Stránky jsou podporovány Ministerstvem zdravotnictví v rámci Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Přihlásit se
20. červenec 2024
Svátek má Ilja

Citát

Nejlepším předpokladem dobrého manželství je slepá žena a hluchý muž.
Nepil František

Lidské tělo

Stárnutí

Většina starších touží být mladší. Tělesně určitě. Z těch lehčích trápení zmíním vrásky a... více

Cestování

Vody už je dost

A to v pravém slova smyslu. Neustálé příděly vody ze shora nenaplňovaly jenom naší loď, ale taky... více

Kalendárium

 
6. 8.
Světový den boje za zákaz jaderných zbrani
9. 8.
Mezinárodní den původních obyvatel světa
Zobrazit další datumy v kalendáriu

Infomateriály

 

Kolik je v České republice alkoholiků?

Kolik je v České republice alkoholiků?

Odpověď na tuto častou otázku je obtížná. Nejprve je třeba zdůraznit, že namísto „alkoholismu“ je vhodnější mluvit o závislosti na alkoholu a o škodlivém užívání alkoholu. Přesné definice těchto diagnostických kategorií lze najít v Mezinárodní klasifikaci nemocí i v jiných pramenech (Nešpor, 2007). Zde jen uvádíme, že v případě závislosti na alkoholu musí postižený naplnit nejméně tři z šesti znaků v průběhu posledních 12 měsíců. I když jsou tyto znaky formálně vzato rovnocenné, za klíčové považujeme bažení po alkoholu (craving) a zejména zhoršené sebeovládání ve vztahu k alkoholu. Pro diagnózu škodlivého užívání alkoholu je třeba, aby docházelo k tělesnému nebo duševnímu poškození v důsledku pití alkoholu, ale bez závislosti.


Údaje o počtu léčených

Tento zdroj informací je pro posuzování situace v populaci velmi nespolehlivý a z řady důvodů. K nim patří mimo jiné pocity stigmatizace, nedostatečná informovanost o alkoholu a závislosti, malá informovanost o léčbě a jejich formách, nedostatečná síť ambulantních zařízení a čekací doby v zařízení lůžkových, ekonomické zřetele (ušlý zisk, platby u lékaře atd.) a obavy ze znevýhodnění v pracovní oblasti. Počet ambulantně léčených pro diagnostikované problémy působené alkoholem činil v roce 2005 pouze 27 400 osob, což je evidentně jen zlomek těch kdo jsou na alkoholu závislí nebo ho užívají škodlivě.


Původní data z České republiky

Počet rizikových a závislých konzumentů v ČR můžeme odhadovat na základě dotazníku AUDIT, který byl použit v populačním šetření Názorů občanů na zdraví a zdravotnictví v roce 2006 (N = 2326, věk 18 – 64 let, průměrný věk 39,2 roků). AUDIT je skríningový dotazník používaný v mnoha zemích světa právě pro posouzení výskytu rizikového a problémového pití v populaci. Dotázaný může v AUDITu získat 0 až 40 bodů, přičemž doporučená interpretace skórů je následující: 0 až 7 bodů – spotřeba alkoholu bez zřetelného rizika, 8 až 19 bodů – rizikové nebo škodlivé pití, osoba s tímto skórem je indikována pro krátkou intervenci, skór 20 a více bodů – svědčí o vážných problémech ve vztahu k alkoholu, se značnou pravděpodobností závislosti na alkoholu. Osoby s tímto skórem by měly vyhledat odbornou pomoc. Výsledky ukazují, že 2 % populace tj. více než 140 tisíc ekonomicky aktivních obyvatel ČR konzumuje alkohol s takovými problémy, které by vyžadovaly odbornou pomoc. S velkou pravděpodobností jde o závislé osoby. Rizikovým nebo škodlivým způsobem pije alkohol téměř pětina dospělé populace, tj. více než 1,3 miliónu obyvatel z dospělé ekonomicky aktivní populace ČR. Jde přitom o konzervativní odhad, který reprezentuje jeho dolní hranici. Je tomu tak proto, že i v anonymních šetřeních mají dotázaní tendenci udávat nižší spotřebu alkoholu než je skutečnost (tendence vypovídat sociálně žádoucím způsobem), a také proto, že osoby s problémy ve vztahu s alkoholem častěji odmítají účast na dotazovém šetření.


Odhady na základě mezinárodního srovnání

Interní zpráva pro britského ministerského předsedu (Prime Minister’s Strategy Unit, 2003) odhadovala počet závislých na alkoholu v britské populaci osob starších 15 let na 7 %. Kdybychom tento odhad převedli do našich poměrů, vyšlo by nám číslo 614 351 osob závislých na alkoholu v České republice. Zde podotýkáme, že podle OECD i podle Světové zdravotnické organizace má Česká republika vyšší spotřebu alkoholu na jednoho obyvatele než Velká Británie. Alfonso a spol. (2004) odhadují, že někdy během života trpělo duševní poruchou působenou alkoholem 5,2 % obyvatelstva Belgie, Francie, Německa, Itálie, Holandska a Španělska. Přepočteno na počet obyvatel by se v České republice opět jednalo řádově o statisíce osob.


Prevence

Alkohol představuje závažné riziko pro veřejné zdraví. V tomto směru se vyjádřili prominentní lékaři, nedávno např. prezident Commonwealth Medical Association (Arulrhaj, 2007). Prevenci škod působených alkoholem zdůrazňuje i zpráva expertní skupiny Světové zdravotnické organizace (WHO, 2007). V tomto sdělení se zaměříme na zprávu Britské lékařské asociace (BMA, 2008). Důvodem je skutečnost, že zmiňovaná zpráva je velmi obsáhlá a důkladně zpracovaná. Navíc Velká Británie má relativně vysokou spotřebu alkoholu, takže uvedené stanovisko je pro nás zvláště relevantní.

Autoři zprávy nejprve shrnují rizika alkoholu, k nimž patří nádorová onemocnění, jaterní cirhózy, některé cévní mozkové příhody, závislost na alkoholu, dopravní nehody, pády, jiné úrazy a násilné příčiny smrti. S alkoholem souvisí násilná i jiná trestná činnost, nižší produktivita práce a sociální problémy (např. rozvodovost). Roční škody působené alkoholem v roce 2002/2003 činily v Anglii 55,1 miliard liber, ve Skotsku 1,13 miliard liber a v Severním Irsku 0,74 miliard liber.


Doporučení
Britská lékařská asociace doporučuje mimo jiné.
· Zvyšovat zdanění alkoholu více než roste inflace.
· Omezit dobu prodeje alkoholu i hustotu míst, kde se prodávají alkoholické nápoje.
· Prosazovat zákaz prodeje alkoholických nápojů intoxikovaným osobám. Riziko násilného chování pod vlivem alkoholu roste ještě více za následujících okolností: velký počet lidí v malém prostoru, hlasitá hudba nebo hluk, velký počet mladých lidí, špatné osvětlení, špína a nepořádek, nedostatečné větrání a špatně připravený personál.
· Citelně postihovat ty, kdo pravidla poruší, včetně odebrání licence k prodeji alkoholu.
· Zákaz reklamy alkoholu před 21. hodinou a před filmy, na které má přístup mládež pod 18 let.
· Zakázat výrobcům alkoholu sponzorování sportovních a kulturních akcí, kterých se účastní mládež.
· Všechny alkoholické nápoje i reklamy na alkoholické nápoje by měly nést informace o obsahu alkoholu a o jeho riziku.
· Lidé, kteří se dostávají do zdravotní péče pro úrazy, trávicí poruchy, duševní obtíže apod., by měli být náležitě vyšetřeni na problémy působené alkoholem. Soustavně by se u nich také měla provádět krátká intervence – např. zpětná vazba, posilování motivace, aktivní předání, nabídnutí svépomocné příručky (Nešpor 2006, 2007).
· V závěru zprávy doporučuje tým Britské lékařské asociace vedený profesorem sirem Charlesem Georgem vytvořit materiální podmínky pro účinnou prevenci i léčbu problémů působených alkoholem. Zpráva také vyjadřuje podporu snahám Světové zdravotnické organizace.

Literatura
Alonso J, Angermeyer MC, Bernert S a spol. Prevalence of mental disorders in Europe: results from the European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) project. Acta Psychiatr Scand Suppl. 2004;(420):21-7.
Arulrhaj S. Alkohol – a great public health harm. The Globe 2008; 8(1):30-31.
BMA Board of Science. Alcohol misuse: tackling the UK epidemic. 2008; 91. Dostupné na www.bma.org.uk/ap.nsf/AttachmentsByTitle/PDFtacklingalcoholmisuse/$FILE/Alcoholmisuse.pdf
Nešpor K. Návykové chování a závislost. Třetí aktualizované vydání. Praha: Portál 2007; 176.
Nešpor K. Zůstat střízlivý. Brno: Host 2006; 238. Volně ke stažení na www.drnespor.eu.
Prime Minister’s Strategy Unit (2003) Interim analytical report for the national alcohol harm reduction strategy. London: Prime Minister’s Strategy Unit.
www.cabinetoffice.gov.uk/upload/assets/www.cabinetoffice.gov.uk/strategy/su%20interim_report2.pdf
WHO Expert Committee on Problems Related to Alcohol Consumption, WHO Geneva 2007; 65. Dostupné na www.who.int/substance_abuse/expert_committee_alcohol_trs944.pdf.

Děkujeme panu prof. MUDr. Jaroslavu Blahošovi, DrSc., předsedovi České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, že nás upozornil na citovaný materiál Britské lékařské asociace.PhDr. Ladislav Csémy
Psychiatrické centrum Praha
csemy@pcp.lf3.cuni.cz

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
www.drnespor.eu
www.youtube.com/drnespor
nespor.k@seznam.cz
Psychiatrická léčebna Bohnice
Odd. léčby závislostí – muži
181 02 Praha 8

MUDr. Hana Sovinová
Státní zdravotní ústav
sovinova@szu.cz

Vyhledávání

 


Foto dne

 
PepřenkyPepřenky
Jak si připravíte tuto pochoutku se dozvíte v dnešním článku.

Trénuj mozek

Krátce ...

 
9.11.2014

Dlouhodobé užívání analgetik na bolavé klouby může způsobit i závažné zdravotní problémy

Podle odborníků analgetika každodenně užívá... (celý text)
8.11.2014

6 nejčastějších příčin şişli escort nedostatku vitaminu

Ümraniye Escort ile karsılasın, Bu... (celý text)
7.11.2014

10 příznaků Alzheimerovy choroby

Eğer isterseniz harika sex için şişli escort... (celý text)
Zobrazit další­ zprávy