Informační materiály

Zneužití

Popis:
Léčba následků sexuálního či emočního násilí.
Lidé, kteří byli ve svém dětství vystaveni sexuálnímu nebo emočnímu zneužívání, trpí často ještě po desetiletích následky těchto prožitků.
Poznámka:
Zneužívání představuje vždy masivní zásah do osobnosti člověka a vede k duševním či tělesným následkům. Dotyční přicházejí do psychoterapie s nejrůznějšími obtížemi – problémy s vlastní identitou, sexuálními obtížemi, psychosomatickými poruchami, depresemi a úzkostmi, závislostí, často též s ohrožením sebevražedným jednáním
Typ materiálu:

literatura

Kategorie:

sexualita

Autor:
Heinz-Peter Röhr
Vydavatel:
Portál
Rok výroby/vydání:
2014
K dispozici: