Mentio Hádanky

detailní informace
Charakteristika:
Počítačový program zaměřený na kontrolu rozumění textu a rozvoj logického myšlení. Obsahuje 240 hádanek, každá věc je popsána 3 větami, obrázky je možné vytisknout. Program používá tiskací i psací písmena, cvičení lze provádět také sluchovou cestou.
Výrobce:
Mgr. M. Petržílková
Náleží do těchto kategorií: