Mentio MM (Paměťová cvičení)

detailní informace
Charakteristika:
Počítačový program zaměřený na trénink krátkodobé paměti, nácvik pozornosti a soustředění, rozumění psanému textu, rozlišování číslic a tvarů, rozvoj logického myšlení a pochopení prostorových pojmů.
Výrobce:
Mgr. Marta Petržílková
Náleží do těchto kategorií: