Mentio Slovesa

detailní informace
Charakteristika:
Počítačový program určený ke stimulaci řeči pomocí jednoduchých vět, k nácviku globálního čtení, chápání časových vztahů a vztahu příčiny a následku. Obsahuje čtveřice obrázků popisující každodenní činnosti, ze kterých lze složit dějovou posloupnost.
Výrobce:
Mgr. M. Petržílková
Náleží do těchto kategorií: