Stránky jsou podporovány Ministerstvem zdravotnictví v rámci Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Přihlásit se
25. září 2023
Svátek má Zlata

Citát

Tajemství ženy tkví v tom, že je současně tak slabá a tak silná, tajemství muže - že je zároveň tak silný i tak slabý.
GILBERT PIERRE FRANCOIS CESBRON

Lidské tělo

Stárnutí

Většina starších touží být mladší. Tělesně určitě. Z těch lehčích trápení zmíním vrásky a... více

Cestování

Vody už je dost

A to v pravém slova smyslu. Neustálé příděly vody ze shora nenaplňovaly jenom naší loď, ale taky... více

Kalendárium

 
27. 9.
Světový den cestovního ruchu
1. 10.
Mezinárodní den hudby
Zobrazit další datumy v kalendáriu

Infomateriály

 

Knihy nakladatelství Portál

Knihy nakladatelství Portál Uwe Wolff
Labyrint. Cesta k vlastnímu středu
Doporučená cena: 269,- Kč

V edici Spektrum vyšla publikace s přitažlivým námětem, mapujícím různé formy labyrintů – bludišť, jimiž se člověk hledající svoji duchovní cestu musí vydat. Jsou považovány za vstupní brány k novým životním úsekům. Autor je v několika kapitolách rozděluje podle toho, na jakou oblast mohou být zaměřeny a jakým způsobem léčí tu kterou zraněnou část v psychice člověka. Jejich uklidňující účinek se uplatňuje stejnou měrou při zvládání stresu nebo například při resocializaci trestaných, jimž pomáhá znovu nalézt sebe sama. Tak třeba krétský labyrint je věnován cestě sebepoznání, labyrint v Epidauru vede cestou léčení, egyptský cestou klidu a nejproslulejší chartreský se zabývá cestou lásky. Každá z cest v sobě zahrnuje několik stupňů, jimiž je nutno projít, aby se duchovní život člověka mohl naplňovat tím, že pochopí svůj vnitřní labyrint, jež ho dovede k proměně. Jak zmiňuje citát Hermanna Kerna v úvodu knihy: „V labyrintu se člověk neztratí. V labyrintu se člověk najde. V labyrintu nepotkáme Mínótaura. V labyrintu potkáme sebe.“


Enrico Corsi
Automasáže
účinné a jednoduché techniky masáží vlastního těla
Doporučená cena: 325,- Kč

Na 125 stranách skvěle vypravené knihy je čtenář seznamován se základními technikami automasáže a ukázkami důležitých masážních bodů a linií i způsobů jak správně vyvíjet tlak. V oddílu preventivní péče se autor zabývá masáží hlavy, obličeje, břicha a nohou. Uváděné techniky prospívají duševní pohodě i zdraví celého organismu, aniž by kladly požadavky na odbornost. Jsou vybrány tak, aby je mohl dobře zvládnout každý. Větší část knihy je věnována jednotlivým potížím a jejich léčbě – úzkost a bušení srdce, astma, křeče, bolest za krkem, bolestem nohou, kyčlí, kolen, rukou, ramen, beder, včetně potíží s impotencí, nespavostí či bolesti zubů nebo bolesti v krku ad. V každém oddíle je uveden popis používané metody s vyznačením masážních bodů, srozumitelným návodem samotné masáže i preventivního cvičení. Přitom nechybí názorné fotografie, které vhodně ilustrují celkový výklad. Zároveň jsou zmíněny terapie, které by laik neměl provádět, neboť spadají do kompetence odborníka – jako např. reflexní terapie nohou, ájurvédská masáž či kraniosakrální terapie.


Mathias Jung
Malý princ v nás
Na objevné cestě se Saint-Exupérym

Útlá knížka německého psychoterapeuta je inspirována slavnou knihou Antoina de Saint-Exupéry – Malý princ. Zamýšlí se nad tématy, která jsou s životem člověka úzce propojena - strach, krize, panovačnost, závislost a touha, mít, nebo být? dvojí tvář vědy, dítě ve mně, objevení pomalosti, láska je lopota nebo sestra smrt. Doplňuje je texty i jiných autorů a zaměřuje své úvahy tak, aby byly čtenáři zrcadlem, v němž uvidí nezkresleně sám sebe. Pomůže mu to zbavit se nezdravých iluzí, návyků i připoutanosti k těm způsobům myšlení i života, které ho od opravdového prožívání odvracejí. Nepoučuje, nekáže, pouze občas vznáší otázky, k nimž odpovědi může i díky této knížce nalézt čtenář sám v sobě.


Serge Ciccotti
Lépe porozumět sobě i ostatním
Zajímavé psychologické experimenty pro lepší pochopení našeho chování

Serge Ciccotti jako zkušený psycholog a výzkumný pracovník má bohaté zkušenosti s příčinami různorodého lidského chování, které ne vždy podléhá racionálním očekáváním. Pohnutky přitom nemusejí být vždy na první pohled patrné, proto se je snaží odhalit v této knize odpovědně, na základě přísného dodržováním vědeckých metod a výzkumů. Ukazuje zajímavé přístupy o „jistých představách“ o daných jevech a přináší odpovědi na některá proč: Proč je dobré, když je vaše nejlepší kamarádka „ošklivá“? Proč tatínek říká „jo, jo“, když čte noviny? Proč někdy použijete sůl místo cukru? Proč je něco kratší tím víc, čím je to lepší? Proč se vaši přátelé neřídí vašimi radami a raději se drží svých chyb? Proč bylo za „starých dobrých časů“ lépe? Proč by ženy neměly být vtipné? Na tyto a další otázky vztahující se k naší paměti, inteligenci, vnímání, emocím, které si někdy i sami kladete, najdete vysvětlení, které vás možná nečekaně překvapí.


Maria Molicka
Příběhy, které léčí
Doporučená cena: 219,- Kč

Mohlo by se zdát, že příběhy, které tato knížka pro děti, vypráví, jsou pohádkové. Hlavní hrdinové – zvířátka a fantazijní bytosti však prožívají stejné situace a problémy, které mohou prožívat děti. Těm takto pomáhají problém zracionalizovat, vyjádřit a hledat způsob jeho řešení, ať už se jedná o stresovou situaci s nástupem do školy, výsměch kamarádů, nepochopení vrstevníků, konflikt mezi rodiči nebo pobyt v nemocnici a odloučení od rodiny. Knížku polské psycholožky a terapeutky věnující se dětem a mládeži uvítají nejen rodiče, ale také učitelé, vychovatelé a rovněž psychoterapeuti, zabývající se biblioterapií. Text doplňují ilustrace dětí jedné pražské základní školy.


Wencke J. Seltzer
Sedm němých let
Příběhy z rodinné psychoterapie

Norská lékařka a klinická psycholožka odkrývá šest příběhů ze své praxe psychoterapeutky s dětmi a mladistvými. Zaujmou nejen zájemce o rodinnou psychoterapii, ale jistě i rodiče, kteří zatím nedostatečně vnímají potřeby svých dětí. V „němých příbězích“ se otevírají zamlčené obsahy a témata, o nichž se nesluší mluvit i tajemství, která je nutno před ostatními udržet, jako v příběhu, kdy prarodiče utajovali před vnoučetem, kdo je jeho otcem. Pokud je jednotlivec na takový příběh sám, mohou na něj útočit pocity viny a strachu, což mívá následky na jeho duševním zdraví. Někdy dochází i ke ztrátě paměti v souvislosti s traumatizujícími zážitky v rodině. Zdaleka zde neplatí, že „mlčeti je zlato“, stejně jako nutnost zcela všechno pojmenovat slovy. Autorka věří, že kniha přispěje k lepšímu porozumění utrpení jednotlivce v souvislosti s jeho problémy i tomu, jak mu předcházet a poskytnout ochranu duševního zdraví dětem i dospívajícím.


Irvin D. Yalom
Pohled do slunce
O překonávání strachu ze smrti

„Smrt je osud. Touha přežít a děs ze zmaru tu budou vždycky. Jsou instinktivní – zabudované do lidské protoplazmy – a mají významný vliv na to, jak člověk žije.“ píše autor na úvod kapitoly o překonávání hrůzy ze smrti prostřednictvím vztahu. Jako zkušený psychoterapeut a přední představitel světové skupinové psychoterapie ví, že vědomí vlastní smrtelnosti člověk dokáže přijímat většinou jen obtížně. Protože nedokážeme žít s pohledem do tohoto slunce poznání, děsí nás jistota vlastního konce. Některé psychické nemoci jsou dokonce vyústěním úzkosti ze smrti. Autor tento strach pojmenovává jako kořen všech ostatních psychických poruch. Uvádí mnoho skutečných příběhů ze své dlouholeté terapeutické praxe a zmiňuje i osudy mnoha známých osobností. Strach ze smrti se může přenést i do strachu ze života. Přijmutí života v celé plnosti včetně jeho konce, dodává člověku nový, hlubší smysl životního naplnění i jeho vlastního prožívání.


Guy Gilbert
Evangelium podle svatého lotra

Francouz Guy Gilbert působí jako kněz a vychovatel mládeže. Ve své zemi je velmi populární osobností a právě tato jeho kniha (z dvaceti dosud vydaných) byla ověnčena „Cenou spirituality dneška“ za rok 2004. Je v ní mnoho příběhů „lotrů“, dětí z ulice, delikventů, často trosek, pocházejících z problémových rodin. Příběh o milosrdenství, kdy lotr na kříži vedle Krista ho prosí za odpuštění a žádá, aby ho vzal s sebou do ráje, což se mu záhy splní, autora vždy fascinoval. Z tohoto pohledu také věnoval svoji knihu, která se čte srdcem všem, kteří jsou schopni žít láskou a inspirovat se milosrdenstvím v každodenním životě. Čtenář se přesto nevyhne konfrontaci s leckdy zajetými klišé, dopředu odsuzujícími názory a morální bezcitností vůči těm, kteří se ne vždy vlastní vinou ocitli na okraji společnosti a jimiž opovrhují. Možná, že právě kapitoly o odpuštění, jak říkat pravdu, o umění naslouchat, od neštěstí k naději, pokora v různých životních etapách, nebo milovat trpící, mohou opět pomoci naplno ožít okoralému srdci nezávisle na tom, zda patří věřícímu, nebo ateistovi.


Zdeněk Matějček
Po dobrém, nebo po zlém?
O výchovných odměnách a trestech

Umění odpouštět – Výchovné prostředky a situace pro jejich využití Vynikající odborník pediatr, autor četných populárních knih z oblasti obecné i klinické psychologie si získává další generaci čtenářů. Jeho kniha, jejíž šesté vydání prokazuje stálou platnost dlouhodobých zkušeností a výsledků praxe v dětské psychologické poradenské službě, vybízí čtenáře k zamyšlení nad výchovnými účinky cílenými na děti. Jasným, laskavým způsobem se zabývá úskalím nesprávné výchovy a ozřejmuje, proč a v kterých případech se má zvolit ta která metoda. Mnohé napovídá obsah: Kdo nezasluhuje trest? Jak a kdy? Mezi odměnou a trestem, Vychováváme se navzájem, Umět odpouštět, O spravedlnosti, lásce a jiných věcech… Vybízí rodiče k zamyšlení i aktivnímu přístupu, jak rozumět sobě a dítěti, což jim i jejich dětem přinese prospěch a posílí vzájemnou lásku a úctu.


Jeroným Klimeš
Partneři a rozchody

Je smutným faktem, že podle statistik téměř každé druhé manželství u nás končí rozvodem. Ačkoliv se může zdát, že „rozvodem se vše vyřeší“, jde o proces, který má své zákonité fáze, v nichž se partneři chovají různým způsobem. Někdy i dobře míněné jednání nevede k očekávaným výsledkům a naopak může způsobit další obtíže. V knize jsou jednotlivé fáze popsány na příkladech a s doporučením, jak se v každé z nich nejlépe zachovat a vyhnout se zhoršení i tak napjatých vztahů. Autor uvádí i faktory, které vztah mohou ohrozit nebo do té míry poškodit, že v něm není možno již pokračovat, včetně chyb ve volbě partnera, ve vzájemné komunikaci i v následném řešení problémů. Kniha je určena jednak partnerům, kteří prožívají manželskou krizi, nebo rozvod, a také odborníkům pomáhajících profesí.


Arthur J. Barsky – Emily C. Deans
Jak lépe žít se zdravotními problémy
Šestitýdenní program pro zkvalitnění života
Doporučená cena: 249,- Kč

Šestitýdenní program učí, jak přestat myslet na své symptomy a začít myslet na sebe, je určen především lidem s přetrvávajícími bolestmi, nebo zdravotními problémy, které chronicky zhoršují kvalitu života. Může jít o nespavost, bolesti zad, únavu a vyčerpání nebo poruchy trávení či jiné problémy. Arthur Barsky, zkušený psychiatr a průkopník v oboru psychosomatické medicíny dává do souvislosti způsob, jakým lidé svoje onemocnění pojímají s tím, jak ho prožívají. U pacientů se stejnou chorobou se může jednat o zcela rozdílné přístupy, které následně ovlivňují jejich život. Pro chronicky nemocné je určena kniha, v níž autoři nabízejí ozdravný program na šest týdnů, zahrnující řadu různých technik a cvičení, pomáhající zmírňovat symptomy a posilovat produktivní chování. Kromě konkrétních situací včetně stresu a činností, jež projevy nemocí zhoršují, nabízejí i možnosti, jak příznivě ovlivňovat mysl a to včetně zdravé výživy a vhodného pohybu. Text je doplněn řadou příkladů na konkrétních příbězích.


Andy Behrman
Electroboy
Vzpomínky na mánii
Doporučená cena: 299,- Kč

Maniodepresivní psychóza, závažné duševní onemocnění, při němž se střídají dvě extrémní nálady – mánie a deprese, postihla i autora beletristicky sepsaných vzpomínek na život s mánií. Po čtyři roky se mu jako úspěšnému muži, absolventu Weslean Univerzity, střídajícím zaměstnání jako své obleky, dařilo nemoc skrývat. Teprve když měl konflikty se zákonem, podstoupil náročnou léčbu včetně devatenácti elektrošokových terapií.

Strhující intimní výpověď podaná formou deníkových zápisů odhaluje Andyho život v mánii, burcující ho k nákupům enormních zásob kečupu, přeletům z Curychu na Bahamy a zpět, aby vyrovnal studené a teplé počasí, nebo k navazování známostí na jednu noc, protože dotyčná seděla právě o šest (six) židlí dál.

Svou knihou může autor pomoci těm, kteří by chtěli lépe pochopit člověka s maniodepresivní psychózou, jenž třeba žije v jejich rodině nebo blízkosti.


Knihy lze zakoupit v knihkupectví nebo na dobírku na adrese:
Portál, s. r. o.
Klapkova 2
182 00 Praha 8
tel.: 283 028 203
e-mail: obchod@portal.cz
www.portal.cz
Kategorie: knižní novinky
Dana Vondrášková
Publikováno: 27.2.2009
Knihy nakladatelství Portál
Knihy nakladatelství Portál
Knihy nakladatelství Portál
Knihy nakladatelství Portál
Knihy nakladatelství Portál
Knihy nakladatelství Portál
Knihy nakladatelství Portál
Knihy nakladatelství Portál
Knihy nakladatelství Portál
Knihy nakladatelství Portál
Knihy nakladatelství Portál
Knihy nakladatelství Portál

Vyhledávání

 


Foto dne

 
PepřenkyPepřenky
Jak si připravíte tuto pochoutku se dozvíte v dnešním článku.

Trénuj mozek

Krátce ...

 
9.11.2014

Dlouhodobé užívání analgetik na bolavé klouby může způsobit i závažné zdravotní problémy

Podle odborníků analgetika každodenně užívá... (celý text)
8.11.2014

6 nejčastějších příčin şişli escort nedostatku vitaminu

Ümraniye Escort ile karsılasın, Bu... (celý text)
7.11.2014

10 příznaků Alzheimerovy choroby

Eğer isterseniz harika sex için şişli escort... (celý text)
Zobrazit další­ zprávy