Informační materiály

Trénink slovní zásoby pro každý věk

Popis:
Kniha obsahuje řadu různých cvičení zaměřených na rozvoj slovní zásoby.
Poznámka:
Cvičení však kromě tohoto prvotního cíle procvičují paměť, koncentraci, kreativitu (pravou mozkovou hemisféru), logické myšlení (levá mozková hemisféra), jazykový cit, schopnosti vyjádření v psaném i ústním projevu. Cvičení jsou koncipována pro jednotlivce, po naznačených úpravách je lze použít i ve skupině. Součástí knihy je klíč s řešeními všech úloh.
Typ materiálu:

literatura

Kategorie:

ostatní

Autor:
Jitka Suchá
Vydavatel:
Portál
Rok výroby/vydání:
2014
K dispozici: