi, jakou jste kdy proili,” p redaktoi japonskho msnku Dakapo. Japonci v, o em mluv....
  Dana Vondrkov TK
 111. Lidsk tlo si vyrb samo prostedek proti bolesti

  V lidskch slinch se nalo mal mnostv blkoviny opiorphin, kter doke tiit bolest velmi efektivn, nebo je innj ne...
  Dana Vondrkov, zdroj: TK, Novinky
 112. Uiten pruka

  Asociace CzechMed nabz ve sv Pruce pacienta prvodce pacientskmi prvy, uiten informace a poskytuje odpovdi na ast otzky tkajc se...
  Dana Vondrkov
 113. 300 her pro dti s autismem
  Rozvjen komunikanch a socilnch dovednost

  Portl 2012 Dti s poruchou autistickho spektra maj obte se sociln interakc, pedstavivost a komunikac. asto nedokou navzat on...
  Simone Griffin Dianne Sandler
 114. Svt dtsk mozkov obrny

  Portl 2012 Co je to dtsk mozkov obrna, jak se projevuje, ale pedevm jak s n t. To jsou hlavn tmata knihy. Autor nabz historick...
  Miroslav Kudlek
 115. Mal princ v ns

  Audiokniha, CD mp3 Portl 2012 Saint-Exupryho kniha Mal princ byla v prbhu doby peloena bezmla do osmdesti jazyk a miliony ten...
  Mathias Jung
 116. Zdrav „jako ze eleza” nelze bez eleza

  „Lidsk tlo potebuje elezo, aby mohlo vytvet hemoglobin erven barvivo, kter ve v krvi kyslk. Jeho nedostatek signalizuj napklad...
  Dana Vondrkov
 117. Tradice betlm

  Narozen Jee Krista, kter se stalo nejvtm kesanskm svtkem oslavovanm Vnocemi se ve k mstu, nad kterm ped tm dvma tisci...
  Dana Vondrkov
 118. Kdy Nietzsche plakal
  Romn o romantick posedlosti, osudu a lidsk vli

  Audiokniha, CD mp3 Portl 2012 Romn je mistrovskou smsic fakt a fikce. Ve skutenosti se Friedrich Nietzsche a Josef Breuer nikdy nesetkali....
  Irvin D. Yalom
 119. Hur do koly!

  Portl 2013 Pracovn seit pro pedkolky a zanajc kolky se zamuje na vestrann rozvoj dtte, jemu pomh rozvjet slovn zsobu a...
  Iva Novkov
 120. Pro koku? ANO!

  Sdruen na ochranu zvat v krajn nouzi uspodalo v nedli 3. 12. 2006 ji 8. umisovac vstavu oputnch koek. Prask kongresov centrum opt...
  Dana Vondrkov
 121. Pednka Medicna a etnografie

  Jednota klasickch filolog si Vs dovoluje pozvat na posledn pednku v rmci jarnho cyklu 2012/2013 na tma Medicna a etnografie -...
  Dana Vondrkov
 122. Trninkov zamstnn - prce na zkouku

  Ml jsem monost seznmit se s prostedm a hlavn lidmi okolo Toulcova dvora. (www.toulcuvdvur.cz) Pro lidi po njakm zdravotnm problmu dlaj...
  dr.vacluk
 123. Jen darovnm meme dostat aneb Vnoce a uzdravujc modlitba

  Adventn doba i samotn svtky oslavujc narozen Lsky, vybzej ke ztien, abychom se mohli lpe Lsce piblit. Vnon as, kdy navtvujeme...
  Dana Vondrkov
 124. Vnon pejdn me ohrozit vai pohodu

  Mon ani ne tak pekvapiv zvr sv studie nyn pedkldaj britt vdci. Vyplv z n, e pokud se budeme na Vnoce pejdat, budeme se tak...
  Dana Vondrkov, Prvo, TK
 125. Chipka ohrouje i psy

  Veterinrn ordinace se v zimnm obdob pln psy zejmna mench plemen, kter jsou v mrazivm ovzdu nchyln k respiranm onemocnn a...
  Dana Vondrkov, zdroj: TK
 126. Jlov a jeho objevy aneb Sejdeme se v muzeu

  Szava proslavila Jlovsko v 10. stolet jako „zlatou bni prask e”. S nejvt pravdpodobnost zde zlato rovali u Keltov a po...
  Dana Vondrkov
 127. Vstava obraz Vojtcha Kubaty

  Svtov proslul ilustrtor a grafik Vojtch Kubata (1914-1992) je znm pedevm jako tvrce dtskch trojrozmrnch knek, ale tak jako autor...
  Dana Vondrkov
 128. enm pesasy neprospvaj

  Nov zkonk prce, kter zaal platit od letonho Novho roku omezuje prce pes stanovenou pracovn dobu. Tomuto rozhodnut dvaj za pravdu tak...
  Dana Vondrkov, Famous, Novinky
 129. Pozvnka na vlet do 14. stolet

  Nevte? Pitom je to tak snadn - sta navtvit skanzen epora, pr minut chze vzdlen od stanice metra B-Stodlky. Jakmile projdete vstupn...
  Dana Vondrkov
 130. Co echu p

  Typickou siluetu hory, zmiovanou Jirskem a koln uebnic, jsem o nco pozdji vdala pi pravidelnch cestch na sever do Svtce u Bliny, kam...
  Dana Vondrkov
 131. Rj, kde jste vdy vtni

  Jedinenou pleitost seznmit se v praxi s naukou o devinch nabz na ploe 80 ha Dendrologick zahrada Vzkumnho stavu Silva Taroucy pro...
  Dana Vondrkov
 132. Msto velkho inu: samoobsluha

  Ukzal byste mi obansk prkaz? zeptal se prodava v samoobsluze lehce odulho nezletilce. J jsem ho zapomnl, znla odpov. A vm...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
  Foto: Dana Vondrkov
 133. Dal dvod, pro pestat s kouenm sarkopenie

  Pokud stle dosud marn zpaste se snahou skoncovat s kouenm, mete si na pomyslnou misku vah podporujc vae rozhodnut pidat krom onemocnn...
  Dana Vondrkov
  Foto: Dana Vondrkov
 134. Lpa strom lsky

  Lpa, zasvcen bohyni lsky a tst Freyji, bv ji pro svj tvar list povaovna za strom lsky. Medov sladk, opojn vn jejch kvt (a 60...
  Dana Vondrkov
  Foto: Dana Vondrkov
 135. Ochrnci zdrav chvlili zstupce 147 zem za konferenci o kontrole tabku shodli se na urgetnch opatench na ochranu ped pasivnm kouenm a paovnm cigaret

  Aliance na podporu Rmcov mluvy o kontrole tabku - The Framework Convention Alliance (FCA), kter zahrnuje pes 300 organizac z vce ne 100...
  MUDr. Eva Krlkov,
  Foto: Dana Vondrkov
 136. Med jako lk i zdrav mlsn

  Tm jako lkrna v malm poskytuje med lovku zsobu stopovch prvk, vitamin a minerlnch ltek. Sniuje krevn tlak a chrn srdce, jeho...
  Dana Vondrkov
 137. Dal dvod, pro pestat s kouenm sarkopenie

  Pokud stle dosud marn zpaste se snahou skoncovat s kouenm, mete si na pomyslnou misku vah podporujc vae rozhodnut pidat krom onemocnn...
  Dana Vondrkov
 138. Slunenice rostlina zamilovan do slunce

  Kvtina, kter zbouje slunce natolik, e se za nm ot a nese po nm i jmno, uchvacuje a u v lutavch psech pol, nebo jednotliv, pro svou...
  Dana Vondrkov
  Foto a kresba: Dana Vondrkov
 139. Bodies uniktn vstava

  Bodies The exhibition je zcela jedinen vstava, kter u ns, stejn jako v jinch zemch, kde byla otevena, rozeila hladinu veejnho mnn...
  Dana Vondrkov
 140. Utajen kouzelnk Vojtch Kubata

  Pokud Vs zaujala vstava Utajen kouzelnk, kter se konala letos v lednu v galerii Mansarda (viz pedchoz clanek z 19. 1. 2007), nebo naopak...
  Dana Vondrkov
 141. Abstraktn doteky bezas
  Vstava v Museu Kampa

  Zcela v duchu motta Jana Mldka Vydr-li kultura, peije nrod je vedena Nadace Jana a Medy Mldkovch, umoujc pm kontakt divka s dly...
  Dana Vondrkov
  Foto: Dana Vondrkov
 142. Vnoce v tulku - 10. umsovac vstava koek bez domova

  ji tuto nedli - 9. prosince 2007 Letos se kon ji 10. ronk umisovac vstavy oputnch koek, kterou pipravuje Sdruen na ochranu zvat...
  Dana Vondrkov
  Foto: autorka
 143. Nadbyten chromozom

  Downv syndrom (pojmenovan po britskm lkai Johnu Downovi, kter ho v roce 1866 popsal), je zpsoben jedenadvactm nadbytenm chromozomem. Tato...
  Dana Vondrkov
 144. Webov strnky eskch drah pro handicapovan

  Vtanou pomoc nejen pro vozke poskytuj esk drhy na svm novm webu http://www.cd.cz/bezprekazek. Na tchto strnkch lze najt vhodn vlakov...
  Dana Vondrkov
  Foto: autorka
 145. Oteven dvee do Obecnho domu

  Ji tradin se v den sttnho svtku - 28. jna otevraj dvee praskho Obecnho domu. Jeho historick budova pedstavuje vynikajc ukzku...
  Dana Vondrkov
  Foto: Dana Vondrkov
 146. Vysok krevn tlak

  Pinu vysokho krevnho tlaku nen jednoduch zjistit, zejmna pokud se jedn o tzv. primrn hypertenzi, k n me dojt jednak ddinou...
  Dana Vondrkov
 147. Domc pomocnk pi lb onemocnn

  Romana Konen: 365 dobrch rad pro jaro, lto, podzim a zimu Bolesti hlavy a migrna ns as od asu dok pkn potrpit. Lkrny sice...
  Dana Vondrkov
 148. Pozor, boty! Smr - Nrodn muzeum.

  Naposledy jsem tu byl se kolou, a nyn, kdy jsem tu znovu, nestam asnout s smvem se piznv jeden z mnoha nvtvnk, jejich stopy...
  Dana Vondrkov
  Foto: autorka
 149. Poklady premonstrtskho kltera na Strahov

  Od roku 1989, kdy se po neslavnm obdob komunistickho reimu opt vrtili do jednoho z nejstarch klter premonstrtskho du jeho lenov, se...
  Dana Vondrkov
  Foto: autorka
 150. Ona + On = Lska? Knihy Miroslava Plzka stlm evergreenem.

  Odbornkem nad jin zkuenm v ohledn vztah mezi muem a enou je bezesporu MUDr. Miroslav Plzk, CSc. Celch ptadvacet let byl primem...
  Dana Vondrkov
 151. Skaln hrad Valeov ov

  Hrad Valeov tyc se na skle nedaleko vesnice Bose vzdlen tyi kilometry vchodn od Mnichova Hradit, upoutv v malebn, jakoby pohdkov...
  Dana Vondrkov
  Foto: autorka
 152. Hudba v promnch vk aneb co nabz prask muzeum

  Osud baroknho kostela svat M Magdaleny na Mal Stran v Praze byl na udlosti bohat. Po roce 1656 se zapoalo podle pln Francesca Carattiho...
  Dana Vondrkov
  Foto: autorka
 153. Radji aj, nebo spe kvu?

  Pokud jste na pochybch, co je pro vs vhodnj, mete si bt jisti, e zdrav prospn ltky jsou v obou npojch. Milovnci aje krom jeho...
  Dana Vondrkov
  Foto: autorka
 154. Jako kot si pst aneb Pozitivn vibrace

  Vraz koi spokojenosti tich peden, vznik neustvajcm chvnm hlasivek pi ndechu i vdechu. Je nejen dkazem pjemnho naladn, ale ...
  Dana Vondrkov
  foto: autorka
 155. Nejlep ptel kniha, aneb Z nabdky nakladatelstv MOTTO

  Nechte se snadno vyprovokovat k reakcm, jich vzpt litujete? Nebo jste naopak neprbojn a nedokete se prosadit tak, aby to bylo k vaemu...
  Dana Vondrkov
 156. Chvla pro Chvaly

  Zavtte-li do arelu praskho zmku Chvaly v Hornch Poernicch, upout vs znovuprobuzen atmosfra s doteky historie, sahajc a do roku 1088,...
  Dana Vondrkov
  foto: autorka
 157. Zdrav v mlku

  Pestoe nzory na vznam mlka v na viv se rzn, ned se popt, e jeho sloen lidskmu organismu v podstat prospv. Je zejmna...
  Dana Vondrkov
  foto: autorka
 158. Chvla pro Chvaly

  Zavtte-li do arelu praskho zmku Chvaly v Hornch Poernicch, upout vs znovuprobuzen atmosfra s doteky historie, sahajc a do roku 1088,...
  Dana Vondrkov
  foto: autorka
 159. Akce cihla 2008

  Leton 9. ronk benefin kampan Akce cihla 2008 probh ve dvaadvaceti mstech republiky za spoluprce devti neziskovch organizac. Jehm clem...
  Dana Vondrkov
  Foto: autorka
 160. Sexy hlas prozrazuje tlesnou symetrii a zdrav

  Hlas me ovlivnit partnersk potencil lovka. Lid se sexy hlasem mvaj symetritj tlo. Symetrie je pitom povaovna za zsadn...
  Korzo
  Foto: Dana Vondrkov
 161. Z novinek nakladatelstv MOTTO

  Jak vythnout sama sebe z blta bv zkoukou vle a schopnost a leckdy sp jen zbonm pnm. Stejnojmenn kniha znm nmeck pedagoky...
  Dana Vondrkov
 162. Alpsk vyhldky

  "Na hory v lt??" Patte-li mezi ty, kte si nedovedou pedstavit dovolenou bez vody, pl, proslunnch toulek stezkami nenronm ternem,...
  Dana Vondrkov Foto: autorka
 163. Alive obrazy ze ivota

  Do 5. jna 2008 je v Praze na nmst Republik umstna vstava 92 velkoformtovch fotografi zobrazujcch ivot ivoich. Autor projektu,...
  Dana Vondrkov Foto: Dana Vondrkov
 164. esk baroko ve Schwarzenberskm palci

  Navtvit Prahu a zajt na Prask hrad - cl vtiny turist, je od letonho roku bohat o monost navtvit jedinenou vstavu. Sta nasmrovat...
  Dana Vondrkov
  Foto: autorka
 165. Novinky nakladatelstv GRADA Publishing

  Pokud si myslte, e psychologie je dobr tak leda pro vysokokolsk zjemce o humanitn vdy, a tedy nic pro vs, zkuste si pest knihu...
  Dana Vondrkov
 166. Adoptuj panenku a zachrn dt

  V rmci projektu Unicef se kon ji podruh vstava panenek slavnch rodi. Jejmi tvrci jsou znm herci, vtvarnci, zpvci a mdn nvrhi ...
  Dana Vondrkov Foto: autorka
 167. Betlmsk kaple

  Vraz kaple nai nrodn kulturn pamtku zcela pesn nevystihuje, nebo jej prostory pojaly a ti tisce nvtvnk. Proslula pedevm jako...
  Dana Vondrkov
  Foto: autorka
 168. Obansk sdruen Rytmus a Quip - Spolenost pro zmnu vyhlauj 10. ronk celosttn soute Cena Milana Chba

  Sout vyhlauj spolen sdruen RYTMUS a Quip Spolenost pro zmnu. Kon se kadoron pod ztitou primtora hlavnho msta Prahy MUDr. Pavla...
  Dana Vondrkov
 169. Z nabdky nakladatelstv Portl

  Jitka Such Cvien pamti pro kad vk Kniha zahrnuje testy na rzn tmata, kter ten me samostatn vyplnit a podle kle pak zkontrolovat...
  Dana Vondrkov
 170. Knihy pro zdrav tla a potchu due z nakladatelstv Portl

  Chronick nava Zvldn chronickho navovho syndromu Jn Prako, Katarna Adamcov, Hana Prakov, Jana Vyskoilov Podle odhad trp v esk...
  Dana Vondrkov
 171. Nezmekejte uniktn praskou expozici historickch lkren v Dittrichov lkrn U zlatho lva v Nerudov ulici

  Mezi pestrmi npisy, lkajc do pilehlch malostranskch obchod a hospdek, dm v Nerudov ulici . 32 tm pehldnete. Npis sice velkmi...
  Dana Vondrkov
  Foto: autorka
 172. Knihy pro zdrav tla a potchu due z nakladatelstv Portl

  Bolest ikanovn Cesta k zastaven epidemie ikanovn ve kolch Michal Kol Autor - etoped a psychoterapeut se problematikou ikanovn zabv...
  Dana Vondrkov
 173. Knihy pro zdrav tla a potchu due z nakladatelstv Portl

  iv voda pro dui Bruno Ferrero spn autor, jeho knihy se ad k vyhledvanm, pin sbrku krtkch vyprvn pbh ze ivota,...
  Dana Vondrkov
 174. Knihy pro zdrav tla a potchu due z nakladatelstv Portl

  Bruno Ferrero Dal pbhy pro potchu due Nzev knky je sm o sob vmluvn znm a oblben autor pin novou sbrku krtkch pbh ze...
  Dana Vondrkov
 175. Ladovy Vnoce a vstava betlm

  Nov mstsk centrum Prahy 20, kulturn pamtka Chvalsk zmek pod od 14. prosince 2008 do 11. ledna 2009 ve svch nov zrekonstruovanch...
  Dana Vondrkov
  foto: autorka
 176. Ocenn Pavle Tich

  Zakladatelka obanskho sdruen Amelie, Pavla Tich, obdrela loskho roku jako prvn eka za svoji prci vznamnou mezinrodn cenu "Vel lska...
  Dana Vondrkov
  Foto: Z archivu Pavly Tich
 177. Vstava: Proklet zlata - 1000 let zlata Ink

  V prostorch Nejvyho purkrabstv Praskho hradu je od listopadu 2008 do konce kvtna 2009 umstna uniktn vstava, pedstavujc poklady...
  Dana Vondrkov
  Foto: autorka
 178. Hala osvobozen v Kelheimu

  Zdli viditeln je impozantn kruhov stavba Haly osvobozen - pomnk nmeck jednot - na vrchu Michelsberg u Kelheimu jihozpadn od ezna....
  Dana Vondrkov
  Foto: autorka
 179. Kapesn slovnk medicny

  Martin Vokurka Jan Hugo Kapesn slovnk medicny Praha, Maxdorf 2008, 188 s. Doporuen cena: 195,- K Druh, rozen a...
  Dana Vondrkov
 180. Z produkce nakladatelstv Portl

  Jacques Salom Mluv se mnou, mm ti co ct Znm francouzsk publicista a sociln psycholog, Jacques Salom, se dlouhodob zamuje na rozvoj...
  Dana Vondrkov
 181. Pro liv houby kdykoli do obchodu Samyco

  Pokud nevte, pak urit zavtejte do obchodu firmy Samyco, kter najdete v Lpov ulici . 4 v Praze 2 na Novm Mst. Budete nejsp pekvapeni,...
  Dana Vondrkov
  Foto: autorka
 182. EVROPSK TDEN MOZKU

  V tdnu od 16. bezna 2009 se v Evrop i v USA kadoron setkvaj odbornci zabvajc vzkumem innosti mozku, aby o novch poznatcch informovali...
  Dana Vondrkov
  Foto: autorka
 183. Vesmr dobrodrustv objev

  Leton rok byl Organizac spojench nrod vyhlen mezinrodnm rokem astronomie. V tomto duchu se nvtvnkm Prahy i domcm nabz nevedn...
  Dana Vondrkov
  Foto: autorka
 184. Jak jst a udret si zdrav

  Maxdorf 2009, 328 str. ISBN: 978-80-7345-175-2 Cena: 245 K Formt: A5, bro. Anotace: Kniha vznikala s clem piblit tenm jednoduch...
  Dana Vondrkov
  Foto: autorka
 185. Kombinace chipky, alkoholu a lk: vn rizika

  V tomto krtk pehledu zmiujeme nkter lky podvan pi chipce a jejich komplikacch. Popisujeme interakce tchto lk s alkoholem. Tma je to...
  Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc., MUDr. Lenka Elznicov
  Foto: Dana Vondrkov
 186. Zbraslavsk zmek - historick a umleck prolnn

  U vchodu do zmeck zahrady vt nvtvnka npis: Zbraslavsk zmek, pvodn cistercick klter, zaloil r. 1292 Vclav II. Klter patc ve...
  Dana Vondrkov
  Foto: autorka
 187. Nabdka knih z nakladatelstv Portl

  Sylvie Lairov Trnink pamti Principy, metody a cvien pro vyuit a rozvoj pamti Kniha znm klinick psycholoky zamujc se na procesy...
  Dana Vondrkov
 188. kadla a hry pro nejmen

  Pvabn knka pln barevnch ilustrac Evy Rmiov je pln kadel a her pro nejmen, tedy pro dti kolem t let. Poskytuje rodim i prarodim...
  Vladimra Gebhartov
 189. Reedukace specifickch poruch uen u dt

  V edici Speciln pedagogika vychz uiten pruka zabvajc se specifickmi poruchami uen, kter se u dt v posledn dob vyskytuj pomrn...
  Drahomra Jucoviov, Hana kov
 190. Rodinn terapie psychosomatickch poruch

  Fenomn rodiny z pohledu autor eny psycholoky a mue lkae-porodnka, pin v nevednm dialogu podntn koncepce, ozejmujc vvojov...
  Ludmila Trapkov, Vladislav Chvla
 191. Dtsk psychoterapie a poradenstv

  Oba autoi jsou odbornky v oblasti dtsk psychoterapie a poradenstv. Pichzej s knihou urenou pedevm pro psychology, psychiatry,...
  Kathryn Geldard, David Geldard
 192. Novinky z nakladatelstv REBO Productions

  Lexikon - Cyklistika Typy kol Vbava a technologie Vlety Vpravn publikace praktickho formtu s mnostvm fotografi pot vechny...
  Tobi Pehle a kolektiv
 193. Novinky z nakladatelstv REBO Productions

  Prvn pomoc Edice Knihovna zdrav Na 294 stranch pehlednho prvodce prvn pomoci se seznmte s nejrznjmi situacemi, v nich me bt...
  Ed.: Jordi Vigu
 194. Psychiatrie pomoc nebo hrozba?

  Tak se nazv mezinrodn vstava, kterou tentokrt v Praze pod Obansk komise za lidsk prva od 27. kvtna do 7. ervna 2009. Po spnm...
  Dana Vondrkov
  Foto: autorka
 195. Zdrav eny

  Edice: Knihovna zdrav Od ranho dtstv a po vk takzvan pokroil provd tato kniha, uren vem enm, kter chtj provat pln vechny...
  Ed.: Jordi Vigu
 196. Nejkrsnj vhledy

  jsou bezesporu z na Mileovky, nejvy hory eskho stedoho (837 m), poprvu se honosc krlovskmi pvlastky. Jej strm homole budovan...
  Dana Vondrkov
  Foto: autorka
 197. Zdrav mue

  Edice: Knihovna zdrav Souasn doba klade zven nroky na vkonnost, spnost a schopnost prosadit se. S mncm se vvojem spolenosti,...
  Ed.: Jordi Vigu
 198. Zdrav pro tet vk

  Kniha rdce, kter pijde dve i pozdji vhod kadmu z ns, pedkld uiten rady, jak se vyrovnat s typickmi projevy a obtemi, je...
  Ed.: Jordi Vigu
 199. Zdrav sexuln ivot

  Edice: Knihovna zdrav Ed.: Jordi Vigu Nen pochyb o tom, e zdrav sexuln ivot pin lovku nejen uspokojen touhy, ale m pzniv vliv...
  Ed.: Jordi Vigu
 200. Rtorika v praxi

  Hovoit je umn Zsady psobivho projevu Efektivn komunikace Edice: Pruka modernho lovka Jak v vodu autor zmiuje: Hovoit je...
  Thomas Wieke

Vyhledvn

 


Foto dne

 
PepenkyPepenky
Jak si pipravte tuto pochoutku se dozvte v dnenm lnku.

Trénuj mozek

Krtce ...

 
9.11.2014

Dlouhodob uvn analgetik na bolav klouby me zpsobit i zvan zdravotn problmy

Podle odbornk analgetika kadodenn uv... (cel text)
8.11.2014

6 nejastjch pin ili escort nedostatku vitaminu

mraniye Escort ile karsılasın, Bu... (cel text)
7.11.2014

10 pznak Alzheimerovy choroby

Eğer isterseniz harika sex iin ili escort... (cel text)
Zobrazit dal zprvy

Copyright obansk sdruen Prvn krok 2002 - 2023 a dodavatel obsahu | webmaster: admin@prvnikrok.cz