vertikální zdvižná ploiána TAURUS

detailní informace
Charakteristika:
Je určena, pro klienty na invalidních vozících s případnou doprovodnou osobu nebo pro 3 osoby stojící, k překonání většího výškového rozdílu na místech, kde není vhodné použít jiný druh plošiny. Montovaná nebo zděná šachta. Exterier i interiér.
Výrobce:
HORIZONT-NARE s.r.o.
Prodejce:
HORIZONT-NARE s.r.o.
Distributor:
HORIZONT-NARE s.r.o.
Poskytovatel:
HORIZONT-NARE s.r.o.
Země:
ČR
Náleží do těchto kategorií: