Strnky jsou podporovny Ministerstvem zdravotnictv v rmci Nrodnho plnu vyrovnvn pleitost pro obany se zdravotnm postienm
Pihlsit seNov registrace

Zavt
25. z 2023
Svtek m Zlata

Citt

rlivost je pechod mezi lskou a nenvist.
AUGUSTE-MARSEILLEBARTHLEMY

Lidsk tlo

Strnut

Vtina starch tou bt mlad. Tlesn urit. Z tch lehch trpen zmnm vrsky a... vce

Cestovn

Vody u je dost

A to v pravm slova smyslu. Neustl pdly vody ze shora nenaplovaly jenom na lo, ale taky... vce

Kalendrium

 
27. 9.
Svtov den cestovnho ruchu
1. 10.
Mezinrodn den hudby
Zobrazit dal datumy v kalendriu

Infomaterily

 

Hledan vraz:

��t��p��nka filipo
Prohledat pouze:
adres | zdravotnick pomcky a sluby | informan materily | lnky | akce | video

Vyhledvn v lncch:

Bylo nalezeno 91 zznam:
 1. arodjnice

  Ve stedu 30. dubna opt zahoely i na celm naem zem hranice. Kad uplila minimln jednu arodjnici. Pro? O "Moran" slyel zejm kad. ...
  dr.vacluk
 2. Vnon as na vstav v Betlmsk kapli

  Tak jako kad rok i letos od 30. listopadu 2012 do 6. ledna 2013 ovaj podzemn prostory Betlmsk kaple hojn navtvovanou vstavou a...
  Text a foto: Dana Vondrkov
 3. V esk republice se vbec poprv uskuten
  Tden socilnch slueb

  Ministerstvo prce a socilnch vc a Asociace poskytovatel socilnch slueb esk republiky vyhlauj Tden socilnch slueb. Bude se konat...
  tpnka Filipov
 4. Materily MPSV
  pedkldan na jednn Vldy R 9. listopadu 2009

  Tiskov zprva Ministerstvo prce a socilnch vc pedlo na jednn Vldy esk republiky v pondl 9. listopadu 2009 ti...
  Mgr. tpnka Filipov
 5. Spolen doporuen ministerstva prce a socilnch vc a veejnho ochrnce prv k chrnnmu bydlen

  Zkonem . 206/2009 Sb., dolo k novelizaci zkona . 108/2006 Sb., o socilnch slubch (dle jen zkon o socilnch slubch), a zkona ....
  Mgr. tpnka Filipov
 6. Pehled nejvznamnjch zmn v dchodovm pojitn od 1. ledna 2010

  Tiskov zprva Dne 17. ervence 2008 byl Parlamentem schvlen zkon . 306/2008 Sb., kterm se mn zkon . 155/1995 Sb., o dchodovm...
  Mgr. tpnka Filipov
 7. Na sociln sluby pjde vc penz

  800 milion K navc na sociln sluby dostanou jet v letonm roce poskytovatel socilnch slueb. Na zklad dosti Vldy R tak dnes rozhodl...
  tpnka Filipov
 8. Dchody by se mly od ledna 2010 zvit

  Ministr prce a socilnch vc Petr imerka navrhne vld, aby valorizovala vechny dchody. Tedy starobn, invalidn i pozstalostn, a to od 1....
  tpnka Filipov
 9. Pracovit socilnch slueb se 7. jna 2009

  U 280 poskytovatel socilnch slueb se zastn Dne otevench dve. Uskuten se ve stedu 7. jna 2009 a bude soust sedmidennho Tdne...
  tpnka Filipov
 10. Jak se zmn pdavek na dt

  Pdavek na dt se zptn zv. A to od 1. ervence 2009. Rozhodla o tom Poslaneck snmovna Parlamentu esk republiky, kdy v z pehlasovala...
  tpnka Filipov
 11. Ocenn Bezpen podnik zskalo 19 firem, nkter u po tvrt

  V ter 20. jna 2009 pedali ministr prce a socilnch vc Petr imerka a generln inspektor Sttnho adu inspekce prce Rudolf Hahn v...
  Mgr. tpnka Filipov
 12. Na portlu MPSV lid nejastji hledaj voln pracovn msta

  Nvtvnost internetovho portlu ministerstva prce a socilnch vc na adrese http://portal.mpsv.cz/ vrazn roste. Vysvtlen pin fakt, e...
  Mgr. tpnka Filipov
 13. Od ledna 2009 se zv zvltn pspvek k dchodu

  Tiskov zprva Minulou stedu vlda rozhodla, e se...
  Mgr. tpnka Filipov
 14. MPSV posl vdaje na podpory v nezamstnanosti

  Tiskov zprva Rozpotov vbor Poslaneck snmovny...
  tpnka Filipov
 15. Jak se zmn invalidn dchody od roku 2010

  Tiskov zprva Ti stupn invalidity budou existovat od 1. ledna 2010. Zavd je zkon . 306/2008 Sb., kter novelizuje souasn...
  Mgr. tpnka Filipov
 16. Projekt Restart pome zamstnancm v krizi

  Tiskov zprva Zamstnancm, kterm reln hroz ztrta zamstnn, nebo jsou ji ve vpovdn dob, maj pomoci individuln...
  Mgr. tpnka Filipov
 17. Vlda rozhodla o zmn dchod hornk

  Tiskov zprva Zvltn dchodov vk a jin zpsob vpotu starobnho dchod bude od 1. ervence 2010 nov platit...
  Mgr. tpnka Filipov
 18. Pi platebn neschopnosti zamstnavatele maj zamstnanci lep monosti pro uspokojen mzdovch nrok

  Tiskov zprva V souvislosti s pokraujc ekonomickou reces se nkte zamstnavatel ocitaj v platebn neschopnosti. Pokud...
  Mgr. tpnka Filipov
 19. Materily MPSV
  pedkldan na jednn Vldy R 16. z 2009

  Tiskov zprva Ministerstvo prce a socilnch vc pedlo na jednn Vldy esk republiky ve stedu 16. z 2009 tyi...
  Mgr. tpnka Filipov
 20. Parametry pro vpoet dchodu v roce 2010 jsou znmy

  Tiskov zprva Veobecn vymovac zklad za rok 2008 je 23 280 K, pepotac koeficient pro pravu veobecnho vymovacho...
  Mgr. tpnka Filipov
 21. MPSV pomh ohroenm dtem a jejich rodinm

  Tiskov zprva Jen v roce 2008 Ministerstvo prce a socilnch vc zazenm pro ohroen dti, kter vyaduj okamitou pomoc,...
  Mgr. tpnka Filipov
 22. Jak se zmn pdavek na dt

  Tiskov zprva Pdavek na dt se zptn zv. A to od 1. ervence 2009. Rozhodla o tom Poslaneck snmovna Parlamentu esk republiky, kdy v...
  Mgr. tpnka Filipov
 23. K Tdnu socilnch slueb se pipojilo u vc ne 640 organizac, ada akc se uskuten tak v Libereckm kraji

  Tiskov zprva Slavnostn oteven nzkoprahovho zazen pro dti a mlde, veletrh poskytovatel socilnch slueb i workshopy....
  Mgr. tpnka Filipov
 24. Ve Vykov dnes zaal XIII. ronk Veletrhu vzdlvn a pracovnch pleitost, poprv se ivou knihovnou

  Tiskov zprva Tradin pehldku nabdek prce a kol pod v tchto dnech ad prce ve Vykov ve spoluprci s tamn Okresn...
  Mgr. tpnka Filipov
 25. Materily MPSV
  pedkldan na jednn Vldy R 5. jna 2009

  Tiskov zprva Ministerstvo prce a socilnch vc pedlo na jednn Vldy esk republiky v pondl 5. jna 2009 dva...
  Mgr. tpnka Filipov
 26. sporn opaten v psobnosti MPSV od ledna 2010

  Tiskov zprva Ve Sbrce zkon esk republiky v ter 20. jna 2009 vyel zkon . 362/2009 Sb., kterm se mn nkter zkony v...
  Mgr. tpnka Filipov
 27. Program Evropskho roku 2010 pome eit problm socilnho vylouen

  Ministerstvo prce a socilnch vc vyhlsilo dotan program na podporu projekt zamench proti chudob Ministerstvo prce a socilnch vc...
  Mgr. tpnka Filipov
  Jana hov
 28. Postoj MPSV k zamstnvn cizinc

  Tiskov zprva V posledn dob se objevuje ada informac o podmnkch zamstnvn cizinc v esk republice. Ministerstvo...
  Mgr. tpnka Filipov
 29. Bezpenost prce a ochranu zdrav je teba eit prbn

  Tiskov zprva Historicky prvn kulat...
  Mgr. tpnka Filipov
 30. Pe o ohroen dti se m sjednotit, pome Nrodn akn pln

  Tiskov zprva Systm pe o ohroen dti mus bt prhledn a funkn tak, aby dt v krizi mlo perspektivu a zbyten se...
  Mgr. tpnka Filipov
 31. ady prce zefektivuj kontroly zahranin zamstnanosti

  Tiskov zprva V 1. pololet 2009 ady prce v rmci kontroln innosti na seku dodrovn zkona . 435/2004 Sb., o zamstnanosti, zkontrolovaly...
  Mgr. tpnka Filipov
 32. Kdy se jedn o pedasn starobn dchod

  Tiskov zprva V posledn dob se objevily zavdjc informace o pedasnch starobnch dchodech. Aby bylo jasn, kdy se jedn o...
  Mgr. tpnka Filipov
 33. U v pondl zane historicky prvn Tden socilnch slueb

  Tiskov zprva 715 zapojench organizac, 1. Vron kongres poskytovatel socilnch slueb, destky doprovodnch akc v cel esk...
  Mgr. tpnka Filipov
 34. Nezamstnanost se v jnu snila o 0,1 p.b. na 8,5 %

  Tiskov zprva K 31. jnu 2009 bylo bez prce 498 760 lid. To je o 2 052 mn ne ke konci letonho z. Meziron vak...
  Mgr. tpnka Filipov
 35. Job cluby nov nabzej speciln poradenstv zamen na nezamstnan s vy kvalifikac a lidi s finannmi problmy

  Tiskov zprva Pprava na ast v assesment centru, coaching, pe o osobn rst, modelov situace i relaxan formy. To jsou...
  Mgr. tpnka Filipov
 36. Evropskou kampa BOZP 2008/2009 zakonil kulat stl s odbornky

  Tiskov zprva Nejzvanj problmy v oblasti bezpenosti a ochrany zdrav pi prci (BOZP), trendy pracovnho prva, legislativn...
  Mgr. tpnka Filipov
 37. Prostedky z EU maj zlepit sluby v oblasti zamstnanosti, MPSV vypsalo dv vzvy

  Tiskov zprva Rozen a zkvalitnn slueb poskytovanch zamstnavatelm a uchazem o prci, rekonstrukce i vybudovn ad prce,...
  Mgr. tpnka Filipov
 38. Dky systmu EURES se dozvte, co potebujete k prci v Norsku a vdsku

  Tiskov zprva Informace o ivotnch podmnkch v Norsku a vdsku, pracovnch pleitostech a administrativ, kterou si muste...
  Mgr. tpnka Filipov
 39. Zjmem MPSV je, aby lid dvky nemocenskho pojitn dostvali vas

  Tiskov zprva Ministerstvo prce a socilnch vc (MPSV) spolen s eskou sprvou socilnho zabezpeen (SSZ) vnuje mimodnou...
  Mgr. tpnka Filipov
  Kamil Vaeka
 40. Pi chipkov epidemii bude mon vystavovat neschopenky zptn

  Pokud v souvislosti s epidemi chipkovch onemocnn - vetn nemoci zpsoben virem Pandemic (H1N1) - i v kontextu s nebezpem jejich vskytu...
  Mgr. tpnka Filipov
 41. Na projekt Vzdlvejte se! pjde vce penz

  Tiskov zprva Ministerstvo prce a socilnch vc (MPSV) se rozhodlo navit finann prostedky na projekt Vzdlvejte se!. A to...
  Mgr. tpnka Filipov
 42. MPSV vydalo Statistickou roenku z oblasti prce a socilnch vc

  Tiskov zprva Pomoc tabulek a graf popsat sociln situaci a stav na trhu prce v roce 2008. To je cl Statistick roenky, kterou...
  Mgr. tpnka Filipov
 43. Obec ptelsk rodin roku 2009 spje do finle

  Tiskov zprva U za necel tden, ve stedu 25. listopadu 2009, budou znmi vtzov celosttn soute Obec ptelsk rodin....
  Mgr. tpnka Filipov
 44. I nevidom a slabozrac mohou vyut informan kiosky MPSV

  Tiskov zprva Elektronickm orientanm a informanm systmem pro nevidom a slabozrak TYFLOSET disponuje od tohoto tdne vech 331...
  Mgr. tpnka Filipov
 45. e - Databze produkt Evropskho socilnho fondu m pomoci erpat prostedky EU i podpoit zamstnanost

  Tiskov zprva Na 350 produkt obsahuje nov internetov databze (e Databze) Evropskho socilnho fondu (ESF) na adrese...
  Mgr. tpnka Filipov
 46. Dohoda o hrazen nklad v souvislosti s tzv. neschopenkami

  Tiskov zprva Oetujcm lkam bude mon proplcet st administrativnch nklad v souvislosti s tzv. neschopenkami. Vera...
  Mgr. tpnka Filipov
 47. Stanovisko MPSV k platb pojistnho na sociln zabezpeen v 1. pololet 2007

  Tiskov zprva Ve sdlovacch prostedcch jsou v souasn dob publikovny zavdjc informace o tom, e v 1. pololet roku 2007...
  Mgr. tpnka Filipov
 48. Veejnou slubu mohou obce vyut pi klidu zasnench chodnk

  Tiskov zprva Od 1. ledna 2009 si lid, kte jsou dle ne pl roku v hmotn nouzi, mohou zlepit svou finann situaci vykonvnm...
  Mgr. tpnka Filipov
 49. Stanovisko MPSV k prav vivnho podle nvrhu ministryn spravedlnosti

  Tiskov zprva V posledn dob se v mdich objevila cel ada lnk o zmrech ministryn spravedlnosti Daniely Kovov, kter se...
  Mgr. tpnka Filipov
 50. Lid bez prce mohou vyut historicky prvn Pruku nezamstnanho v roce 2010

  Tiskov zprva Co dlat pi ztrt zamstnn, na koho se obrtit, na jak dvky od sttu vznik nrok nebo jak si najt nov...
  Mgr. tpnka Filipov
 51. O asistennch psech pro handicapovan
  jednaj odbornci z MPSV i dalch instituc

  Zlepen situace zdravotn postiench lid. To je hlavnm clem meziresortn Pracovn skupiny, kter se zabv psy se specilnm vcvikem....
  Mgr. tpnka Filipov
 52. Pehled nejvznamnjch zmn v nemocenskm pojitn od 1. ledna 2010

  Tiskov zprva Od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 budou platit sporn opaten v gesci Ministerstva prce a socilnch vc (MPSV),...
  Mgr. tpnka Filipov
 53. Systm socilnch slueb se postupn mn

  Tiskov zprva Ministerstvo prce a socilnch vc (MPSV) u od roku 2009 zdokonaluje systm poskytovn dotac ze sttnho...
  Mgr. tpnka Filipov
 54. V esk republice loni psobilo vc ne dva tisce agentur prce

  Tiskov zprva Ministerstvo prce a socilnch vc R (MPSV) ke konci roku 2009 evidovalo celkem 2 150 agentur prce s licenc na...
  Mgr. tpnka Filipov
 55. Novela zkona o dchodovm pojitn neovlivnila pjmy invalid bez nroku na dchod

  Tiskov zprva V posledn dob nkter mdia pinesla nesprvn informace o tom, e lid v souvislosti s novelou zkona o pomoci v...
  Mgr. tpnka Filipov
 56. Tm kad tvrt kontrolovan agentura prce v roce 2009 poruovala pedpisy

  Tiskov zprva ady prce v loskm roce zkontrolovaly 674 zprostedkovatel zamstnn a uloily jim 153 pokut v celkov vi 22 330...
  Mgr. tpnka Filipov
 57. O asistennch psech pro handicapovan jednaj odbornci z MPSV i dalch instituc

  Tiskov zprva Zlepen situace zdravotn postiench lid. To je hlavnm clem meziresortn Pracovn skupiny, kter se zabv psy se...
  Mgr. tpnka Filipov
 58. esk republika bude moci vyuvat dal nstroj Evropsk unie pi een situace nezamstnanch

  Na zamstnance proputn v dsledku hospodsk krize bude mon vyut finann prostedky z Evropskho fondu pro pizpsoben se globalizaci...
  Mgr. tpnka Filipov
 59. Informace o poskytovn pspvku na pi

  Pspvek na pi se poskytuje podle rozsahu potebn pomoci a poteby socilnch slueb, nikoliv plon na diagnzu. To plat i pro dti s...
  Mgr. tpnka Filipov
 60. Psa se specilnm vcvikem by mohli mt i handicapovan lid, kte ij v chrnnm bydlen

  Co mus asistenn a vodc psi umt, aby efektivn pomhali postienm lidem. Tmto tmatem se budou v lt zabvat odbornci z meziresortn...
  Mgr. tpnka Filipov
 61. V ESK REPUBLICE PIBV SMUTNCH DT͓

  Tiskov zprva AGENTURA CZECHINVEST PODPORUJE VIDEOKLIP STUDENT PRASKHO GYMNZIA Praha, 16. ervna 2011: Studenti praskho Gymnzia...
  tpnka Filipov tiskov mluv
 62. PROGRAM GESHER/MOST NABZ DALCH 60 MILION KORUN NA VZKUM A VVOJ

  MMT VE SPOLUPRCI S MPO VYHLSILO TET VZVU K PEDKLDN DOST O DOTACI Praha, 9. ledna 2012: et podnikatel se zamenm na...
  Mgr. tpnka Filipov
 63. NOV CZECHINVEST RON VYTVO TISCE PRACOVNCH MST

  ZAM SE NA PODPORU INOVAC, SOFISTIKOVAN INVESTICE A ROZVOJ ZNALOSTN EKONOMIKY Praha, 22. z 2011: Vznik tisc novch pracovnch mst a...
  CZECHINVEST
 64. NOV CZECHINVEST RON VYTVO TISCE PRACOVNCH MST

  ZAM SE NA PODPORU INOVAC, SOFISTIKOVAN INVESTICE A ROZVOJ ZNALOSTN EKONOMIKY Praha, 22. z 2011: Vznik tisc novch pracovnch mst a...
  CzechInvest
 65. MINISTERSTVO PRMYSLU A OBCHODU PRODLOUILO TET VZVY PROGRAM ROZVOJ A ICT V PODNICCH

  REGISTRAN DOSTI O DOTACE BUDE PIJMAT CZECHINVEST OD POLOVINY LEDNA 2012 Praha 28. prosince 2011: Podnikatel z hospodsky slabch region...
  Mgr. tpnka Filipov
 66. OECD: POKRAUJTE V REFORMCH

  ESK REPUBLIKA POTEBUJE PODLE OECD ZLEPIT PODNIKATELSK PROSTED, VZDLVAC SYSTM I TRH PRCE Praha, 28. nora 2012: esk republika je...
  tpnka Filipov
 67. ROTARY CLUB PRAHA

  Pozvnka na tiskovou konferenci k projektu Pe o dui pro dti z postien oblasti, kter se uskuten v ter 24. 7. 2012 v 10:00...
  tpnka Filipov
 68. Memorandum ministerstva zdravotnictv a Platformy zdravotnch pojitnc R

  Ministerstvo zdravotnictv R a Platforma zdravotnch pojitnc R o. s. dnes podepsaly Memorandum o vzjemn podpoe a navzn spoluprce....
  VLASTIMIL SRE
 69. Ministerstvo rad: Jak lpe stavt pro zdravotn postien

  Tiskov zprva Ministerstvo prce a socilnch...
  tpnka Filipov
 70. Mllerov: Lid mus vdt, kdy dostanou od sttu penze. A mli by je dostat co nejdve

  Ministerstvo prce a socilnch vc citliv vnm fakt, e nkterm maminkm v noru pily dvky v jinch ne obvyklch termnech. Usiluje o to,...
  tpnka Filipov
 71. Nov pravy sKarty jsou hotov,
  jdou do pipomnkovho zen

  Ministerstvo prce a socilnch vc dokonilo prce na zmnch zkon v souvislosti s sKartou. pravy prvnch pedpis tkajcch se karty...
  tpnka Filipov, tiskov mluv MPSV
 72. Jak mohou pracovat
  tce zdravotn postien lid

  Ergodiagnostika, tedy podrobn vyeten osob s t잚m zdravotnm postienm s clem zjistit pracovn pedpoklady handicapovanch, bude dostupnj....
  doc. MUDr. Olga vestkov, Ph.D., KRL VFN; Mgr. tpnka Filipov, MPSV
 73. Nov web vs provede socilnmi slubami

  Efektivnj zen, rozdlovn a sledovn penz nejen z EU na sociln sluby. To je cl projektu, o kterm si lid mohou nov dozvdt vce tak...
  Mgr. tpnka Filipov, MPSV
 74. Lep pi o postien pomhme tak penzi z EU

  Odbornci a profesionln organizace jsou pedpokladem kvalitnch socilnch slueb. A prv na n lze v souasn dob vyut penze z Evropskho...
  Mgr. tpnka Filipov, MPSV
 75. Sedm bod plnu pro zamstnanost

  Ministryn prce a socilnch vc Ludmila Mllerov zveejnila pln, kter by ml pomoci vytvoit nov pracovn msta a dt lidem bez prce anci....
  Mgr. tpnka Filipov, MPSV
 76. Sociln sluby se mn, Domov
  Pstina ukazuje novou vizi ve filmovm spotu

  Domov Pstina je jednm ze zazen Centra socilnch slueb Jindichv Hradec, kter zizuje Jihoesk kraj. Jeho kolem je poskytovn pobytov...
  tpnka Filipov, tiskov mluv MPSV
  Ale Adamec, vedouc domova Pstina
 77. Mllerov: Chceme pomoci lidem s postienm

  Ministerstvo prce a socilnch vc zvauje zmnu zkon i nov prvn pedpis, kter se bude tkat zdravotn postiench. Ml by jim pomoci: dky...
  Mgr. tpnka Filipov, MPSV
 78. Sv dt mete vzt s sebou do prce.
  eenm je dtsk skupina.

  Zapsat dt do matesk koly nebo shnt chvy i prarodie na hldn? Dobrm eenm me bt dtsk skupina teba prv na vaem pracoviti....
  Mgr. tpnka Filipov, MPSV
 79. Zachytili jste umlecky strnut? Mete dostat cenu.

  Historicky poprv se kon sout o Cenu Rady vldy pro seniory a strnut populace. M za cl zvit povdom o seniorech, motivovat k aktivnmu...
  Mgr. tpnka Filipov, MPSV
  Foto: Dana Vondrkov
 80. Konference: Zbavit lovka svprvnosti ji nebude mon

  Kad klient socilnch slueb s opatrovnkem by ml mt zpsobilost k prvnm konm, kter souvisej s jeho kadodennm ivotem. O tomto tmatu a...
  tpnka Filipov, tiskov mluv MPSV
 81. Seril: Jak pomoci lidem najt Vlastn cestu

  esk televize zan vyslat srii ptiminutovch poad s nzvem Vlastn cestou. A do ervence v nm bude divky seznamovat s pbhy lid, kte...
  tpnka Filipov
 82. Stt nem rodinm pikazovat, m jim pomhat

  Dnes je Mezinrodn den rodin. A prv rodina a ochrana dt je jednou z oblast, kter ministerstvo prce a socilnch vc podporuje. Jen na...
  Mgr. tpnka Filipov, MPSV
 83. Mllerov: Na sociln sluby dme dal pl miliardy

  Ministryni prce a socilnch vc Ludmile Mllerov se podailo navit penze na sociln sluby. Poskytovatel tak budou moci dostat dalch 500...
  Mgr. tpnka Filipov, MPSV
 84. Seril: Jak pomoci lidem najt Vlastn cestu

  esk televize zan vyslat srii ptiminutovch poad s nzvem Vlastn cestou. A do ervence v nm bude divky seznamovat s pbhy lid, kte...
  Mgr. tpnka Filipov, MPSV
 85. MPSV: Radme, jak se vypodat s povodn. Letky dostanou lid ze zaplavench oblast.

  Ministerstvo prce a socilnch vc chce pomoci lidem postienm povodn, aby se rychle zorientovali v sociln a pracovnprvn oblasti, kter s ...
  Mgr. tpnka Filipov, MPSV
 86. Dobrovolnk v esku pibv - dky Dobr dui

  Kdo je v esk republice Dobrou du? A co pinesl prvn ronk stejnojmennho projektu, kter jako jedin u ns podporuje dobrovolnictv...
  Mgr. tpnka Filipov, MPSV
 87. S pitnm reimem pome zamstnavatel. Nejen v horku

  Aktuln pedpov poas k, e souasn hork dny njakou dobu vydr. Vysok teploty jsou nron a zatujc pro lidsk organismus a tak...
  Mgr. tpnka Filipov, MPSV
 88. Lidem postienm povodnmi pome stt

  Na ad mst esk republiky byl vyhlen 2. i 3. stupe povodov aktivity. Kvli iveln katastrof se nkte lid mohou dostat do nesnz. Stt...
  Mgr. tpnka Filipov, MPSV
 89. Loni se vytdilo tm 600 tisc tun odpadu, nejvc v Pardubickm kraji

  Kad oban esk republiky v roce 2013 vytdil v prmru 57,2 kg papru, plast, skla, npojovch karton a kov. Nejvc se v rmci sbrnch...
  Svaz mst a obc R
 90. Rychlej rozhodovn a mn zneuvn socilnch dvek

  Rychlej rozhodovn a mn zneuvn, tak by mohly vypadat sociln dvky. A to dky spoluprci adu prce R a obc O socilnch dvkch...
  Svaz mst a obc
 91. Svaz podporuje prostupn bydlen

  Kde je hranice, kdy se m postarat stt a kdy lid samotn? Tm filosofick otzka, kter se nabz v souvislosti se socilnm bydlenm - jednm...
  Svaz mst a obc R

Vyhledvn

 


Foto dne

 
PepenkyPepenky
Jak si pipravte tuto pochoutku se dozvte v dnenm lnku.

Trénuj mozek

Krtce ...

 
9.11.2014

Dlouhodob uvn analgetik na bolav klouby me zpsobit i zvan zdravotn problmy

Podle odbornk analgetika kadodenn uv... (cel text)
8.11.2014

6 nejastjch pin ili escort nedostatku vitaminu

mraniye Escort ile karsılasın, Bu... (cel text)
7.11.2014

10 pznak Alzheimerovy choroby

Eğer isterseniz harika sex iin ili escort... (cel text)
Zobrazit dal zprvy

Copyright obansk sdruen Prvn krok 2002 - 2023 a dodavatel obsahu | webmaster: admin@prvnikrok.cz