Grid 2

detailní informace
Charakteristika:
Grid 2 umožňuje lidem, kteří v důsledku zdravotního postižení nekomunikují mluvenou řečí vůbec nebo ve velmi omezené míře, použít počítač jako pomůcku s hlasovým výstupem a užívat pro dorozumívání tabulky ze symbolů, slov nebo písmen.
Cena:
9 500 Kč
Výrobce:
Sensory Software
Prodejce:
SPC pro vady řeči
Země:
UK
Náleží do těchto kategorií: